Doğu Kitabevi

Doğu Kitabevi adlı yayınevinin tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

24.00 ₺

Güç İlişkileri Açısından Delikanlılık , Ebru Yücel, Doğu Kitabevi Yayınları, 2013 ilk baskı, 248 sayfa sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #araştırma #inceleme #sahaf #tarih #edebiyat #kitap #din #insan #toplum #kültür #coğrafya #devlet #ulus #nadir #iktidar #yaşam #söylem #sermaye #güç #faşizm #ekonomi #siyaset #politik #aşk #kabadayı #mafya #terör #örgüt #eşkiya #taşra #Anadolu #Türkiye #Osmanlı #külhanbeyi #mit #doğu #kumar #haraç #narkotik #hapis #kavga #isyan #başkaldırı #delikanlı #baba #skandal #şantaj #gizem #savaş #krallar #sinema #film #dizi #sistem #jön #kapitalizm #modernizm #ilişki #murdumgiriz #manipülasyon #reklam #propaganda #medya #basın #parti #siyaset #siyasal #sosyal #gelenek #folklor #mitoloji #halk #efsane #masal #polisiye #dedektif #suç #cinayet #intihar

33.00 ₺

Türk Sosyolojisinde Metodolojik Değişmeler 1980-2003, Gökhan V. Köktürk, Doğu Kitabevi, 2013 ilk baskı, 208 sayfa sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #sosyoloji #toplum #fikirler #liberalizm #düşünce #devlet #muhafazakarlık #milliyetçilik #islamcılık #milliyetçi #ülkücüler #Cumhuriyet #araştırma #inceleme #sahaf #kitap #politik #politika #siyaset #siyasi #Türkiye #tarih #insan #edebiyat #eleştiri #din #felsefe #islam #inanç #islamcılık #bilim #halk #Türkler #halkçılık #batı #doğu #ulus #nadir #ülke #asya #murdumgiriz

35.00 ₺

Cemaleddin Afgani ve Türk Dünyası, Şamil Kurbanov, Doğu Kitabevi Yayınları, 2011 İlk baskı, 326 sayfa sıfır orijinal ve nadir bulunan bir ilk baskıdır. #araştırma #tarih #inceleme #sosyoloji #toplum #insan #Türk #siyasi #siyaset #politika #batı #şark #garp #politik #Türkiye #İttihat #terakki #hatırat #meşrutiyet #istibdat #Meclis #ordu #anı #yeniçeri #kültür #biyografi #otobiyografi #İstanbul #Osmanlı #İran #ortadoğu #inanç #İlkBaskı #klasikler #felsefe #edebiyat #sanat #savaş #barış #özgürlük #zaman #bilgi #bilim #sosyal #asya #OrtaAsya #dil #Rusya #sovyet #SSCB #kafkas #Ötüken #milli #millet #milliyetçilik #hamaset #sağ #azınlık #eşitlik #adalet #hak #komünizm #abdülhamit #tanzimat #Cumhuriyet #son #dönemler #kitap #sahaf #nadir ##doğu #murdumgiriz

29.00 ₺

SIFIR ve ORJİNAL KİTAPLARIM... EN UCUZ FİYATLARA... 1 adet ile sınırlı... KAÇIRMAYIN...

39.00 ₺

Arzu ve İktidar Ferzan Özpetek Sineması Üzerinden Eleştirel Bir Bakış, Özlem Hoşcan, Doğu Kitabevi Yayınları, 2015 ilk baskı, 288 sayfa sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #araştırma #inceleme #sahaf #tarih #edebiyat #kitap #İlkBaskı #sinema #film #senaryo #yönetmen #rejisör #aktör #aktirist #aktiris #estetik #ünlü #televizyon #Hollywood #söylem #eleştiri #aşk #sinematografi #oyuncu #artist #popüler #art #PopArt #western #dram #komedi #savaş #kovboy #politik #politika #siyaset #siyasi #mitoloji #mitler #efsane #Türk #oskar #ödüllü #polisiye #dedektif #fantazi #fantastik #macera #serüven #Yeşilçam #entrika #melodram #arzu #iktidar #güç #faşizm #milliyetçilik #ulus #devlet #ferzan #Özpetek #Doğu

50.00 ₺

Kitap yepyeni sadece 1 sayfasında fosforlu kalemle çizilmis yerleri var

80.50 ₺

163 s.163 s.; 16x24 cm. õ õ"Ağaoğlu'nun sürgün sırasında tuttuğu günlük birkaç açıdan önemlidir: Öncelikle Mütareke yıllarında sorumlu hükümetin ve İtilafçı kadroların İtilaf devletleriyle kurdukları ilişkiler, sorumsuz ve teslimiyetçi tutumları, İstanbul'un boğucu ortamı, Beyazıt'ta gerçekleştirilen idamlar, halkın yaşadığı ağır koşullar ve içine düştüğü ümitsizlik, birtakım zümrelerin bu olumsuz koşulları kendi menfaatlerine dönüştürme gayretleri, gayrimüslimlerin yaptıkları taşkınlıklar, İttihatçı avı, Bekirağa Bölüğü'nde tutuklu geçen aylar; kısacası Ağaoğlu'nun dönemin İstanbul'unda bizzat tanık olduğu manzaralar gözümüzün önünde canlanmaktadır. İkinci olarak, hatıralar, Limni ve Malta sürgününün farklı yönlerini aydınlatacak mahiyettedir. Sürgün koşulları, tutukluların moral durumları, yaşadıkları fikir bunalımı ve sürgündeki aydınlar arasındaki felsefi-politik tartışmalar hakkında birinci derecede gözlemler içermektedir..." (Arka Kapak) RK:T2160

