Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (7 Kit Kitap
450.00 ₺

Hammer’den farklı olarak Zinkeisen’in eserini orijinal ve değerli kılan  nokta, olaylarla çağdaş Batı kaynaklarını ayrıntılı biçimde kullanmasıdır. Zinkeisen, yayınlanmış belge koleksiyonlarını ve çağdaş kronikleri kullanır. Zinkeisen’in eseri, geniş bir perspektif içinde kullandığı kaynaklar dolayısıyla bugüne kadar değerini korumuştur. Özellikle, şimdiye kadar hiçbir Türk tarihçisinin yabancı kaynakları bu ölçüde kullanmadığı göz önüne alınırsa, eserin Türkçe çevirisi tarih edebiyatımız için büyük kazançtır. Prof. Dr. Halil İnalcık

Sultan Abdülhamid Midhat Ve Mahmud Paşaları Nasıl Katlettirdi?
10.00 ₺

1876 senesi Osmanlı tarihinin en zorlu yıllarından biri oldu; devlet resmi iflasını açıkladı. Osmanlı tahtı bir sene içerisinde üç padişah gördü; imparatorluğun dört bir yanında isyanlar baş gösterdi ve büyük bir mağlubiyetin ardından Rus orduları Yeşilköy’e kadar geldi. İşte imparatorluğun bu en buhranlı günlerinde otuz üç yıl boyunca iktidarı elinde bulunduracak, Osmanlı tarihinde yeni bir çağ açacak, karar ve icraatlarının etkileri günümüze değin ulaşacak olan Sultan İkinci Abdülhamid Osmanlı tahtına çıktı. Sultan Abdülhamid’in, devletin idaresini tamamıyla kendi eline alması ve iktidarını sağlamlaştırması için öncelikle gerek Midhat Paşa gibi amcasını tahtından eden ve reform taleplerinde bulunan gerekse de tahta çıkmasında kendisine yardım eden eniştesi Mahmud Celaleddin Paşa gibi isimlerden kurtulması gerekiyordu.

Türk Anadolu'da Mengücekoğulları
8.00 ₺

13,5X20 cm,ciltli # özellikle kenarlarda sararma dışında çok iyi durumda.

Hürrem Sultan'ın Gözünden Muhteşem Süleyman Devri
30.00 ₺

Hürrem Sultan'ın Gözünden Muhteşem Süleyman Devri, Adnan Nur Baykal, Galata Yayınları, 2011 İlk baskı, 240 sayfa sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #araştırma #inceleme #sahaf #tarih #edebiyat #kitap #İlkBaskı #Nadir #güç #iktidar #folklor #halk #sosyal #siyasal #dil #coğrafya #devlet #saray #Hürrem #osmanlı #taht #yeniçeri #kültür #sosyoloji #toplum #din #savaş #ordu #şehzade #İstanbul #harem #oyun #kadın #sultan #ekonomi #esnaf #ticaret #üretim #imalat #yönetim #ihtiras #entrika #murdumgiriz

Klasik Osmanlı Çağında Tarih Meşruiyet Ve Rüya
40.00 ₺

Klasik Osmanlı Çağında Tarih Meşruiyet ve Rüya, Gürsoy Akça - Yunus İnce Palet Yayınları, 2015 ilk baskı, 312 Sayfa sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #araştırma #tarih #sahaf #İlkBaskı #klasik #inceleme #sahaf #dil #kitap #politik #meşrutiyet #istibdat #siyasi #din #kimlik #ekonomi #iktidar #güç #Osmanlı #Türkiye #mahremiyet #kuruluş #devlet #ulus #İlkçağ #Antikçağ #Ortaçağ #kültür #sosyoloji #toplum #rüya #modern #medeniyet #söz #yazı #ordu #asker #savaş #yenilik #yönetim #saray #palet

Türkiye Tarihi
125.00 ₺

Osmanlı Öncesi ve Sonrası, 1995 yılına kadar Türkiye Tarihi

Osmanlı Devletinde Definecilik
60.00 ₺

Osmanlı Devletinde Definecilik (1781 - 1900), Burak Kocaoğlu, Berikan Yayınları, 2021 ilk baskı, 160 sayfa sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #araştırma #inceleme #sahaf #tarih #sanat #kitap #Türk #Osmanlı #define #hazine #antik #antika #arkeoloji #İlkçağ #Antikçağ #Ortaçağ #kültür #sikke #para #altın #roma #bizans #dedektör #tılsım #Harita #buluntu #eser #tarihi #bizans #ruhsat #kazı

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (5 Cilt) Kitap
265.00 ₺

Nicolea Jorga Romanya'nın gelmiş geçmiş en büyük tarihçisi sayıldığı gibi, eserleri çeşitli dillerde, Almanya, Fransa İtalya ve ABD'de defalarca basılmış, dünyaca tanınmış bir tarihçidir. Almanca beş ciltlik Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (1300-1912), daha önce yazılmış belli başlı genel Osmanlı tarihleri (J. von Hammer ve J.W. Zinkeisen) yanında yeni ve kapsamlı bir yaklaşımı temsil eder. Herşeyden önce Jorga'nın Osmanlı tarihi, önyargılardan oldukça kurtulmuş, belgelerin tanıklığına öncelik veren ciddi bir tarihçinin eseridir. Jorga'ya göre Osmanlı tarihi, "dünya tarihinin parlak bir bölümü"nü temsil eder. Jorga'nın şimdiye dek kullanılmamış kaynaklara dayanan Osmanlı tarihinin orijinalliği, Türkiye'de erkenden takdir edilmiş, ancak Türkçe'ye çevrilmesi gecikmiştir. Soruları ortaya oyan, yaratıcı bir tarihçi olarak Jorga'nın özelliğini en iyi Gh. Bratianu şu sözlerle ifade etmiştir: "Jorga'nın yazdığı her satır bir fikir tohumu taşır; araştırılacak problemler ortaya atar ve okuyanda ilgi uyandırır; bunlar olmadan hiçbir tarih eseri canlı bir bilim dalı olamaz, ölü bir söz olarak kalır" -Prof. Dr. Halil İNALCIK-

Haremin Padişahı Valide Sultan
45.00 ₺

Derste kullandığım için çok az bir sayfaların altı çizili o kadar

Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar Metin, Tercüme Ve Araştırmalar
29.00 ₺

Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Metin, Tercüme ve Araştırmalar, Osman Turan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014 üçüncü baskı 250 sayfa sıfır orijinal bir kitaptır. #araştırma #inceleme #sahaf #tarih #sanat #kitap #Türk #Selçuklu #OrtaAsya #Türkler #saray #devlet #iktidar #güç #sosyoloji #toplum #ekonomi #iktisat #ordu #asker #savaş #vesika #belge #belgesel #yönetim #idare #murdumgiriz

Kutsal Emanetlerin Sırrı.kayıp Sır.
20.00 ₺

Türkiye'de tarihi romanları en çok okunan yazarımızın,yine tarihe ışık tutan bir eseri.

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.