Çağlar-Dönemler

85 adet sonuç listelendi.
-
Cifteler Köy Enstitüsü
20.00 ₺

Köy enstituleri ve ogrencinin ziraat ve zanaatla hasir nesir olmasini anlatiyor

Gizlenen Tarih Kayıp Medeniyetler, Gizli Bilgiler Ve Eskiçağın Sırları
20.00 ₺

GİZLENEN TARİH sağduyu ve açık görüşlülükle son mevcut verileri kullanarak arkeoloji ve alternatif tarih arasındaki boşluğu doldurarak; yalnızca eskiçağ tarihinin en büyük gizemlerini irdelemekle kalmıyor, aynı zamanda Coso Kalıntısı ve Piri Reis haritası gibi alternatif tarihin bazı bilmeceleri ve Mecusilerden Druidlere, Tapınak Şövalyelerinden Woolpit’in Yeşil Çocuklarına gizemli kişiler hakkında düşünmemizi de sağlıyor. Keşfedeceğiniz kırk dokuz gizemden bazıları: Büyük Sfenks - Bu gizemli anıtla ilgili tartışmalar mistisizm ve arkeolojiyi çarpışma noktasına getiriyor. Sır Tepesi - Boston’un 40 mil kuzeyine mega bir yapı inşa etmek kimin aklına gelirdi? Antikythera Mekanizması - Ege Denizi’nde bulunan eski Yunan bilgisayarı. Bağdat Pili - Ortadoğu’ya ait 2000 yıllık bir elektrikli pil olabilir mi? Voynich Elyazması - Dünyanın en gizemli kitabı: Hala deşifre edilemedi. Saba Kraliçesi - İncil’de geçen ünlü Kral Süleyman’la buluşma öyküsünden tanıdığımız bu güçlü hükümdarın gerçek kimliğine dair ipuçları. Amazonlar - Eski Yunan mitolojisinin acımasız kadın savaşçıları gerçekten var mıydı? Flores Adalılar - Bir Endonezya adası olan Flores’de yaşayan yeni cüce insan türlerinin hayret verici keşfi. Yazar hakkında: Brian Haughton tuhaf ve sıra dışı şeylere ilgi duyan tecrübeli bir arkeologdur. Nottingham (arkeoloji lisansı) ve Birminghman (Yunan arkeolojisi üzerine felsefe mastırı) Üniversitelerinde eğitim aldı. Gizemli insanları konu ettiği Mysterious People adlı internet sitesi üç yılda yarım milyondan fazla insan tarafından ziyaret edildi. Bugün Yunanistan’da yazarlık ve öğretmenlik yapıyor.

Suçlular Ve Güçlüler
20.00 ₺

Bu kitap, Uğur Mumcu'nun son yıllarda çeşitli yayın organlarında yayınlanan yazılardan oluşmaktadır. Son yılların siyasal olaylarını yazarın kaleminden izlerken bu dönemlere damgasını vuran bütün siyaset adamlarını yakından tanıyacak ve 12 mart yönetimince karanlıklara terkedilmek istenen kışkırtıcı ajanları, sayın muhbir vatandaşları ve Cunta öykülerini, kimlik kartları ve belgeleriyle göreceksiniz. Değerli yazar Doğan Avcıoğlu'nun önsözüyle sunulan kitap, son yıllarda Türkiye'yi yönetmiş ve yöneten siyasetçiler için hazırlanmış bir iddianame gibidir.

Avrupa Tarihi
45.00 ₺

KİTABIN KAPAĞININ UÇ KISMINDA KIVRILMA VARDIR. METİN KISMI YENİ DÜZEYİNDEDİR B-8

Ortaçağ Tarihi Ve Uygarlığı
10.00 ₺

KİTABIN KAPAĞININ UÇ KISIMLARINDA KIVRILMA VARDIR KİTABIN KÜNYE SAYFASI YOKTUR KİTABIN BAZI SAYFALARININ SATIR ALTLARI FOSFORLU - KURŞUN ve TÜKENMEZ KALEMLE ÇİZİLİDİR F-4

