Kahin-catherine Fisher
28.00 ₺

Eski bir medeniyeti kurtarabilecek veya yok edebilecek bir genç kızın olağanüstü öyküsü

Kargo
Bedava
Karaz'Dan Büyük Iskender'E Erzurum Ovası'Nda Yeni Bir Keşif Alaybeyi - Höyük
350.00 ₺

451 s, renkli resimler, sert kapak ciltli, Türkçe-İngilizce çift dilli. İÇİNDEKİLER/ CONTENTS EDİTÖRÜN NOTU/ EDITOR'S NOTE . SUNUŞ/ INTRODUCTION SUNUŞ/ INTRODUCTION SUNUŞ / INTRODUCTION ÖNSÖZ / PREFACE . BÖLÜM I / PART 1 Engin ÇOŞAR -Fatih ERDEM / TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı) Projesi Kapsamında Erzurum Kars Bölgesinde yapılan Kazı ve Araştırmalar / An Evaluation on The Archaeological Works of The Trans-Anatolian Natural Gas Pi peline Project (TANAP) within The Counties of Ardahan, Kars and Erzurum BÖLÜM Il / PART II Cemal SEVİNDİ / Alaybeyi Höyüğü ( Erzurum-Aziziye) ve Çevresinin Mekansal Özellikleri / Spatial Features of Alaybeyi Höyük (Erzurum-Aziziye) and lts Vicinity BÖLÜM III / PART III Yasin TOPALOĞLU / Doğu Anadolu'nun Tarihsel Çerçevesi / Historical Framework of Eastern Anatolia BÖLÜM IV / PART IV Gülşah ALTUNKAYNAK / Alaybeyi Kurtarma Kazıları / Alaybeyi Salvage Excavations BÖLÜM V / PART V Mehmet IŞIKLI / Erzurum Ovası Alaybeyi Höyüğü Kalkolitik ve Erken Tunç Çağ Tabakaları / Chalcolithic and Early Bronze Age Levels of Alaybeyi Höyük, Erzurum Plain BÖLÜM VI / PART VI Gülşah ALTUNKAYNAK - Mehmet Ali ÖZDEMiR / Alaybeyi Höyük Demir Çağ Tabakaları ve Buluntuları / Alaybeyi Höyük lron Age Layers and Finds BÖLÜM VII / PART VII Hasan KASAPOĞLU - Korkmaz MERAL - Elif YAVUZ / Doğu Anadolu Hellenistik Sorunsalına İlk Adım: Alabeyi Nekropolu Hellenistik Verileri / First Step in Hellenisti Eastern Anatolia Problem: Hellenistic Data from Alaybeyı Necropolis BÖLÜM VIII / PART VIII Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM / Erzurum Alaybeyi Höyük Erken Tunç Çağ (Karaz) İskeletleri / Erzurum Alaybeyi Höyük Erken Tunç (Karaz) İskeletleri. / Erzurum Alaybeyi Höyük Early Bronze Age (Kura-Araxes) Skeletons BÖLÜM IX / PART IX Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM - İbrahim SARI / Erzurum Alaybeyi Höyük Geç Demir Çağ İskeletleri / Erzurum Alaybeyi Höyük Late lron Age Skeletons BÖLÜM X / PART X Salih KAVAK - Halil ÇAKAN / Alaybeyi Höyük Arkeobotanik Çalışmaları / Archaeobotany Studies at Alaybeyi Höyük BÖLÜM XI / PART XI Abu Bakar SIDDIQ / Alaybeyi Höyük'te İnsan-Hayvan Etkileşimleri / Human-Animal lnteractions at Alaybeyi Höyük BÖLÜM XII / PART XII Z. Gizem BAŞ ÖZER / Alaybeyi Kurtarma Kazıları Arkeolojik Objelerinin Restorasyon Çalışmaları / Restoration Works for Archaeological Objects at Alaybeyi Salvage Excavations BÖLÜM XIII / PART XIII Abu Bakar SIDDIQ - Burcu SAVAŞ - Engin COŞAR - Gülşah ALTUNKAYNAK / Günümüz Alaybeyi Köyü Işığında Alaybeyi Höyük Üzerine Birkaç Etno-Arkeolojik Yorum / Some Ethnoarchaeological Notes on Alaybeyi Höyük in the Light of Present Alaybeyi Village

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.