Iq Kültür Sanat Yayıncılık

Iq Kültür Sanat Yayıncılık adlı yayınevinin tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

25.00 ₺

Kapakta kısmi çatlamalar vardır. Künye sayfalarında, arka kapağın iç kısmında zamana bağlı sarı lekelenmeler mevcuttur. Genel kondisyonu yüksektir; sayfalarda eksik, karalama yoktur. Raf Kodu:Salon Üst

67.39 ₺

336 s.: graf.; 13,5x21 cm. Kaynakça var. RK:T9231

67.39 ₺

336 s.: graf.; 13,5x21 cm. Kaynakça var. RK:T10519

93.60 ₺

463 s.; 13,5x21cm. õ õ“…Azerbaycan’ın içtimai ve siyasi fikir hayatının en önemli simalarından biri olan Ahmed AĞAOĞLU, 1905-1907 yılları arasında, Kafkasya’da cereyan eden Türk- Ermeni savaşında, hem ermeni zulmüne son vermek hem de Ermenileri himaye eden çarlık kurumlarının desteklediği ihanet şebekelerince icra edilen Anti Azerbaycan siyasetine karşı koymak için Difai Partisi’ni; başka bir ifadeyle, Azerbaycan Milli Müdafaa Teşkilatı’nı kurdu.Şöhreti Bakü’den,Batum’a; Karabağ’dan Dağıstan’a kadar geniş bir coğrafyaya yayılan bu teşkilatın, on binlerce üyesi vardı.Difai Partisi’nin ortaya çıkışıyla birlikte, Kafkasya’daki güç dengeleri Türk’ler lehine değişti. õ õDifai Fedaileri adı verilen bu romanda, o devrin insanlarını milli müdafaa hareketine katılmaya iten nedenler ve Azerbaycan’ı düşman çizmeleri altından kurtarmak için devrin aydınlarının verdiği çetin ve şerefli mücadele anlatılmaktadır…” õ õAdem Sarıgöl RK:T7254

40.00 ₺

The Eastern Question shows the systematical effort of the Western States to gain dominance over the Ottoman lands, and to split it. When we reviewed the progress of events in Ottoman Lands, we see that especially three events -Armenian, Crete and Macedonia uprisings- in 19 century gave the impression of a declining Ottoman State to the Western States. When we analyze these events retrospectively in the light of contemporary knowledge, we can easily see that these three events were very closely related to each other both in timing and characteristics. Imperialist European States brought the Eastern Question up when their interests was at stake and when they needed favorable public opinion to realize their interests. Their aim is to announce the Armanian genocide allegations and Armania demands to the world. But the ultimate purpose is the dream of "Great Armenia". The real reason behind the long survival of the problem is the continuation of the interests of the Western States on Anatolia. The Western States abused Armenians by using "the self determination right" in order to realize their interests on Ottoman.

93.60 ₺

272 s.: res., belge, hrt.; 13,5x21 cm. Kaynakçave dizin var. õ õTürkiye'nin karşısına uzun süredir sorun olarak çıkarılan Ermeni Meselesinin, XIX. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktığı kabul edilen bir gerçektir. Fakat meselenin fikri temellerinin daha önceki dönemlerde aranması gerektiği kanaatindeyiz. Bu kitap, Ermeni meselesinin siyasallaşmasından önce, Ermeni kimliğinin ayrışmasının düşünsel arka planını oluşturanlardan birisi olan Katolik Ermeni rahibi Sivaslı Mihitar ve onun fifirlerine bağlı olan Mihitarist tarikatının, Ermeni milli kimliğinin oluşması için yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verilmektedir. (Arka Kapak) RK:T3660

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.