Toplum

251 adet sonuç listelendi.
-
Bugünkü Dünyaya Bakış Ve Diğer Denemeler
5.00 ₺

13.5x19.5 cm XIX + 154 Sayfa - Üçüncü Hamur. Çeviren: Vahdi Hatay - Arka kapağın kenar bazı yerlerinde küçük ile hafif oranda lekelenme vardır. - Sayfa içleri neredeyse okunmamış gibi temizdir.

Kargo
Bedava
Toplumsal Araştırma Yöntemleri / Nitel Ve Nicel Yaklaşımlar 2
120.00 ₺

2. cilt 357.-842. sayfa arası Toplumsal araştırmanın önemli bir süreç olduğunu gösteren bu kitap, modaların, acil meselelerin ve kamusal kaygıların araştırma üzerindeki olumsuz etkilerine karşı, eleştirel bilimsel perspektifin korunmasına yardımcı oluyor. Toplumsal araştırmaların basit bir teknolojiye indirgenmemesini, etiği ve tavrı ile bir bilgi yaratım süreci olarak görülmesini sağlıyor ve pratik uygulamalarla kurulması gereken dengeye bir giriş özelliği sunuyor. Nitel ve nicel yaklaşımlarda çeşitliliğin değerini gösteren, yaygın kabul görmüş bu kitabın altıncı baskısı, güncellenmiş örnekleri, veri toplama teknikleri üzerine yakın tarihli araştırmaları da kapsıyor ve anahtar öneme sahip terimleri gerçek bağlamlarında sunuyor.

Kargo
Bedava
Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel Ve Nicel Yaklaşımlar Cilt 1
150.00 ₺

W. Lawrence Neuman’ın, ilk kez 2006’da yayınlanan ve dünyanın pek çok ülkesinde sosyal bilimlerle ilgilenen akademisyenlerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve araştırmacıların başucu kaynaklarından biri haline dönüşen Social Research Methods kitabının son baskısının elinizdeki çevirisi, Türkiye’de sosyal bilimlerin çatallı yollarında ilerleyen araştırmacılar ve araştırmaya yeni başlayan öğrenciler için mütevazı bir kılavuz olma amacını taşıyor. Kitapta nitel ve nicel toplumsal araştırma yöntemleri, farklı bilimsel paradigmaların ontolojik, epistemolojik ve metodolojik öngörüleri dikkate alınarak, bir araştırmanın ilk aşamasından son aşamasına bütün ayrıntılarıyla ve zengin örneklerle işleniyor.

Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi
39.00 ₺

KONDİSYON:ÇOK İYİYAYIN YILI:1971ÇEVİRMEN: KONDİSYON:ÇOK İYİ YAYIN YILI:1971 EVİRMEN: RK:74D9

Arşiv Belgelerine Göre 19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Trabzon
85.00 ₺

Arşiv Belgelerine Göre 19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Trabzon, Abdurrahman Okuyan, Bilimkent Yayınları, 2019 ilk baskı, 290 sayfa sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #araştırma #inceleme #sahaf #tarih #edebiyat #kitap #İlkBaskı #Nadir #halk #siyasi #sosyal #siyasal #coğrafya #folklor #dil #Lazlar #Osmanlı #Türkiye #hristiyanlık #güç #müslüman #saray #iktidar #devlet #ekonomi #iktisat #sermaye #yönetim #idare #eğitim #akademik #etnik #azınlık #eşitlik #adalet #hak #hukuk #özgürlük #kent #şehir #yerleşim #iklim #mimarlık #din #mimari #kilise #trabzon #deniz #fındık #tarım #ziraat #mitoloji #efsaneler #gıda #sanayi #tüketim #endüstri #rum #beslenme #liman #Rize #Uzungöl #spor #futbol #evlilik #kurum #nüfus #iskan #antrepoloji #sosyoloji #toplum #pontus

Büyük Tedhiş
5.00 ₺

- Arka taraftan biraz nem almıştır, arka kapak ile yaprakların kenar kısmında lekelenme oluşmuştur, lekelenme arka kapağın dış kısmında yoğunluktadır, yaprakların sondan bir kaç tanesinde hafif içe taşmış metin kısmına ulaşmamıştır, diğer yapraklarda lekelenme kenar bazı yerlerinde küçük ile hafif orandadır. - Arka kapak ile sondan bazı yaprakların kenar kısmında küçük ile çok hafif dalgalanma var

Kitle Süsü
40.00 ₺

2011 Benjamin ve Adorno'nun yakın arkadaşı, Simmel ve Lukács'ın en yetenekli "öğrencisi" Siegfried Kracauer'in 1920'lerde ve 30'ların başlarında Frankfurter Zeitung gazetesinde yazdığı çok sayıda deneme arasından, bizzat kendisinin 1963 yılında yaptığı bir seçki Kitle Süsü. Bir dönemin ruhunu, kendi hakkında verdiği yargılara bakarak değil, ona ait yüzeysel, geçici, marjinal fenomenleri inceleyerek kavrayabileceğimizi düşünen Kracauer, bu kitapta toplanan denemelerinde de bu bilinçli epistemolojik tercihin izini sürüyor. Alışveriş merkezleri, seyahat, dansçı kızlar, fotoğraf, çok satan kitaplar, otel lobileri, biyografiler ve sinema üzerinden yalıtılmışlık, yabancılaşma, can sıkıntısı, şehir kültürü ve birey-grup ilişkisi gibi modernliğe özgü temel konuları ele alıyor. Scheler, Simmel, Benjamin ve Kafka üzerine yazdığı yazılarda da bir yandan bu düşünür ve yazarları analiz ederken bir yandan da kendi felsefi konumunu serimliyor. Bu konumu da belki en iyi bu kitaptaki şu cümle özetliyor: "Hakikate girişin yolu dünyevinin içindedir bugün." "Günümüzün çok satan kitaplarının, hayatta kalma içgüdüsüyle hareket eden okurunun, can sıkıcı soruların suskunluğun derinliklerine gömülmesi kadar arzuladığı başka bir şey daha yoktur," diyen Kracauer, okuru tam da bu tür rahatsız edici sorularla yüzleştiriyor bu müthiş denemelerinde.

