İstanbul Kitapları

35 adet sonuç listelendi.
-
Kargo
Bedava
İstanbul'un 100 Divânesi İstanbul'un Yüzleri Serisi - 77
20.00 ₺

İlahi bir çekime kapılan divâne ya da meczûblar, halkın nezdinde daima ayrıcalıklı bir konuma sahip olmuşlardır. Onlarla alakalı anlatılanlar, toplum hafızasında canlılığını nesiller boyu sürdürmüş ve sürdürmeye devam edecektir. Şehrin kültür tarihi bakımından bu kitap, sonraki nesillerin adı geçen kişilere gereken hassasiyeti göstermeleri açısından önem taşımaktadır.

Kargo
Bedava
İstanbul'un 100 Sevdası İstanbul'un Yüzleri Serisi - 79
20.00 ₺

İstanbul, Bizans'tan bugüne birçok aşka tanıklık etmiş büyük sevdaların şehri. Kimileri gelip geçmiş, kimi âşıklarınsa ebedi istirahatgâhı olmuştur. Bir şekilde İstanbul'la ülfet eden âşıklar ondan ilham almıştır. Sevgili için en güzel teşbih İstanbul sayılmış, birçok eserde sevgili İstanbul'a benzetilmiştir.

Kargo
Bedava
İstanbul'un 100 Türbesi İstanbul'un Yüzleri Serisi - 70
20.00 ₺

İslâmın abideleri olan türbeler, Türklerin Türkistan boylarından getirdikleri inanış ve geleneklerin İslâm ile harmanlanması sonucu kendine has bir şekil almış, Osmanlı Türkleri sayesinde de gelişme göstermiş ve mükemmel dereceye ulaşmıştır. Osmanlı döneminde önemli mevkilerde bulunan, meşhur olan ve dini kimliğe sahip saygın kişilerin yaptıklarını ve hatırasını gelecek kuşaklara bırakma konusunda hassasiyet gösterilmiş, özellikle fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed Han'ın öncülüğünde türbelere büyük önem verilmiştir.

Istanbul'un 100 Sufisi İstanbul'un Yüzleri Serisi - 69
20.00 ₺

Osmanlı Devleti'nin temelleri atıldığında, Anadolu topraklarında kökleşmiş tasavvufi hareketler vardı ve savaşçı derviş topluluklar Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda, hatta Rumeli'nin ve İstanbul'un fehtinde yer almıştır. Zeyniye, Bayramiye, Nakşibendiye, Mevleviye ve Halvetiye, İstanbul'da ilk temsil edilen tarikatlardı. Hacı Bektaş Veli'nin, Yeniçeri Ocağı ile ortak pirleri olması nedeniyle Bektaşilik de İstanbul'da özellikle surdışındaki tekkelerde varlığını sürdürdü.

İstanbul'un 100 Deyimi İstanbul'un Yüzleri Serisi -67
20.00 ₺

Bir dilin zenginliğine, tarihsel ve kültürel birikimine işaret eden deyimler, köklü bir sözlü kültür geleneğine sahip olan Türkçede sıklıkla kullanılmıştır. Bugün unutulmaya yüz tutmuş deyimlere de yer verilen kitap, şehrin kültür tarihi açısından da önemli bir kaynaktır.

İstanbul'un 100 Misafiri İstanbul'un Yüzleri Serisi -56
20.00 ₺

Binlerce yıllık geçmişinin büyük kısmında dünyanın en önemli şehirlerinden biri olmuş ve nice şehirleri kıskandıracak güzelliklerle dünyanın dört bir tarafından insanları her daim kendisine çekebilmiş olan İstanbul, birçok seyyahın kaleminde " dünyanın başkenti " olarak ifade edilmiştir.

İstanbul'un 100 Sembolü İstanbul'un Yüzleri Serisi - 52
20.00 ₺

Sembolizm, insanların kullandığı bir takım şekilleri, objeleri, sözcükleri din, felsefe ve estetik üçgeni içerisinde değerlendiren ve deşifre eden bilimin kendisidir. Bu bağlamda etrafımızdaki her şeklin, objenin veya sözcüğün bir açıklaması bulunmaktadır. Bu manada İstanbul'un 100 Sembolü bu dünyayı anlamak adına bir kılavuz olarak değerlendirilebilir.

İstanbul'un 100 Seyyahı İstanbul'un Yüzleri Serisi -41
20.00 ₺

İstanbul'un 100 Seyyahı eski zamanlarda bu şehre ayak basıp görüp hissettiklerini kaydedenleri, seyahatname yazın türünü bir parça daha bilinir kılmayı, İstanbul hakkında yazılmış ve fark edilmeyi bekleyen yüzlerce metnin seyahatname okurlarının merakını uyandırması ve yeni araştırmalara kapı aralaması için bir anahtar vazifesi görmesini amaçlamaktadır.

İstanbul'un 100 Rotası İstanbul'un Yüzleri Serisi - 40
20.00 ₺

İstanbul'un 100 Rotası'nın yapısı şehrin coğrafyasına göre düzenlenmiş, görülecek yerler üzerine özet bilgilerin verildiği ve değişik fotoğrafçıların çalışmalarıyla zenginleştirilmiş derli toplu bir çalışmadır.