Terminoloji Sözlüğü - Antik Çağ'Da Ölüm
42.50 ₺

Herakleitos, “Doğanlar hem yaşamayı hem de ölümü kabullenirler ve arkalarında çocuklar bırakırlar; böylece ölüm yeniden doğar.” demiş. Ölüm, öteki dünya ile birebir ilişkili olmasına rağmen, yaşamın da bir parçasıdır. Ölüme dair yapılan bütün ritüeller, yaşayanlar içindir. Yaşayanlar, bazı bilinmezlikleri ortadan kaldırmak ve iç huzurlarını sağlamak için çeşitli ritüeller üretir ve bunları tarih boyunca uygularlar. Yaşamın bir parçası olan ölü kültüne ait bu bilimsel bilgiyi kuramsal bir çerçevede değerlendirip irdelemek en doğrusudur. Kuramsal arkeolojik çatı, bilimin salt materyal odaklı yapısını eleştirerek, materyali üreten insanı anlamak için kurulmalıdır. Ancak arkeoloji de materyalsiz düşünülemez. Bu bakış açısına göre materyal, yaşamı anlamak için bir araçtır ve onu üretenlerin yani insanoğlunun yaşadığı dünya, materyal destekli arkeolojinin ana kaynağı olmalıdır. Arkeologlar, arkeolojik materyalleri listeleyip, yalnızca tanımlama ve tarihleme odaklı çalışmak yerine, nesnelerin oluşumuna kaynaklık etmiş fikirleri, düşünceleri, felsefi akımları, pratikleri tartışmalı ve disiplinler arası işbirliğiyle rasyonel bir metot izleyerek, bu konulara neden ve sonuçlarıyla açıklamalar getirmelidir. Ölü kültüne kuramsal yaklaşım, öncelikle kavramları, terminolojiyi anlamakla başlar. Bu doğrultuda, ölüme dair ortak bir terminoloji oluşturulması ve bu terminolojinin belirli kriterler gözetilerek yayınlarda ve kitaplarda kullanılması gerekmektedir. Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'nda çalışan bir akademisyen olarak Antik Çağ'da yani Yunan, Roma kısmen de Erken Hıristiyanlık dönemlerinde karşımıza çıkan ölüm ile ilgili terminolojiyi toplamaya çalıştık ve belirli kriterleri göz önünde bulundurarak önerilerde bulunduk. Özellikle kitap ve makale taramaları neticesinde, yayınlarda terminoloji kullanımına ilişkin problemlerin olduğunu, aynı yayın içinde bile farklı terimlerin kullanıldığını gördük. Özellikle mezar tipolojisiyle ilgili yayınlarda büyük kullanım farklılıkları mevcuttur. En sık karşılaşılan “lahit” teriminin bile kullanımında çeşitli farklılıklar ve yanlışlıklar bulunmaktadır.Örneğin “lahit mezar” yalnızca “lahit” olarak kullanılmalı ve “lahtin” şeklinde değil “lahdin” şeklinde yazılmalıdır. Aynı zamandaYunanca ve Latince kullanımlarda da bir dil birliğinin olmadığı görülmektedir. Örneğin “Arcosolium” bir mezar tipidir. Genellikle Roma ve Erken Hıristiyanlık Dönemi'nde kullanılmıştır. Bu doğrultuda kelimenin Latince olması bir kullanım kriteri olarak önerilebilir. Özellikle birçok yayında bu mezar tipinin “Arkosol”, “Arkosolium”, “Arkosolion”, “Arkosolia” gibi çok çeşitli kullanımlarını görmekteyiz. Bu yanlış kullanımların önüne geçmek için bu sözlüğün bir öneri ve başlangıç olmasını özellikle temenni ediyorum. Bu doğrultuda ölü kültü çalışanlarını, ortak bir çalıştayda buluşup bu terminoloji problemlerini ortadan kaldıracak bir organizasyona davet ediyorum. Bu sözlüğü hazırlarken sürdürülebilir ve geliştirebilir olmasına özellikle dikkat ettik. O yüzden her kelimenin bir karekodunu oluşturduk. Üniversite ya da TÜBİTAK'tan alınacak desteklerle bir internet sitesi oluşturulacak, sözlükte geçen sözcüklerin ya da anlamlarının değiştirilmesi gerektiğinde bu site üzerinden değiştirilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca yeni kelimelerin eklenmesi ile ölü kültüne dair sözlük daha da zenginleşecektir. Aynı zamanda gözün iktidarı döneminde görselin gücünü de kullanmak istedik. Özellikle ritüel konularını anlatırken somut bir arkeolojik nesne göstermek çok zordur. Bu sözlükte Ressam Eda Dönmez ile çalışarak çeşitli konuları illüstrasyonlar ile görselleştirdik. Aynı zamanda Orta Çağ ve Yakın Çağ tabloları ve çizimlerini de bu amaç için kullandık. Yapılacak internet sitesi ile görsel bir veri tabanı da oluşturmayı planlamaktayız. Bu doğrultuda anlatımı zor konuların daha kolay ifade edilebilmesi ya da mevcut örneklerin görsellerle daha da güçlendirilmesi amacıyla bir video kanalı oluşturulacak ve kanalda ritüeller canlandırılıp üç boyutlu bir şekilde anlatılmaya çalışılacaktır. Bu tür terminoloji sözlükleri bilim dünyasına hem ortak bir dil kullanımı konusunda fayda sağlayacak hem de üniversite öğrencilerimizi küresel dünyanın bilgi kirliliğinden uzak tutacaktır.

