Çağ Atlatma Serüveni
24.00 ₺

Çağ Atlatma Serüveni (1453 - 1980) Türkel Minibaş, Bağlam Yayınları, 2016 ikinci baskı, 160 sayfa sıfır orijinal bir kitaptır. #araştırma #tarih #inceleme #sahaf #kitap #edebiyat #sanat #felsefe #politik #siyasi #Osmanlı #Türkiye #Türk #devlet #ulus #Ortaçağ #Yeniçağ #ordu #antrepoloji #arkeoloji #kültür #sosyoloji #mit #asker #güç #yönetim #iktisat #ekonomi #din #felsefe #saray #İslam #Anadolu #Rumeli #harem #fetih #savaş #duraklama #ilerleme #gerileme #Bağlam #kavram #terim #kronoloji

Dünden Bugüne Politik Dokunuşlar
45.00 ₺

Dünden Bugüne Politik Dokunuşlar Hafızasız Politika Sadece Polemiktir Ömer Akdağ, Nüve Kültür Yayınları, 2015 ilk baskı, 384 Sayfa sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #araştırma #inceleme #sahaf #tarih #edebiyat #kitap #İlkBaskı #Nadir #halk #folklor #sosyoloji #toplum #Cumhuriyet #Osmanlı #Türkiye #feodal #Ermeni #diyaspora #Meclis #Anadolu #İnönü #Ankara #aydın #şark #doğu #entellektüel #mason #yahudilik #inanç #hıristiyanlık #sömürü #emperyalizm #Atatürk #sosyalizm #Menderea #Talat #Abdulhamit #vahdettin #lale #ABD #mossad #KGB #İsrail #CIA #Avrupa #Enver #soykırım #etnik #azınlık #eşitlik #basın #medya #sinema #film #dizi #dil #siyaset #siyasi #politik #politika #diplomasi #devlet #milliyetçilik #hamaset #millet #ulus #anı #hatırat #fıkra #makale #popüler #aktüel #güncel #kadın #feminizm #sendika #para #modernizm #darbe #ordu #savaş #yönetim #iktisat #asker

Son Cüret
22.00 ₺

Son Cüret, Yılmaz Özdil, Sia Yayınları, 2020 ilk baskı, 452 sayfa sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #araştırma #inceleme #sahaf #tarih #edebiyat #kitap #İlkBaskı #siyasi #politik #ideoloji #halk #folklor #azınlık #felsefe #Türk #Cumhuriyet #Osmanlı #Ermeni #Türkler #saray #devlet #güç #polemik #medya #Atatürk #Türkiye #gazete #basın #sia #fıkra #makale #popüler #aydın #entellektüel #doğu #batı #erdoğan #akp #CHP #parti #sol #ideoloji #söylem #emperyalizm #sömürgecilik #kapitalizm #ulusalcı #faşizm #milliyetçilik #hamaset #millet #modern #ulus

Uluslararası Eksende Terör Ve Türkiye Terör Nasıl Bitirilir?
20.00 ₺

Bu kitap sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın en büyük problemlerinden biri olan "terör" konusunu işlemektedir. kitap iyi ve temiz durumdadır.

5. Türk Kültürü Kongresi Demokrasi Kültürü
28.00 ₺

5. Türk Kültürü Kongresi Demokrasi Kültürü Cilt VII, 2005 Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 124 sayfa birinci hamur, sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #araştırma #edebiyat #sınıf #hikaye #öykü #anlatı #inceleme #sahaf #tarih #İlkBaskı #Nadir #halk #folklor #sosyoloji #toplum #Türk #kongre #kaynak #din #üniversite #eğitim #akademik #felsefe #Atatürk #Türkiye #ulus #parti #Cumhuriyet #Osmanlı #politik #coğrafya #devlet #millet #sempozyum #bildiri #forum #TDK #terbiye #talim #tedrisat #Laik #gelenek #Anadolu #okul #medrese #tarikat #medeniyet #demokrasi #hukuk #özgürlük #eşitlik #adalet #anayasa #kanun #dil #öğretim #vatandaş #bilim #düşünce #sanat #estetik #Meclis #yasama #siyaset #siyasi #politik #politika #siyasal #sosyal #seçim