İstanbul'un 100 Görülecek Yaşanacak Yeri İstanbul'un Yüzleri Serisi-38
20.00 ₺

Ortadoğu haritasına baktığımızda İstanbul, farklı ülkelerin, kültürlerin kesişme noktasında durur. Yenikapı kazılarıyla ortaya çıkan yeni bulgular, İstanbul'un tarih boyunca dünyanın en eski kentlerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. İstanbul artık üç bin yıllık değil, sekiz bin beş yüz yıllık bir kenttir.

İstanbul'un 100 Yalısı İstanbul'un Yüzleri Serisi - 35
20.00 ₺

İstanbul denilince akla ilk gelenlerden birisi de Boğaz ve onun ayrılmaz parçası yalılardır... Her biri inci tanesi gibi Boğaz'ın iki yakasına dizilmiş yalılar, şehri görmeye gelen herkesi büyülemiş ve bu yüzden seyahatnamelerde, şiirlerde, nesirlerde birer güzellik abidesi olarak yerlerini almışlardır. Bunun yanında yalılar barındırdığı hayat hikayeleriyle de her dönemde ilgi odağı olmuştur.

İstanbul'un 100 Önemli Olayı İstanbul'un Yüzleri Serisi - 21
20.00 ₺

İstanbul'un tarihinin şekillenmesinde kayda değer olayların ve şehrin harcındaki unsurların hatırlatılması, kent hafızasını canlı tutmak açısından önemlidir. Bugün bir kısmımızın habersiz olduğu bu vakaların birer seçkisi olarak kabul edebileceğimiz İstanbul'un 100 Önemli Olayı kitabı da, belleğimizin korunması amacıyla hazırlandı.

İstanbul'un 100 Gravürü İstanbul'un Yüzleri Serisi - 13
20.00 ₺

Gravürler, fotoğrafın icadından önce kullanılan en önemli görsel materyal olarak bizlere kaynaklık etmektedirler. Gravürlerin önemi sadece bu kentin geçmişteki görünümünü hafızamıza kazımakla da sınırlı değildir mutlaka. Bu bağlamda gravürler dikkatli incelendiğinde onların aynı zamanda birer tarihi vesika olduğu anlaşılacaktır.

İstanbul'un 100 Spor Kulübü İstanbul'un Yüzleri Serisi - 10
20.00 ₺

İstanbul'un 100 Spor Kulübü kitabı da bilinen ve bugün de varlığını idame ettiren kulüplerin yanında, unutulmaya yüz tutmuş ve kısıtlı bütçelerler ayakta kalan insanların ayakta tutmaya çalıştığı kurumları içermekte, okurun gözünde geniş bir spor tarihi resmi çizmeyi amaçlamaktadır.

İstanbul'un 100 Cadde Ve Sokağı İstanbul'un Yüzleri Serisi -06
15.00 ₺

Roma'yı, Bizans'ı, Osmanlı'yı ve Cumhuriyet'i görmüş olanlar olduğu gibi, nev zuhur, yeni yetme sokaklardan ve caddelerden de bahsediliyor bu listede. Çoğunun çağlar boyu yaşanan sosyal ve kültürel değişmelerin merkezinde yer almaları ya da bunlara tanıklık etmiş olmaları; üstelik bunların izlerini üzerinde taşıyor oldukları göz önünde bulundurulduğunda kesinlikle daha derin çalışılması gerektiği anlaşılacaktır bu konunun.

İstanbul'un 100 Kaybolan Eseri İstanbul'un Yüzleri Serisi 3
20.00 ₺

İstanbul'u dünyanın en güzel şehirlerinden biri yapan hiç kuşkusuz dört bir yanına inşa edilen ve şehrin hafızasını her daim diri tutan tarihî eserleridir. Özellikle Osmanlıların Bizans'tan harabe olarak aldıkları ve mutluluk kapısı şeklinde adlandırdıkları bu şehri adeta adım adım, sokak sokak cami, medrese, çeşme, sıbyan mektebi, hamam ve daha birçok sosyal müessese ile tezyin ederek adeta yeniden inşa etmeleri dikkat çekici bir husustur. Büyük medeniyetlerin yeryüzüne bıraktıkları izlerle varlıklarını sürdürebileceklerinin farkında olan bu insanlar yaşanabilir bir şehir oluşturmak adına ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ancak bugün geriye dönüp bakıldığında bu izlerin çeşitli nedenlerle her geçen gün yok olmakta olduklarını görmekteyiz. Bu kitap İstanbul'un kaybolmuş yüz tarihi eserinin hatırlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Dünya Mirası İstanbul / A World Heritage
60.00 ₺

Tarih ve kültür bakımından dünyanın göz bebeği olan İstanbul; iki kıtayı birbirine bağlayan boğazı, masmavi denizi, yemyeşil doğası, zengin folkloruyla " Şehirlerin Sultanı " unvanını geçmişten bugüne hakkıyla taşımaktadır. Bunun yanı sıra farklı inançlar için sembolik değer taşıyan tarihî yapılarıyla pek çok din ve kültür için paha biçilemez bir mirastır İstanbul.

Fırçaların Diliyle İstanbul Istanbul Within The Language Of Brushes
45.00 ₺

Bu kitap, sevgili İstanbul'umuzun belki de yitip gitmekte olan güzelliklerini mazide kalmış yönleriyle Türk ve yabancı ressamların fırçalarından bizlere yeniden hatırlatıyor...

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.