İzdüşüm Yayınları

İzdüşüm Yayınları adlı yayınevinin tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

50.00 ₺

Luatrecin Son Pembesi ( Lultimo Rosa Di Lautrec )"Onun renkler konusunda nasıl olduğunu bilsen! Renklerden fiziksel bir haz aldığını söyleyebilirim..." "Bazı renkler karşısında titrediğini gördüm ben onun, tıpkı bir köpeğin kemik karşısında titremesi gibi: Bir kuyruğunu sallamadığı kalıyor, hatta onu da yapıyormuş gibi görünebilir insana! Bir keresinde elinde, üstünde boya lekeleri olan büyük bir tabaka kağıt vardı, yani boyanın fazlasını almıştı kağıda o kadar, anlıyor musun? İki büyük kırmızı ve bir de daha küçük pembe leke. Evet, bunlar öyle hoşuna gitti, öylesine heyecanlandırdı ki onu, bir arkadaşını bu iki metrekarelik beyaz kağıdı çerçeveletmeye zorladı, sadece bir köşesindeki bu üç renk izi için."Lautrec in Son Pembesi, 1899 Şubat ında Cüce nin Montmartre in dik yokuşundan aşağı inmesiyle başlıyor ve bir genelev, kızıl saçlı bir "Rat Mort Kızı", bir komiser, bir doktor, bir gazeteci, vs. çevresinde ağır ağır ve keyifle örülürken bizi bu efsanevi bohemin ve XIX. Yüzyıl sonu Paris inin yüreğine götürüyor.Basım Dili TürkçeBoyut Normal BoyCilt Durumu CiltsizSayfa Sayısı 207Yayın Evi İZDÜŞÜM YAYINLARIYayın Tarihi 2002Yazar Alessandro Barbero

85.00 ₺

Newton Ve Newtonculuk Kültürü Onyedinci yüzyılın ortalarında, din ve doğa felsefesi alanındaki doğmalar yıkılmış, fakat bunların yerine ne konulacağı konusunda bir görüş birliğine varılamamıştı. Tam olarak eksik olan bir değerlendirme standardıydı ve bu durum birçok insanın septik bir tutum içine girmesine yol açmış, evren ya da Tanrı hakkında kesin bir bilgiye ulaşmanın olanaksız olduğu inancını ortaya çıkarmıştı. Antik çağların öteki unsurları yanında, Pyrron un biçimlenmiş kuşkuculuğu da canlanmıştı, fakat onaltıncı yüzyılın başından itibaren, fazla biçimsel olmayan daha genel bir kuşkuculuğun ortaya çıktığı gözlenebilir. Düşünce sistemleri birbirleriyle yarışıyor ve birbirlerinin varsayımlarını çökertmeye çalışıyordu. Saonuç olarak Batı Avrupa, onaltıncı ve onyedinci yüzyıllarda düşünsel bir krize girmişti. Kuşku duymadan bilgiye ulaşmak olası mıydı? Birbiri ile yarışan onca sistem içinde, kesinliğe nasıl ulaşılacaktı? İnsanoğlu gerçeği öğrenebilecek miydi? Boyut Normal Boy Cilt Durumu Ciltsiz Sayfa Sayısı 193 Yayın Evi İZDÜŞÜM YAYINLARI Yayın Tarihi 2000

75.00 ₺

Kitap kondisyonu iyi durumdadır. Felsefe Profesörü Frank Thilly'nin "Felsefenin Öyküsü" kitabı yayınlandığı tarihten itibaren, başvuru kaynağı ve metin olarak popülerliğini koruyor. Thilly'nin çalışmaları, çıkış noktası, kapsamı ve izlenen belirli nitelikler açısından geçerliliğini devam ettiriyor. Bunun temel nedenlerinden biri onun felsefe tarihi konusuna yaklaşımının, nesnel bur tutum içinde gerçekleşmesidir. O, tarihsel gelişim konusunda dogmatik yorumlamalardan uzak durmuştur. Thilly, felsefecilere kendilerini anlatmaları için 8 olanak tanımıştır ve onun bir dizge olarak oluşturduğu bilgiler şimdiye dek en az eleştiri alan çalışmalar olmuştur. Kitabın önemli bir özelliği, düşünürlerin, felsefe akımları içindeki yerlerinin önem oranlarına uygun olarak sunulmasıdır.