23.00 ₺

Arzu ve İktidar, Özlem Hoşcan, Doğu Kitabevi, 2015 ilk baskı, 288 sayfa sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #film #dizi #fotoğraf #kamera #sinema #arzu #iktidar #hamam #suare #harem #felsefe #Özpetek #araştırma #freud #inceleme #Lacan ##pisikaniliz #psikinaliz #Özpetek #psikoloji #sıradışı #aile #stigma #Deluze #Kierkegaard #Baudrilliard #evlilik #cinsellik #eşcinsellik #yorumbilim #analiz #hegoman #periler #maymunlar #kitap #ferzan #kavram #sahaf #NadirEserler #İlkBaskı #doğu #batı #NadirKitaplar #yönetmen #Yeşilçam #murdumgiriz

65.00 ₺

Siyasetname kavramı, Arapça siyaset kavramı ile Farsça “mektup anlamına gelen name kelimelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış bir terkiptir. Dilde gerçekleşen bu terkip, kitap yazınlarından da görüleceği gibi siyasetnamenin tarihsel ve kültürel kaynaklarına da açıkça işaret etmektedir. İslam kültüründe yazılmış olan siyasetnamelerin en önemli kaynaklarından biri Fars havzasıdır. “Siayset-name”, kavram olarak siyasetle ve devlet yönetimiyle ilgili eser demektir. Ayrıca siyasetnameler, esas konu olarak devlet yönetimini ele aldığına ve özellikle ilk ve Orta Çağ’da iktidar ve siyasal otoriteyi elinde bulunduranlar hükümdar olduğuna göre, daha ziyade hükümdarlar için kaleme alınmış eserlerdir. Hemen her siyasetnamede hükümdarlarda bulunması gereken nitelik ve özellikler; devlet yönetiminin ve saltanatın şartları ve esaslar birbiri ardınca sıralanır ve tartışılır. Devrin zihniyet, anlayış ve inancına göre en ideal yada uygun ahlaki, sosyal ve siyasal organizasyonun nasıl olması gerektiği, bu amaçla hangi yollardan ulaşılabileceği gösterilmeye çalışılır. Halkın, toplumun ve devletin durumu tasvir edilerek hükümdarlara nasıl bir tavır takınmak, hangiş tedbirleri almak ve ne tür bir ıslahata gitmek gerektiği konusunda öğütler verilir. Bu arada kötü yönetimin, adaletsizliğin ve zulmün zararlı sonuçları ortaya konulur. Siyasetnameler üzerine yapılan çalışmalar Müslümanların, etraflarında bulunan ya da kültürel birikimlerini devir aldıkları Fars Kültürü, Hind Kültürü, Yunan Kültürü, Arap Kültürü, Uzak Doğu Kültürü ve Türk Kültüründen etkilendiklerini ortaya koymaktadır. Tarih ve Siyasetname yazıları, başta Fars tarih ve siyaset geleneği olmak üzere, Hind hikmetinden ve Yunan filozoflarının İdeal Devlet düşüncesinden esinlendiler. Geçmiş siyaset geleneği anlaşılmadan günümüz siyasetinin özelliklerini anlamak mümkün olmamaktadır. Kitap 17 ana referans siyasetname metni üzerinden Türk ve İslam dünyasındaki siyaset geleneğini ortaya koymakta ve günümüzdeki tartışmalara ışık tutmaktadır.

74.88 ₺

200 s.; 16x24 cm. Kaynakça var. õ õ"Yeni Batı toplum düzeninin temeli endüstri veya teknolojiye ve bu bağlamda buhar makinesine dayandırılmaktadır. Bu durumda Türkiye’de de buhar makinesinin ilk kullanılışının yenileşme akımı içinde önemli bir yeri olması kaçınılmazdır. Bu çalışmada buhar makinesinin ve endüstrileşme sürecinin Batı’da ve Türkiye’de aynı özellik ve koşulları taşıyıp taşımadığı sorgulanmakta ve aradaki farklılıkların kaynakları ele alınmaktadır. XIX. yüzyılda Batı’da ortaya çıkan endüstrileşme ve buhar makinesinin kullanımı Batı’nın belli bir dönemindeki konumunu ve koşullarını tanıtmaktadır. Söz konusu koşulları paylaşmadıkça endüstrinin ve buhar makinelerinin Türkiye’de yararlılığı ve işlerliği tartışmalıdır. Osmanlı’da endüstrileşme Batı ile askeri ve siyasi işbirliğinin belirlediği alanlarla sınırlanmıştır. Endüstri ilişkileri ile Doğu’nun soyulması, sömürülmesi amaçlanmamıştır. Bu nedenle Osmanlı toplumunun geleneksel kimliği ve yapısı değişmemiştir..." (Arka Kapak) RK:T2141

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.