Eski Mısır Tarihi. Tarihöncesinden Hellenistik Çağa
30.00 ₺

168 s, s/b resimler, Türkçe. Nil Nehri havzasında günümüze ulaşan ve hayranlıkla izlenen anıtsal eserler,kökleri prehistorik çağlara kadar inen Eski Mısır medeniyetinin binlerce yıllık serüveni hakkında ilk bakışta fikir vermektedir. İnsanlık tarihinin Eski Mezopotamya ile birlikte en erken başarı hikayelerinden birini oluşturan Eski Mısır'da kültürel alandaki izleriyle takip edebildiğimiz bu başarının ortaya konulmasında temel itici güç,kendine özgü siyasal yapıdır.M.Ö.3.binyılın başlarından itibaren Helenistik Çağ'a kadar Mısır'ın kendi içindeki dinamikler ve dışardan gelen etkilerle gelişerek,kimi zaman kazanımlarının gerisine düşerek devam eden Eski Mısır medeniyeti,genel bir bakış açısıyla özgün yapısını bu süreçte korumayı başarmıştır.

Uygarlıkları Çöküşü
8.00 ₺

Kitabın arka sayfasında sadece bir işaret vardır. Kitabın sıfırdan bir farkı yoktur.

Eski Yunan Ve Roma Tarihine Giriş
15.00 ₺

Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş - Oğuz Tekin İletişim Yayınları 10. Baskı 2016 350 Sayfa Eski Yunan ve Roma dünyası; siyaset, hukuk, askerlik, mimarlık, sanat, düşünce ve tarih yazıcılığı alanlarında günümüz Batı uygarlığı üzerinde çok önemli etkiler bırakmıştır. Batı dünyası –Girit’teki Minos uygarlığı ve Yunanistan’daki Miken uygarlığını da kapsayacak şekilde– Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının bıraktığı miras üzerine kurulmuştur. Bu kitapta yaklaşık 3500 yıllık bir dönemin tarihi ele alınmaktadır. “Polis” denen kent-devletlerinin kurulmaya başlaması, kolonizasyon, doğa filozofları, demokrasi ve demokratik yönetim biçiminin ortaya çıkışı, Herodotos ve Thukydides ile tarihçiliğin gelişimi, edebiyat, felsefe, Sokrates’in idamı, Büyük İskender ve Hellenistik krallıklar, Roma’da krallık, Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemleri, sınıf mücadeleleri, Hannibal ve Kartaca Savaşları, “Roma Mucizesi”, İç Savaş ve Caesar, Augustus ve Roma Barışı, çok tanrılı dinden Hıristiyanlığa geçiş, imparatorluğun ikiye bölünmesi ve Batı Roma’nın yıkılması gibi Antik Çağ tarihine damgasını vuran olaylar ve kişiler Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş’te ayrıntılı bir şekilde sunuluyor.

İmparatorluk Oyunları Avrupa Ve Ortadoğu’yu Şekillendiren Yıllar
27.00 ₺

İmparatorluk Oyunları Avrupa ve Ortadoğu’yu Şekillendiren Yıllar Ketebe Yayınları, Norman Stone, 2018 İlk baskı 286 sayfa. #tarih #toplum #insan #şehir #kent #İstanbul #araştırma #inceleme #Osmanlı #batı #Avrupa #kültür #sosyoloji #felsefe #ortadoğu #yüzyıl #dünya #Cumhuriyet #Enver #Abdulhamit #Atatürk #Rusya #Hürrem #İngiliz #Vatikan #papa #kitap #İspanya #savaş #antrepoloji #arkeoloji #sahaf #İlkBaskı #edebiyat #NadirEserler #nadirkitaplar #murdumgiriz

Tarih
30.00 ₺

Tarih📚Kitap: Tarih 📚Fiyat: 25 TL 📚Durum: Sıfır, Orijinal

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.