Diyarbakır Gecesi Türkiye'de Kürt Olmak
40.00 ₺

Diyarbakır Gecesi Türkiye'de Kürt Olmak, Ali Ekber Gürgöz, Belge Yayınları, 2011 İlk baskı, 222 sayfa sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #araştırma #inceleme #sahaf #tarih #kitap #toplum #kültür #sosyoloji #toplumsal #siyasal #sosyal #politik #politika #siyaset #siyasi #koçgiri #aşiret #dil #kimlik #ulus #azınlık #millet #milliyet #İlkBaskı #etnisite #etnik #eşitlik #adalet #hak #hukuk #özgürlük #örgüt #Kürt #Kürtler #antrepoloji #arkeoloji #Alevi #inanç #dersim #Tunceli #ağa #Cumhuriyet #Osmanlı #Türkiye #feodal #hapis #toprak #zaza #güneydoğu #Anadolu #kawa #nevroz #dil #din #Diyarbakır #Mardin #saray #iktidar #güç #Van #murdumgiriz #terör #belge #belgesel #yönetim #Cumhuriyet #toplum #din #insan #baskı #şiddet #Kürtçe #işkence #baskı

Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı
30.00 ₺

Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı, Çetin Yetkin, Karacan Yayınları 1982 ilk baskı, 287 sayfa tertemiz yırtığı çiziği yoktur. Nadir bulunan ilk baskı kitaplardan. #Serbest #Cumhuriyet #parti #fırka #Türkiye #sahaf #kitap #İlkBaskı #nadir #Meclis #ordu #siyasi #politik #politika #siyaset #diplomasi #devlet #devletçilik #asker #İstanbul #Ankara #Suikast #İzmir #basın #demokrasi #medya #yönetim #iktidar #bürokrasi #tarih #muhalefet #muhafazakarlık #kültür #sosyoloji #toplum #fikirler #inkılap #ulus #Atatürk #milli #millet #milliyetçilik #hamaset #sağ #sol #ilk #ideoloji #söylem #düşünce #devrim #Osmanlı #murdumgiriz

Şalvarı Şaltak Osmanlı'dan Acılar Diyarı Dersim'e
30.00 ₺

Şalvarlı Şaltak Osmanlı'dan Acılar Diyarı Dersim'e, Sadık Erenler, Ozan Yayınları, 2019 ilk baskı 352 sayfa sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #İlkBaskı #araştırma #inceleme #sahaf #tarih #edebiyat #kitap #insan #toplum #kültür #coğrafya #kutsal #söz #vahiy #Kuran #İslamiyet #ilahiyat #sufiler #sosyoloji #felsefe #politik #politika #siyaset #siyasi #sosyal #dil #siyasal #din #Alevi #inanç #dersim #Tunceli #Cumhuriyet #Osmanlı #Türkiye #feodal #ağa #toprak #zaza #güneydoğu #Anadolu #kawa #nevroz #Kürt #Kürtler #antrepoloji #arkeoloji #mezhep #mezopotamya #mitoloji #şark #doğu #müslüman #saray #iktidar #güç #devlet "dede #millet #nadir #ozan #şalvar #isyan #şeyh #aşk #Bektaşi #yeniçeri #tasavvuf #murdumgiriz #şaltak

Sosyalizm Türkiye Ve Gelecek
40.00 ₺

Sosyalizm Türkiye ve Gelecek, Murat Belge, Birikim Yayınları, 2000 üçüncü baskı, 304 sayfa yıllarca rafta beklemeden kaynaklı üst tarafındaki nemlenme dışında, yırtığı, çiziği, eksiği olmayan tertemiz bir kitaptır. #araştırma #inceleme #sahaf #tarih #edebiyat #kitap #İlkBaskı #Nadir #folklor #sosyoloji #toplum #sosyalizm #siyaset #siyasi #politik #politika #gelecek ##Türkiye #Cumhuriyet #Osmanlı #antrepoloji #devlet #ulus #nadir #iktidar #güç #yaşam #asker #ordu #savaş #yönetim #iktisat #ekonomi #felsefe #birikim #iletişim

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.