Modern İstanbul'un Doğuşu - Murat Gül
13.00 ₺

MODERN İSTANBUL'UN DOĞUŞU MURAT GÜL SEL YAYINCILIK 3. BASKI / EKİM 2018 SIFIR KİTAP

Gramsci Ve Sivil Toplum
25.00 ₺

Bu kitap, Gramsci'nin sivil toplum anlayışını irdeleyen iki katkıdan oluşuyor: birincisi, Norberto Bobbio'nun Gramscigil sivil toplum anlayışını "tarihsel blok" kavramının üst yapısal yorumu içine yerleştiren irdelemesi; ikincisi, Jacques Texier'nin bu görüşün tersini savunan ve Gramsci'yi Marx'ın çözümleme çerçevesi içine yerleştirerek, yapı-üst yapı ilişkilerinin "ortodoks" bir çözümlemesini veren eleştirisi.

Transformatıon Of State And Socıety In Turkey
12.00 ₺

Turkey is probably at the heart of the ‘modern Islamic problem’. Together with that of Japan, Turkish history constitutes one of the most worthwhile to study experiment of coping with the problem of living in a ‘West’ dominated world as ‘non Westerner’. The Turkish ‘modernising’ reforms which started in early 18th century and gained momentum in the 19th century, culminated in the so called ‘Kemalist’ political and cultural ‘revolution’ that established a ‘West oriented’ Republic.

Türkiye'de Cinsiyet Problemi
5.00 ₺

12x16.5 cm Üçüncü Hamur. - Biraz nem almıştır, kapaklar ile yaprakların kenar tarafında lekelenme oluşmuştur, metin kısmına bir zararı yoktur. - Genel anlamda metin kısmı temizdir.

Müslüman Toplum
65.00 ₺

*İnsan İnançlarındaki Gelgitler, Bağlılık ve Kimlik: İbn Haldun, İslam'da Geleneksel Sonrası Biçimler

Eski Çağda Yakın Doğu Toplumlarında Kültürel Yaşam
35.00 ₺

Eski Çağda Yakın Doğu Toplumlarında Kültürel Yaşam, Nazmiye Mutluay, Alter Yayınları, 2015 ilk baskı, 350 sayfa sıfır orjinal bir ilk baskıdır. #araştırma #inceleme #antrepoloji #arkeoloji #kültür #insan #sosyoloji #felsefe #felsefi #toplum #yazı #tarih #epigrafi #YazıBilim #YazınınTarihi #sikke #urartuca #urartu #Hurrice #SamiDilleri #sami #Persçe #dil #farsça #side #tarih #mısır #yunan #logos #epos #mitos #Latin #mitoloji #mitler #efsane #destan #kitap #İlkBaskı #sahaf #Nadir #mezopotamya #coğrafya #antik #kent #şehir #Antikçağ #Ortaçağ #Anadolu #Şark #doğu #batı #Akdeniz #medeniyet #ekonomi #iktisat #frig #lidya #para #helen #likya #Hitit #hattuşa #asya #dil #GöbekliTepe #tanrı #semboller #simgeler #işaret #tören #ritüel #halk #söylence #söylem #sanat #babil #sümer #folklor #gılgameş #pers #Arap #coğrafya #Kutsal #Tevrat #Barnabas #Peygamberler #incil #din #Kuran #siyaset #siyasal #saray #güç #iktidar #afrika #yönetim #savaş #ordu #murdumgiriz

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Vatandaşlık
55.00 ₺

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Vatandaşlık ( Masuniyet, Sadakat, Eşitlik, Türklük ve Türk Vatandaşlığı), Dr. Hatice Güzel Mumyakmaz, IQ Kültür Sanat Yayınları, 2013 ilk baskı, 370 sayfa sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #araştırma #tarih #inceleme#sahaf #kitap #politik #politika #dil #siyaset #siyasi #sosyal #siyasal #coğrafya #devlet #ulus #Osmanlı #Türkiye #Selçuklu #Bizans #Ortaçağ #Ortadoğu #Kürtler #Araplar #antrepoloji #Çerkes #çerkez #Rum #Alevi #inanç #yahudiler #Ermeniler #doğu #kimlik #vatandaş #kamu #Diyarbakır #Mardin #saray #iktidar #güç #savaş #ordu #asker #Urfa #Siirt #din #sadakat #eşitlik #adalet #hak #hukuk #etnik #azınlık #etnisite #masumiyet #tanzimat #Cumhuriyet #meşrutiyet #istibdat #Meclis #Anadolu

Yaşanan Değil Yaşayan Tarih Atıl Atakav 1999ımza
103.80 ₺

İMZALI 112 SAYFA P23 45 liranın üzerindeki alışlarınızın kargosunu PTT KARGO olmak ŞARTIYLA BİZ ÖDÜYORUZ. 45 LİRANIN ALTI VE ÖZEL KARGO İSTEKLERİ ÖDEMESİ ALICIYA AİT ÜMİT KİTABEVİ ***AYRINTILI BİLGİ İÇİN LÜTFEN MESAJ YAZINIZ***

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.