Ayrıntı Yayınları

Ayrıntı Yayınları adlı yayınevinin tüm kitaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

12.00 ₺

106 sayfa. 13x21 cm -- 106 sayfa. 13x21 cm -- Raf Kodu : F-1-6

60.00 ₺

Diyalektik imgelem, Frankfurt Okulu Tarihi ve Çalışmaları (1923 - 1950), Martin Jay, Ayrıntı Yayınları 2014 ilk baskı 480 sayfa sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #araştırma #inceleme #Frankfurt #eleştiri #psikoloji #psikinaliz #estetik #söylem #dil #tarih #edebiyat #kitap #İlkBaskı #Nadir #sanat #felsefe #deneme #roman #sahaf #şiir #hikaye #teori #kuram #kuramlar #kurmaca #sosyoloji #toplum #insan #birey #din #kültür #Nazi #faşizm #milliyetçilik #ulus #devlet #millet #sosyalizm #kapitalizm #modernizm #postmodern #Marks #diyalektik #filoloji #dilbilim #murdumgiriz

29.00 ₺

Edepsizlik Anarşi ve Gerçeklik, Crispin Sartwell, Ayrıntı Yayınları, 2015 ikinci baskı, 190 sayfa sıfır orjinal bir kitaptır. #araştırma #inceleme #felsefe #edebiyat #sanat #hayal #edepsizlik #anarşist #sosyalizm #komünizm #Anarşi #gerçeklik #kültür #insan #birey #toplum #psikoloji #sosyoloji #küresel #politik #politika #siyasi #siyaset #dil #din #ritüeller #evrim #estetik #söylem #antrepoloji #arkeoloji #murdumgiriz

22.00 ₺

Niçin ve nasıl kapatıldığımızı, kapatılmaya direnişin biçim ve içeriklerini düşünmek steyenlerin tekrar tekrar okuyacağına metinler...

35.00 ₺

Yüzyılın bitimine ramak kala geç kapitalizmin kendisini yeniden üretmesinin incelenmesi ve soruşturulması, eleştirel/sosyolojik bakışa neredeyse tek bir hedef gösterir hale geldi: 'Kültür.' Ama bu kitapta söz konusu olan kültür, 'sıradan'(!) insanların beğenilerine göre kesilip biçilen, sürekli yeniden oluşturulan 'popüler kültür'dür. Modernliğin tüm iki kutuplu karşıtlıklarıyla beraber 'yüksek/aşağı kültür' şeklinde tezahür eden yarılması da gündemden düştü. Popüler kültür de hem uluslararası düzlemde hem de ulus içinde varolan eski sınır çizgilerinin ihlal edildiği, esnetildiği ve yeniden çizildiği bir alan haline geldi. Sınıfsal, etnik/ırksal ve toplumsal cinsiyete dayalı tüm çelişkiler ve çatışmalar iki popüler kültür biçimi üzerinden yaşanmaya başladı: Rock müzik ve spor.

40.00 ₺

1. Baskı Baskısı Yok Yeni Duke University, Kadın Çalışmaları profesörü olan Kathi Weeks, Çalışma Sorunu kitabında, çalışmanın ya da ücretli emeğin içkin bir toplumsal ve politik iyi olduğu önkabulüne cesaretle kafa tutuyor. Marksist ve feminist hareketler dahil, bütün ilerici politik hareketler eşit ücret, daha iyi çalışma koşulları ve karşılığı ödenmemiş çalışmanın emeğin değerli bir biçimi olduğunun kabul edilmesi için mücadele ederken, bir yandan da çalışmayı doğal ya da kaçınılmaz bir faaliyet/eylemlilik olarak kabul etme eğilimindedir. Ancak Kathi Weeks’e göre, çalışmayı bir veri olarak alarak aslında çalışmayı “depolitize” etmiş, başka bir ifadeyle çalışmayı politik eleştiri alanının dışına çıkarmış oluruz. İstihdam/Çalıştırma günümüzde büyük oranda özelleşmiştir ve dünyanın büyük bir bölümünde çalışma temelli eylemlilik dumura uğramıştır. Genel olarak ücret karşılığı çalışmayı gelir dağılımının birincil mekanizması, etik bir yükümlülük ve kendimizi ve başkalarını toplumsal ve politik özneler olarak tanımlamanın bir aracı olarak kabul ediyoruz.

21.00 ₺

Orijinal Adı: Marx & Sons Fransızcadan Çeviren: Alp Tümertekin

19.00 ₺

İMPARATORLUK M. HARDT, A. NEGRİ AYRINTI YAYINLARI 4. BASIM, 2002 EKSİK, YIRTIK, ÇİZİK SAYFA YOKTUR.. 2. EL KİTAP

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.