Gündoğan

Gündoğan adlı yayınevinin tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

16.90 ₺

KONDİSYON: ÇOK İYİ YAYIN YILI:1990 ÇÇEVİRİ: KONDİSYON: ÇOK İYİ YAYIN YILI:1990 ÇEVİRİ: RK:27G22

22.46 ₺

13,5x19,5 cm. 367 sayfa. õ"Kültür ve politika birbirinden ayrı iki farklı kavram ve alandır. Çağdaş gelişmeler ise bu iki kavramı giderek birbirine yarımlaştırmıştır. Kültürün politikası olabileceği gibi politikanın da kültürü olabilir. Elinizdeki kitap ise daha çok kültür politikaları üzerinde durularak hazırlanmıştır. Kültür konularının ve ülkemizde yaşanan kültür sorunlarını politik bir bakış açısı ile ele alındığı ve siyasal koşullar ile toplumsal gerçekliklere göre irdelendiği bir yöntem ile hazırlanan bu kitap kendi alanında ülkemizde yayınlanmış olan ilk telif eserdir. Yazarının çeyrek yüzyılı geçen deneyimlerinin de zenginleştirdiği bu yapıt, yeni bir yüzyıla girerken daha da önem kazanan kültürel alanın, daha gelişmiş bir kültür politikası ile yönetilmesini hedeflemektedir." (Arka kapak) RK:K6243

26.52 ₺

13,5x19,5 cm. 128 sayfa. õ"Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yarım asır içinde Arap edebiyatı bazı bakımlardan önceki yüzyıllardakinden daha hızlı gelişmiştir. Bu gelişim büyük çapta, bu ülkelerdeki politik ve kültürel hayatın hızlı, derin, etkili değişimlerine ve anlaşılacağı üzere, bu değişimlere bağlı yeni fikirlere dayanır. Burada sınırlı bir kapsam içinde modern Arap edebiyatından ve Amerika'daki Arap yazar ve şairlerin başarılarından söz edildi. Arapça'nın dil rönesansının ruhu, işte buralarda ve özellikle modern edebiyatta parladı. Bu gelişim, tabii büyük ölçüde artan okuyucu sayısının bir sonucuydu ve böylece günlük basının ve matbaaların yükselişi de bunu izledi." (Arka kapak) RK:LAN

26.00 ₺

KONDİSYON:YIPRANMIŞYAYIN YILI :1982 ÇEVİRMEN : PROF. DR. AHMET ARSLAN KONDİSYON:YIPRANMIŞ YAYIN YILI :1982 EVİRMEN : PROF. DR. AHMET ARSLAN RK:70A31

19.50 ₺

KONDİSYON: ÇOK İYİ YAYIN YILI:2010 ÇÇEVİRİ: KONDİSYON: ÇOK İYİ YAYIN YILI:2010 ÇEVİRİ: RK:142A17

10.40 ₺

KONDİSYON: ÇOK İYİ YAYIN YILI:1989 ÇÇEVİRİ: KONDİSYON: ÇOK İYİ YAYIN YILI:1989 ÇEVİRİ: RK:26F43

15.60 ₺

KONDİSYON: ÇOK İYİ YAYIN YILI:2010 ÇÇEVİRİ: KONDİSYON: ÇOK İYİ YAYIN YILI:2010 ÇEVİRİ: RK:91D33

20.80 ₺

KONDİSYON: ÇOK İYİ YAYIN YILI:2000 ÇÇEVİRİ: KONDİSYON: ÇOK İYİ YAYIN YILI:2000 ÇEVİRİ: RK:143A6

26.52 ₺

13,5x19,5 cm. 128 sayfa. õ"Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yarım asır içinde Arap edebiyatı bazı bakımlardan önceki yüzyıllardakinden daha hızlı gelişmiştir. Bu gelişim büyük çapta, bu ülkelerdeki politik ve kültürel hayatın hızlı, derin, etkili değişimlerine ve anlaşılacağı üzere, bu değişimlere bağlı yeni fikirlere dayanır. Burada sınırlı bir kapsam içinde modern Arap edebiyatından ve Amerika'daki Arap yazar ve şairlerin başarılarından söz edildi. Arapça'nın dil rönesansının ruhu, işte buralarda ve özellikle modern edebiyatta parladı. Bu gelişim, tabii büyük ölçüde artan okuyucu sayısının bir sonucuydu ve böylece günlük basının ve matbaaların yükselişi de bunu izledi." (Arka kapak) RK:Z1129