33.00 ₺

Kıyamet Teorileri ve Dünyanın Sonları, Malcolm Bull, İzdüşüm Yayınları, 2005 ilk baskı, 240 sayfa. Sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #araştırma #inceleme #sahaf #tarih #kitap #kıyamet #çağ #dünya #teori ##zaman #bilgi #bilim #sosyal #Ortaçağ #Ortadoğu #din #rönesans #sanayi #üretim #modernizm #postmodern #eleştiri #hristiyanlık #yahudilik #hıristiyanlık #hinduizm #milenyum #ütopya #distopya #inançlar #kutsal #ilahiyat #sosyoloji #toplum #fikirler #kültür #liberalizm #rejim #iktidar #güç #sömürü #ABD #politik #politika #siyaset #siyasi #emperyalizm #izdüşüm #murdumgiriz

60.00 ₺

Bilimsel Devrim "Bilimsel Devrim diye bir şey olmamıştır; bu kitap işte bunu anlatıyor." California Üniversitesi sosyoloji profesörü Steven Shapin, modern bilimsel dünya görüşünün köklerine yaptığı tarihi keşif yolculuğuna işte bu kışkırtıcı iddiayla başlıyor. Shapin, erken modern bir özü olduğunu reddederek, bilimsel bilginin kaynağı olan sosyal pratikleri irdeliyor ve daha da ileri giderek, bilimsel tavrın nasıl erken modern felsefenin gündeminden, politik bağlantılarından ve dini yaklaşımlarından etkilendiğini gösteriyor. Shapin bilime, pratikte hiçbir işlevi olarak değil, bilmenin ve yapmanın, tarih boyunca geliştirilmiş yolları olarak bakıyor. Ortaya koyduklarıyla sarsan ve karmaşık, bir yandan da son derece açık ve kolay okunabilir bir eser olan Bilimsel Devrim bilimsel bilgiye ve uygulamalarına ilişkin anlayışımızı derinden etkileyecek olan bir tarihsel, sosyolojik ve felsefi duyarlılıklar toplamı. Boyut Normal Boy Cilt Durumu Ciltsiz Sayfa Sayısı 252 Yayın Evi İZDÜŞÜM YAYINLARI Yayın Tarihi 2000 Yazar Steven Shapin

44.00 ₺

Roma Kuşatması-Jules VerneAskeri bir hikaye olan Roma Kuşatması, bir kin ve intikam dramıdır. Verne, eseri ustalıkla iki ayrı çarpışma üzerine kurmuştur; bir yanda Fransız ordusu şehri ele geçirmeye ve cumhuriyetçileri iktidardan indirmeye çalışmakta, diğer yanda bir Fransız, Yüzbaşı Henri Formont, genç karısını kaçırmış olan ihtilalci Andreani Corsetti yi, ondan intikam almak üzere bulmak istemektedir. Bir kısmı kuşatmacı, bir kısmı kuşatma altındakiler olarak askeri harekata dahil olan bu dramın insanları, sadece kişisel amaçlarını düşünmekte ve tehlikeden tehlikeye atılmaktadırlar. Henri, düşmanını bulmak üzere Roma ya girmek için acele eder; andreani ise yurttaşlarını, kanlarının son damlasına kadar savaşmaya teşvik eder. Bu iki karakterle Verne, okurunu kara roman ve romantik dram atmosferi içine sokar. Kaçınılmaz sonunu hisseden Henri, ümitsiz ve kederli bir genç adamdır. Arkadaşları onu bu yıkıcı duygulardan kurtarmayı başaramayacaklardır. Onlara göre Henri nin hayatını özetleyebilecek tek bir kelime vardır: kader. Andreani ye gelince, hiçbir cürmün tatmin edemeyeceği sadist bir kinin pençesindedir. Bu lanetli insanlar, kesin olarak ortadan yok olacakları anda, öfkeli bir çılgınlığın son noktasını ortaya koyarlar.Basım Dili TürkçeBoyut Normal BoyCilt Durumu CiltsizSayfa Sayısı 214Yayın Evi İZDÜŞÜM YAYINLARIYayın Tarihi 2001Yazar Jules Verne

