Eski̇ Dünya Seyahatnamesi̇
15.00 ₺

YAZMAKTADIR. BİRKAÇ SAYFADA SATIR ALTLARI KURŞUN KALEMLE ÇİZİLMİŞ DURUMDADIR RK:İÇ-S-5

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Seçmeler
7.00 ₺

504 sayfa. ... 13,5 x 19,5 cm ... . BAZI SAYFALARDA SATIR ALTLARI ÇİZİLMİŞ DURUMDADIR RK:İÇ-Ü-5

İbn Fadlan Seyahatnamesi
10.00 ₺

Bu seyahatname X. Yüzyıldaki Türklerin tarihi hakkında en canlı, en sağlam vesikalardandır.

Merv Seyahatnâmesi -ahmed Nermi Tercümesi-
51.60 ₺

179 s.: fotoğ., tıpkıbasım; 16x24 cm. õ õ"Çok yönlü şahsiyetiyle temayüz eden Kostantin Dimitriyeviç Nosilov (ö. 1923) jeolog, etnolog, coğrafyacı ve gazeteci olmasının yanında kaleme aldığı seyahat yazılarıyla da dikkat çekmektedir. 1882 yılında Kuzey Ural bölgesini gezen Nosilov, burayla ilgili anılarını bir kitap halinde yayınlamıştır. 1886 yılında Anadolu, Filistin ve Mısır’ı dolaşmış, 1908 ile 1911 yılları arasında Hazar denizi üzerinden Kazakistan da dahil olmak üzere Orta Asya coğrafyasını gezmiştir. Nosilov’un Merv ve Türkmenistan’ı da bu dönemde gezdiği tahmin edilmektedir. õ õSeyahatnâme tarzında kaleme alınan bu metin, saray mütercimlerinden Ahmed Nermî tarafından Sultan II. Abdülhamid için Rusça’dan Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Seyahatnâmelere özel ilgisi olan Sultan Abdülhamid’in Merv’e de alâka duyması ve burayla ilgili bir çalışmayı tercüme ettirmesi dikkate değerdir..." RK:X1407

Judasz Tadeusz Krusinki'nin İran Seyahatnamesi
58.00 ₺

138 s.; 21 cm. õ õ"Judasz Tadeusz Krusinski'nin seyahatnamesi Safevi Devleti'nin son yılları ile ilgili kıymetli bilgiler içermesi sebebiyle mühim bir eserdir. 18. Yüzyılın ilk çeyreğinde İran'da meydana gelen siyasi askeri sosyal ve iktisadi gelişmelere şahit olan seyyah akıcı bir dille bunları dile getirmiştir. Seyahatnamede o devrin üst düzey yöneticileri ile ilgili olarak verilen bilgiler de oldukça çarpıcıdır. Bilhassa sosyal tarih ve şehir tarihi ile ilgili de kıymetli bilgiler içeren seyahatname bizzat yazar tarafından basılmıştır." (Arka Kapak) RK:T8811

Üç Deniz Ötesine Seyahat
27.60 ₺

XXII, 56 s.: rnk. res., tıpkıbasım; 16x24 cm. Kaynakça ve dizin var. RK:X1227

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.