Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu adlı yayınevinin tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

10.00 ₺

13x19.5 cm VII + 505 Sayfa - İkinci Hamur. - İlk boş sayfada Türk Dil Kurumu Armağanı ibaresi vardır. - Sayfa içleri okunmamış gibi temizdir.

58.03 ₺

XVII, 498 s.; 1 fotoğ., tbl.; 16x23,5 cm. RK:Z3210

39.31 ₺

103 s.; 24 cm. õ õ Eser, Paul Pelliot'nun, T'oung Pao adlı bilimsel dergide yayımlanmış olan, Sur La Legende D'uruz-Khan En Ecrıture Ovigoure başlıklı makalesinin çevirisidir. Yazar bu makalesinde, XIII. yüzyılda yazılmış olan, 21 yapraklı Oğuz Kağan Destanı'na ait Uygurca el yazmasının daha önce Radloff ve Rıza Nur tarafından yapılmış olan incelemelerini karşılaştırmaktadır. Çeviride, metne sadık kalınmaya büyük ölçüde özen õgösterilerek, eserin orijanalinde yer alan transkripsiyon işaretleri, Türkçe metninde de hiç değiştirilmeden verilmeye çalışılmıştır. RK:Z3545

37.80 ₺

RAF:N14BATI KAYNAKLI SoZCüKLERE KARŞILIK BULMA DENEMESİ 2 KİTAPYAZAN:SAMİM SİNANOĞLUTAHSİN SARACEMİN oZDEMİR197275liranın üzerindeki alışlarınızın kargosunu PTT KARGO olmak ŞARTIYLABİZ YORUZ.75LİRANIN ALTI VE OZEL KARGO İSTEKLERİ ODEMESİ ALICIYA AİTYURTİCİ İLE İNMDİRİMLİ GoNDEREBİLİRİMVEYAPTT İLE DE ALICI oDEMELİ GoNDERBİLİYORUM üMİT KİTABEVİ***Ayrıntılı bilgi için lütfen mesaj yazınız***

202.18 ₺

2 c.(XXV, 801 +1006 s.): 1 fotoğ.; 16x24 cm. Kaynakça, dizin var. RK:Z1544

67.39 ₺

XIX, 743 s.; 16,5x23,5 cm. Kaynakça var. RK:Z4202

147.89 ₺

2 c. (XXII, 933 + 935-1769 s.); 16,5x24,5 cm. (Okunmamış.) RK:K1402

5.00 ₺

Üçüncü Hamur. - Kapaklarda hafif yıpranma ile bazı yerlerinde hafif ile küçük lekelenme ve ön kapağın yan kenar alt tarafında yarım santimlik yırtılma vardır, yırtılma bantla yapıştırılmıştır. - Sayfa içleri temizdir.

93.60 ₺

XXVII, 488 s.: belge, tbl.; 16,5x24 cm. Bazı bildirilerinin sonunda kaynakça var. RK:Z3220

46.80 ₺

[II], 296 s.; 24 cm. õ õOsmanlı döneminden belli bir kesiti yansıtan bu oyun, sekiz bölümden oluşmaktadır. Eser, Fatih Sultan Mehmet'in Topkapı Sarayı'ndaki hayatını, dünya görüşünü ve çevresiyle ilişkilerini konu almaktadır. RK:M1157

43.06 ₺

[III], 63 s.; 24cm. õ õİlk baskısı 1965 yılında yapılan kitap, Zeynep Korkmaz'ın 1964 1965 yıllarında Türkoloji dergilerinde Bartın ve Yöresi Ağızları Üzerine ve Bartın ve Yöresi Ağızlarında Lehçe Tabakalaşması başlıkları altında çıkan araştırma yazılarının birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Söz konusu yazıların malzemesi 1962-1963 yıllarında Bartın ve yöresine yapılan yirmi beş günlük bir inceleme gezisinden derlenen metinlerden oluşmaktadır. õAraştırmada, Bartın ve yöresi ağızları Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi başlıkları altında incelenmektedir. Ayrıca yöreden derlenmiş olan masal, bilmece ve mânilerin bulunduğu Metinler yer almaktadır. Kitabın ikinci bölümünde ise, Bartın ve Yöresi Ağızlarındaki Lehçe Tabakalaşması adlı inceleme bulunmaktadır. RK:E3116

73.01 ₺

312 s.: hrt.; 24 cm. Kaynakça var. õ õ Türkçede bulunan Slav leksik unsurların hepsini sistemleştirmek ve bunların leksik ve semantik, fonetik ve morfolojik analizini yapmak amacıyla oluşturulan bu eser, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, "Slâv onomastiği ve bunun Türkçedeki fonetik ve morfolojik adaptasyonu", ikinci bölümde "Türkçede Slâv leksik unsurları, üçüncü bölümde ise Eski Sovyetler Birliği ve Balkan yarımadasındaki Türk lehçelerinde (ve ağızlarında) Slâv leksik unsurları" ele alınmıştır. õ õKitabın sonunda ise genel bir değerlendirmenin yapıldığı "Sonuç" bölümünden sonra; "Ekler", "Kaynak Belgeler", "Kaynak dergi, gazete ve sanat eserleri", "Yararlanılan Sözlükler" ve "Bibliyografya" bölümleri bulunmaktadır. RK:Z3338

58.03 ₺

VI, 234 s.;24 cm. Kaynakça, dizin ve sözlük var. õ õEserde, atasözü ve deyimlerdeki ağız farklılıkları göz önünde bulundurularak alınan her atasözü ve deyimin derlendiği yer isimi kısaltma biçiminde verilmiştir. Kitapta, 3623 atasözü ile 1223 deyim yer almıştır. õ õMakedonya ve Kosova'da konuyla ilgili yapılan çalışmaların anlatıldığı bir bölüm, Makedonya ve Kosova Türkleri arasında "atasözü" kelimesinin karşılığında kullanılan terimler, atasözlerinin konu özellikleri, atasözü ve deyimlerin kaynakları hakkında bilgiler, dil, sentaks ve leksikoloji özellikleri õverildikten sonra Makedonya ve Kosova haritası sunulmuş, ardından alfabetik olarak atasözleri ve deyimler sıralandıktan sonra içlerinde bulunan kişi adları dizini ile bir de sözlük eklenmiştir. RK:E1330

44.93 ₺

XI, 209 s.; 24 cm. Kaynakça ve sözlük var. õ õYörenin tarihi, coğrafyası, etnik durumu, ve ağız yapısı hakkında bilgilerin verildiği girişten sonra, inceleme kısmı gelmektedir. Burada, masal hikâye, hatıra vb. anlatım türlerini içeren metinler ses ve şekil yönünden ele alınmıştır RK:Z2879

10.00 ₺

505 Sayfa - 13,5 x 19,5 cm - İkinci Hamur. - Baş taraf bir kaç yaprağın alt kenar kısmından minik oranda nem almıştır. - Çok belirgin değildir, onun dışında sayfa içleri okunmamış gibi temizdir.

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.