46.80 ₺

13,5x19,5 cm. 238 sayfa. õ"Bu kitapta temel olarak iki ana bölüm var. İlk bölümde işlevselci önermeleri kuramlarının çıkış noktası yapan yazarlara yer verildi. İkincisinde ise, işlevselci kuramları eleştiren neo-Marksist eğilimli kuramları bulacaksınız. Çok özet bir biçimde söylenecek olursa, mesleklerin işlevsel yorumları, profesyonelleri toplumsal uyumu artıran, genel'in çıkarını koruyan, çağdaş gruplaşmalar olarak tanımladılar. Bu grup açısından, profesyoneller özerk kuruluşlardır ve güvenirliklerini koruyabilmek için özerk kalmak zorundadırlar. İkinci gruptaki yazarlar ise, Profesyonelleri üst ya da burjuva sınıfının elinde bir oyuncak olarak gördüler. Bu görüşte, profesyoneller ister istemez, devletin onayladığı düzene hizmet etmek zorunda kalırlar. Dolayısıyla, neo-Marxistler, profesyonellerin, en kaba deyişle, devletin ve üst sınıfın kölesi durumunda olduklarına inandılar. Onlara göre, geçtiğimiz yüzyılda çok önemli toplumsal statülere sahip zeneatçiler gibi bu gruplarda yok olu RK:F1454

15.60 ₺

KONDİSYON: ÇOK İYİ YAYIN YILI:1990 SAYFA:118 KONDİSYON: ÇOK İYİ YAYIN YILI:1990 SAYFA:118 RK:4E43

22.46 ₺

13,5x19,5 cm. 367 sayfa. õ"Kültür ve politika birbirinden ayrı iki farklı kavram ve alandır. Çağdaş gelişmeler ise bu iki kavramı giderek birbirine yarımlaştırmıştır. Kültürün politikası olabileceği gibi politikanın da kültürü olabilir. Elinizdeki kitap ise daha çok kültür politikaları üzerinde durularak hazırlanmıştır. Kültür konularının ve ülkemizde yaşanan kültür sorunlarını politik bir bakış açısı ile ele alındığı ve siyasal koşullar ile toplumsal gerçekliklere göre irdelendiği bir yöntem ile hazırlanan bu kitap kendi alanında ülkemizde yayınlanmış olan ilk telif eserdir. Yazarının çeyrek yüzyılı geçen deneyimlerinin de zenginleştirdiği bu yapıt, yeni bir yüzyıla girerken daha da önem kazanan kültürel alanın, daha gelişmiş bir kültür politikası ile yönetilmesini hedeflemektedir." (Arka kapak) RK:Belirtilmemiş

13.00 ₺

KONDİSYON:ÇOK İYİ YAYIN YILI:2010 ÇÇEVİRİ: KONDİSYON:ÇOK İYİ YAYIN YILI:2010 ÇEVİRİ: RK:120G4

18.72 ₺

13,5x19,5 cm. 149 sayfa. õ"Etnik kimlik tartışmalarına girenlerin hiç kuşkusuz değişik amaçları var; farklı etnik kimliğin varlığını inkar ederek parçalanmayı önlemekten, değişik kimliği bulunan etnik gruplara özerklik ve hatta bağımsızlık verilmesine uzanan tutumlar mevcut; ülkelerinin parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna inanan bazı yöneticiler, gerekli gördükleri zaman insan hak ve özgürlüklerinde kısıtlamalara giderek, bölünmeye karşı önlemler alıyorlar; bu kargaşada, azınlık haklarını savunur gözükenlerin bir bölümü ise, bunlara bazı uluslararası sivil toplum örgütleri dahil genellikle çoğunluğun hak ve yaklaşımlarını görmezden geliyorlar, tek yanlı ve güdümlü kaynaklardan kendilerine ulaştırılan çarpıtılmış bilgileri kullanıyorlar; dezenformasyonun tuzağına düşebiliyorlar." (Arka kapak) RK:Belirtilmemiş

11.70 ₺

KONDİSYON: ÇOK İYİYAYIN YILI : 1995ÇÇEVİRİ: KONDİSYON: ÇOK İYİ YAYIN YILI : 1995 RK:54D38

13.00 ₺

KONDİSYON: ÇOK İYİ YAYIN YILI:2010 ÇÇEVİRİ: KONDİSYON: ÇOK İYİ YAYIN YILI:2010 ÇEVİRİ: RK:91C20

10.40 ₺

KONDİSYON: ÇOK İYİ YAYIN YILI:1990 ÇÇEVİRİ:GÜRSEL AYTAÇSAYFA:140 KONDİSYON: ÇOK İYİ YAYIN YILI:1990 ÇEVİRİ:GÜRSEL AYTA SAYFA:140 RK:37G23

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.