Teori Ve Kuram

40 adet sonuç listelendi.
-
Aylak Sınıfının Teorisi
48.00 ₺

Yaşamak için çalışmak zorundan olmayan, paraları ve boş zamanları bol olan insanlar ya da aristokratlar sınıfı (bunlara İngilizce dilinde kısaca leisure sınıfı deniyor) yırtıcı, barbarlık dönemi kültürünün gelişip ilerlemeye başladığı dönemlerde ortaya çıkmaya başladı ve bunlar daha çok feodal Avrupa ülkeleriyle yine feodal Japonya'da görüldü. Herhangi bir feodal ülkede en onurlu meslekler askerlik ve ondan sonra da ilahiyat dallarıydı, yani askerler ve rahipler çok saygın insanlar olarak kabul ediliyordu. Asiller ya da üst sınıf insanlar, çalışma gereksinmesi duymazlar, boş vakitlerini avlanmak ve buna benzer çeşitli konularla uğraşarak, daha doğrusu eğlenerek geçirir, değerlendirirlerdi. Kültürel gelişme sürecinde, yaşamını sürdürebilmek için çalışmak zorunda olmayan ve boş zamanını geçirmek için çareler, yollar arayan insanlar sınıfının ortaya çıkması sonucunda mal mülk sahibi olma kavramı da doğdu.

Şehir Ve Bölge Planlaması Bakımından Şehirleşme Hareketleri -- İthaflı Ve İmzalı --
50.00 ₺

16x23.5 cm XIX + 304 Sayfa - Üçüncü Hamur. ** İthaflı ve İmzalı. - Biraz nem almıştır, biraz dalgalanma, kapaklar ile baş ve sondan az sayıda yaprakların kenar tarafında biraz lekelenme ile sırt alt kısmında bant izi vardır. - Arka kapağın sırt tarafında biraz yıpranma ile küçük bir kaç adet yırtılma vardır, kopma yoktur. - Ön kapağın üst kenar tarafında imza vardır.

Kente Dair
65.00 ₺

Kente Dair, Mim Sertaç Tümtaş, Ayşe Dericioğulları Ergun, Cem Ergun, Bağlam Yayınları, 2016 ilk baskı, 456 sayfa orijinal sıfır bir ilk baskıdır. #araştırma #inceleme #antrepoloji #arkeoloji #kültür #insan #sosyoloji #antik #kent #şehir #yerleşim #dil #tarih #coğrafya #habibat #mekan #üretim #tüketim #din #İlkBaskı #ÖzelBaskı #edebiyat #eleştiri #Eskişehir #kamu #getto #gecekondu #konut #mimarlık #taş #mimari #politika #siyasi #siyaset #siyasal #sosyoloji #politik #uydu #ulaşım #site #yoksulluk #toplumsal #dünya #Türkiye #Anadolu #Hitit #ekoloji #GöbekliTepe #ütopya #söylence #efsane #yönetim #iktisat #ekonomi #felsefe #sanat #sahaf #kitap #doğa #Şark #doğu #sağlık #murdumgiriz

Marksist Ekonomi Politiğin İlkeleri
5.00 ₺

Marksist Ekonomi Politiğin İlkeleri, Lev Leontiev tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 1976 yılında Sol Yayınları tarafından [Ankara] yayınlanmıştır. Bu baskının çevirisi Kenan Somer tarafından yapılmıştır. 169 sayfadır. Marksist Ekonomi Politiğin İlkeleri adlı eser Türkçe dilindedir. Kitap, 13,5 cm genişliğinde 20 cm yüksekliğindedir. Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile eklenmiştir. Marksist Ekonomi Politiğin İlkeleri adlı eser, Kitap > Sosyal Bilimler > Sosyoloji > Teori ve Kuram bölümünde İkinci El olarak satıştadır. Kondisyon: Çok İyi

