Der Yayınları

Der Yayınları adlı yayınevinin tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

20.00 ₺

166 sayfa. 15,5 x 23 cm - Kitap çok temiz durumdadır. Kitap Hakkında:Bu eser uzun yıllar sonundaki birikimin kâğıda aktarılmış bir bölümüdür. Burada temel amaç sosyal yapı ile onu asırların üzerine taşıyan sosyal değişme kavramlarını, günün araştırma ve geliştirme teknikleri ışığı altında genç dimağlara aktarmaktır. ( Önsöz'den ) Raf Kodu:20

10.00 ₺

667 Sayfa - 13 x 19,5 cm - Üçüncü Hamur. - İlk boş sayfada isim ve tarih vardır. Onun dışında temizdir.

20.00 ₺

Devlet sistemlerinin inceleme konusu olarak ele alınması, 325 tarihlerinde 158 devlet veya konfederasyonun anayasaları üzerinde karşılaştırmalı analizler yapmış olan Aristo ile başlatılabilir. Aristo`dan bu yana devlet kavramının geçirdiği değişmelerden sonra; bugün, federal, milli ve milli devlete dönüşme yolunda olan bağımsız devletlerin sayısı 50 yıl öncesine göre üç kat artmış ve Birleşmiş Milletler üye sayısı 170`i aşmıştır. Bu artış, özellikle, İkinci Dünya Savaşı`ndan sonra, A.B.D. ile S.S.C.B.`nin Birleşmiş Milletler Yasasının sınırları içinde İngiliz, Fransız, Hollanda, Portekiz ve Belçika kolonilerinin bağımsızlıklarını elde etmeleri için aynı yönde uyguladıkları siyasetlerin bir sonucudur. (Tanıtım Bülteninden)

15.00 ₺

Yeniden farksız az miktarda çizik var

30.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap ikinci eldir.İçerik bazı sayfalarda satır altları renkli kalem kullanılarak takip edilmiştir.. 14.5 x 24.5 cm - 268 sayfa 2002 Baskı 9789753532945

25.00 ₺

254 sayfa. 15,5 x 23 cm - Kitap çok temiz durumdadır... Kitap Hakkında:Cumhuriyet dönemi basınının incelenmesi uzun süreli bir çalışmayı gerektirdiğinden, kitabın kapsamı dışında bırakılmış, ancak Türk basınına kalemleriyle hizmet eden, gazeteler yayınlamak için çaba harcayan, özellikle Atatürk ilke ve inkılaplarının benimsenmesi uğrunda savaşım veren ünlü kalemlerin, Basın Yayın Yüksek Okullarında öğrenim gören gençlere imkanlar ölçüsünde tanıtılması bir zaruret olarak belirmişti. ( Önsöz'den ) Raf Kodu:22

45.00 ₺

TÜRK DIŞ POLİTİKASINI DÜŞÜNMEK A. HALUK ÜLMAN'A ARMAĞAN DER YAYINLARI 1. BASKI / 2012 ÇOK İYİ DURUMDADIR 2. EL KİTAP

15.00 ₺

178 sayfa, 16 X 24 cm. Kitap temiz durumda. Kitap Hakkında: Bu çalışma beş bölümden oluşmuş olup üniversitelerin mahalli idareler bölümlerinde okuyan öğrencilere ve belediyelerin hesap işlerinde çalışan uygulayıcılara faydalı olması amacıyla yazılmıştır. Raf Kodu:43

35.00 ₺

Yaşına göre çok temiz. Yapraklarda Zamana bağlı sararma mevcutdur. --- TÜM KİTAPLAR AYRAÇ HEDİYELİDİR. Durum: Yeni Ayarında

40.00 ₺

Kitap, ithalat ve ihracat işlemlerini, ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan tüm belgelerin içeriklerini, özelliklerini ve bu belgelerin ithalat, ihracat ve kambiyo mevzuatına göre düzenlenme şekillerini ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır. Kitapta bütün ithalat ve ihracat işlemleri adım adım açıklanmış, nereye müracaat edileceği, hangi belgelerin nasıl doldurulacağı örneklerle gösterilmiştir. Kitapta ayrıca, İthalat ve ihracat işlemlerinin nasıl muhasebeleştirileceği Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde ele alınarak belgeleri ile örnekler yardımı ile açıklanmıştır. Raf Kodu:28A

50.00 ₺

Yazı ve Dilin birbirinden ayrılması güç, beklide olanaksızdır. İnsanoğlunun düşünsel üretim yeteneği sayılan yazabilme, konuşulanın sözün- daha sonraki kullanımlar için bir yerde saptanması olanağını sağlamakla kalmaz. Sesleri görüntülemeye duyulanı göstermeye yarar.

30.00 ₺

409 sayfa .16 x 23,5 cm - Kapak zedelenmiş içerik olarak ise çok temiz durumdadır. Kitap Hakkında:Prof. Dr. Toktamış Ateş, tarih dersinin amacının günümüzde yaşanmakta olan toplumsal olayların ve değişimlerin anlaşılabilmesinde çok önemli olduğunu vurgular ve toplumdaki değişimi gözleyebilmenin tek yolunun "geçmiş"le doğru bir bağ kurmaktan geçtiğini açıklar.Ateş, akademik yaşama başladığı günden bugüne yaklaşık otuz beş yıldır verdiği siyasal tarih derslerinin niteliğini tanımlarken, bu derslerin farklı anlayışlara göre kimi zaman "diplomasi tarihi" kimi zaman "uluslararası ilişkiler" diye de adlandırıldığına, konuya ilişkin kimi yapıtların çağdaş anlamda diplomasinin başladığı 16.yüzyıldan başlayıp, günümüze dek uzanan bir çerçeveyi temel aldığına dikkat çeker. Bu nedenle kimi yapıtların "siyasal tarih"e İngiliz Devrimi ile başladıklarını ancak bu konuda bazı çalışmaların başlangıç olarak Fransız Devrimi'ni seçtiklerini vurgulayan yazar... Raf Kodu:20

25.00 ₺

Kitap içeriği yer yer sayfalarda satır altları kurşun kalem ve renkli kalem ile takip edilmiştir.Metin içeriği okunaklı ve çalışılabilir durumda..

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.