60.00 ₺

Kitap ikincieldir...Metin anlaşılır ve okunaklı kondisyonu çok iyi durumda zamana bağlı sayfalarda sararma izleri taşıyor.Ayrıca lekelenmeler de oluşmuş.. Her şey olabildiğince uygarca başladı. Darrow, dünyaca ünlü uzman tanığına, "İncil üzerinde oldukça önemli araştırmalar yaptınız, öyle değil mi Bay Byran?" diye sorarak açtı davayı. "Evet, efendim. Bunu yapmaya çalıştım." Ekimde, ihtiyatlı bir yanıt geldi. "Pekala, bunu yaptığınızı hepimiz biliyoruz; bunları tartışmak niyetinde değiliz," diye devam etti Darrow. "Fakat haftalık makaleler yazıp yayımladığımız ve zaman zaman da çeşitli konularda yorumlar yaptınız, değil mi?" Byran tuzağı açıkça gördü. İncil´deki bazı bölümleri yorumlanmış olduğunu kabul etse,insan yaradılışının köklerine dair başkalarının yaptığı yorumlara itiraz etme şansı kalmayacaktı. "Ben olsam bunlara yorum değil, konu üzerine açıklamalar derdim, Bay Darrow. "İşte kedi-fare oyununun avukatçası başlamıştı; fakat bu oyunda kedi, avının peşine, öldürmek üzere düşmüştü, farenin ise, saklanacak hiç yeri yoktu. Altmış sekizlik Clarence Darrow, Amerikan´nın en büyük ceza avukatı, din adamlarının siyasete karışmalarına şiddetle karşı çıkan, gücünün doruğunda bir adamdı. William Jenneings Byran ise, ülkenin en genç başkan adayıydı ve şimdi de evrim kuramının okullarda öğretilmesine karşı başlatılan Radikal Haçlı Seferin lideri konumundaydı.

50.00 ₺

Kitap ikincieldir...Metin anlaşılır ve okunaklı kondisyonu çok iyi durumda zamana bağlı sayfalarda sararma izleri taşıyor.Ayrıca lekelenmeler de oluşmuş..Kitap ıslanmış ve kurumuş sayfalarda şişme oluşmuş,kapakta lekelenmeler var. Camus kolay bir yazar değildir; onun açıklığı aldatıcıdır ve yanlış yorumlamalara neden olur. Tersine, çok sayıda eleştirmen, esasen felsefeciler onun düşüncelerini karmaşık ve belirsiz bulmuşlardır. Diğer taraftan, onun duyumları, değişmez olarak keskin ve zorlayıcıdır. Camus öncelikle bir şair olduğu için, bu duyumları simgeler ve ritm içinde ifade eder. Bir varoluş -bir varoluşçu olmamasına karşın- düşünürü olarak, felsefesel dildeki sezgilerinin bazılarını iletmiştir. Camus’nun şiirsel doğasının bir kişisi için, felsefe onun ana dilinden bir çeviridir. Onu tam olarak anlamak isteyenlere özgün dile geri dönmeleri önerilebilir. Bu çalışmada kullanılan yöntem karşılaştırma aracılığı ile hem ideaları hem de simgeleri açıklamak ve deneyimden törebilime ve duyumdan değerlere gelişmesini göstermek için Camus’nun idealarının çıkış noktasına, başlangıç simgesine dönme yöntemidir.

50.00 ₺

Felsefeyi Anlamak Sokrates olağandüşü bir mantıkçı idi. Çocukluğundan itibaren bir iç ses duymuştu e bu her zaman onu kendi ilgi alanlarına karşı herhangi bir şey yapmak üzereyken uyarıyordu. Mahkemesi sırasında bu sesi duymamıştı, ölümün onun için kötü değil, iyi bir şey olduğuna inanmıştı. Onun bilgeliği, bildiği tek şeyin hiçbir şey bilmemek olmasından kaynaklanıyordu. O her şeyi sorguluyordu. Onun yöntemi kendine özgü ve gösterişsizdi, ve karşı tarafta kızgınlık yaratabildiği iyi bilinmektedir. Bir konuşma sırasında, birisi örneğin bilgi gibi genel bir terim kullandığı zaman Sokrates ondan bu sözcüğü tanımlamasını istiyordu. Boyut Normal Boy Cilt Durumu Ciltsiz Sayfa Sayısı 254 Yayın Evi İZDÜŞÜM YAYINLARI Yayın Tarihi 2007 Yazar A. E. Baker

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.