Siyah 'an'lar - Cool Memories I-ıı, 1980 - 1990
34.00 ₺

Çağdaş Fransız felsefesinin en çarpıcı yazarlarından biri olan Baudrillard Siyah 'An'larda, 1980-1990 yılları arasında kendisi için tuttuğu notları okuyucuyla paylaşarak hayatı algılamanın, onu parmaklarının ucunda hissetme çabasıyla mümkün olabildiğini ortaya koyuyor. Daha önce yayınevimizde, Amerika, Kötülüğün Şeffaflığı, Kusursuz Cinayet ve Tüketim Toplumu adlı kitapları yayımlanmış olan Jean Baudrillard, bu kitabıyla inançlarına yapışık yaşayanları sorgulayıp didiklerken kendilerini yok sayarak başkalarına yer açabilenleri yüceltiyor. Yoğun, zehir gibi gözlemleriyle tarihin hiç alışılmadık bir yorumunu sunuyor. Bütün toplumsal, siyah yapıların yanı sıra entelektüelliği de mahkum ediyor. Doğanın, bütün ritüelleriyle ölümü kusursuzluk mertebesine yükselttiğine; düşüncenin ise paradokslar zincirinden ibaret olduğuna inanıyor. Kavramlara takilip kalan ve hayatın ötesine savrulan felsefeleri eleştiriyor. Hayatın bütün anlarını, bütün "siyah anlar"ını dolu dolu algılamak istiyor ve bunu yaparken seçkinliğe taviz vermiyor. Baudrillard'a göre dünyamız kendi gerçeklerini var etmek için yokoluşa sürükleniyor; onu ilgilendiren de işte bu yokoluşun öyküsü. Ona göre yazmak, kendini ifade etmenin bir biçimi değil yokluğa yönelik bir tutku; çünkü yazı dili değiştiriyor, var ettiği anlamı da yok ediyor. Elimizde kalan tek hayati yoğunluğun baştan çıkarma olduğuna inanıyor Baudrillard. Güzelliğiyle onu şaşırtan kadın karşısında hayranlık duyuyor; kaybettiğinde derin bir yara alacağını bile bile... Baudrillard'ın Siyah 'An'lar'ı, son demlerini yaşayan uygarlığımızın son yirmi yılına dair yalın ve görkemli bir tanıklık, bir ayna. Bizleri, bütün duyularımızla çevremizde olup biten her şeyi algılamaya çağırıyor sanki. Hayatı parmaklarının ucunda hissetmek isteyenler için...

Türkiye'de Okul Öncesi Din Ve Ahlak Eğitimi Raporu
50.00 ₺

Türkiye'de Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi Raporu, Recep Kaymakcan tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 2021 yılında EBSAM tarafından [Ankara] yayınlanmıştır. 140 sayfadır. Türkiye'de Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi Raporu adlı eser Türkçe dilindedir. Kitap, 20 cm genişliğinde 30 cm yüksekliğindedir. Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile eklenmiştir. Türkiye'de Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi Raporu adlı eser, Kitap > Sosyal Bilimler > Sosyoloji > Teori ve Kuram bölümünde İkinci El olarak satıştadır. Kondisyon: Çok İyi

Devlet - Ulus
33.12 ₺

13,5x19,5 cm. 173 sayfa. õ'Dünyamızda, tarihsel koşulların bir hediyesi olarak devrimini yapmış iki Devlet-ulus vardır: Biri Fransa, diğeri Türkiye. Heri ikisi de üniter ve communautaire'dir. Her iki ülkede de tebaanın yerini, boğuşa boğuşa vatandaş almıştır. Diğer büyük ve zengin ülkelerin hemen hepsinde birey tebaa olarak kalmış, vatandaşlık düzeyine ulaşamamıştır...' (Arka kapak) RK:T8643

Markov İşleminin Göç Tahmininde Uygulanması
30.00 ₺

21x29.5 cm Birinci Hamur. - 4 Sayfada bazı satır altında kırmızı kalemle çizilme vardır, diğer kısımları temizdir.

Sosyal Araştırmalara Giriş - Nicel Ve Nitel Yaklaşımlar
30.00 ₺

Kital yeni ve temizdir. Günümüzde sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılar görgül araştırmaya hem nikel hem de nicel yaklaşımın mantığını kavramak zorundadır. Bu kitap, her iki yaklaşımın kapsayıcı bir değerlendirmesini okuyucuya sunar. Tüm öğrenci ve araştırmacılar için ideal bir başlangıç noktası olan bu kitap sayesinde; - görgül araştırma için bir model geliştirmeyi, - nicel araştırmanın mantığını (tasarım, veri toplama ve verileri çözümleme) - nikel araştırmanın mantığını (tasarım, veri toplama ve verileri çözümleme) - yöntemlerin birleştirilmesi, değerlendirmeyi ve araştırmayı yazıya dökmeyi öğrenebilirsiniz. #sosyal #araştırma #yeni #ders #derskitabı #akademik #sosyalbilimler #sosyoloji #beşeribilimler

Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar - Cilt: 3
110.00 ₺

16x23.5 cm İkinci Hamur. - Sırt ile yan kenar tarafında küçük ile hafif boydan eğilme vardır, az belirginliktedir. - Sayfa içleri okunmamış gibi temizdir.

Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar - Cilt: 3
110.00 ₺

16x23.5 cm İkinci Hamur. - Ön taraf sırt alt köşe kısmında küçük oranda ezilme ile kapağın o kısmında minik yırtılma vardır. - Yan kenar tarafında küçük ile hafif boydan eğilme vardır, az belirginliktedir. - Sayfa içleri okunmamış gibi temizdir.

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.