Çingeneler Opre Roma
43.20 ₺

352 s.; 15,5x23 cm. õ õ(Okunmamış.) õ õ'Evde oturan ölür' õHer dilde onlarca hatta yüzlerce atasözü vardır, tıpkı bizde olduğu gibi... Ama Çingeneler'de bir tek atasözü vardır: Evde oturan ölür... Onlar çocukluklarında günlük tutmayan toplumlardandır... Çingenelerin tarihi, dil, din, ya da toprak gibi bir ulusun alışılagelen özellikleriyle kaynaşmaksızın sağlam kültürel bir yapı sunan bir halka aittir..." (Arka Kapak) RK:T3203

The Displacement (turkish-armenian Relations Since 1915) Dr.berna Türkdoğan Uysal
15.00 ₺

The Eastern Question shows the systematical effort of the Western States to gain dominance over the Ottoman lands, and to split it. When we reviewed the progress of events in Ottoman Lands, we see that especially three events -Armenian, Crete and Macedonia uprisings- in 19 century gave the impression of a declining Ottoman State to the Western States. When we analyze these events retrospectively in the light of contemporary knowledge, we can easily see that these three events were very closely related to each other both in timing and characteristics. Imperialist European States brought the Eastern Question up when their interests was at stake and when they needed favorable public opinion to realize their interests. Their aim is to announce the Armanian genocide allegations and Armania demands to the world. But the ultimate purpose is the dream of "Great Armenia". The real reason behind the long survival of the problem is the continuation of the interests of the Western States on Anatolia. The Western States abused Armenians by using "the self determination right" in order to realize their interests on Ottoman.

Söz Bedi̇üzzaman Sai̇d Nursi̇ Ni̇n - Anarşi̇ Sebep Ve Çareleri̇ Mustafa
7.00 ₺

Adı: Anarşi Sebep ve Çareleri Yazar: Mustafa Sungur Alt başlık: Söz Bediüzzaman Said Nursi'nin Baskı tarihi: 1981 Sayfa sayısı: 372 Format: Karton kapak ISBN: --- Kitabın türü: Araştırma-İnceleme, Siyaset-Politika Dil: Türkçe Ülke: Türkiye Yayınevi: Yeni Asya Yayınları Anarşi, zengininden fakirine bütün toplumları maddeten ve manen yıpratan bir tahrip felsefesidir. Bu asrın ilk çeyreğine olduğu gibi çağın son çeyreği olan günümüze yine Anarşi kanlı imzasını vurmaktadır. Bu yıkım hareketinden kurtuluş reçetesi arayanlar henüz çaresizlik içindedirler. Anarşinin mahiyet ve kaynağını tesbit aczinden ileri gelen bu çaresizlik, günümüzde bütün nazarlan tesirli bir tedbir bekleyişine çevirmiştir. Bu kitap anarşiniıı nasıl ve nereden ileri geldiği bütün açıklığıyla gösterilmiştir. Tedbirin hangi noktalarda düşünülmesi gerektiği olanca teferruatıyla objektif bir tarzda belirtilmiştir. Bu özelliği sebebiyle elinizdeki eser, Anarşiye karşı olanların her zaman başvurabileceği bir hüviyet taşımaktadır. Anarşinin tehdidi altında yaşayan günümüz insanı, uğradığı güçlüklerin üstesinden gelmede, bu eseri en büyük rehber olarak yanında bulacaktır.

Dağlar Çocuk Parki Deği̇ldi̇r Heval Tuncer Günay
7.00 ₺

Sorunu çözmek ya da hafifletmek hepimizin temel arnacıydı. Ama hiçbir zaman yemek sorunu çözümlenmedi. "Ulusal Kurtuluş Savaşı","Erzak Bulma Mücadelesi"ne dönüştü. Çok sayıda arkadaşım, vücutlarında yeterli kalori olmadığı için donarak öldü. Güvenlik riski çok yüksek olan köylere girmek zorunda kalındığından, gruplar halinde tasfiyeler yaşandı. Kayıpların yarısı erzak temin etme yolunda verildi. Karnını doyurma uğruna köye inip tasfiye olan gruplar oldu. Ölüm rahatlıkla göze alınıyordu. Çünkü, açlık daha beterdi. "Şehitlik" aç kalıp sürünmeye tercih ediliyordu. Beynimiz kimyasal hap ya da ideolojinin etkisiyle değil, açlıkla dumura uğradı. Bizi ölüme götüren cesaret, açlık korkusunu kendisiydi. Açlık, ölüm dahil türlü riski sı ölri`le..k yaşamaktan d dı. lçinde lerce acı çeşidi, h öldı bir deyimle, açlık d;ldik, yani ter Bilinçli ve denge i besI nmeden uzak, ye iğinden içtiğinden tat alamayan, bütün tatları unutturan, çiğneme yerine yutan, sofraya oturma yerine ayakta atıştıran; a"`et edilmeden sofraya oturan, öküz ya da maymun oburluğuyla yiyen, ağız dolusu ve hızlı hızlı yiyen, yerken fışırdayan, şapırdayan; kah çatal bıçağı, kah parmaklarını yalayan, yemeğirrfazlasını seçerek ön

Belgelerle Dersim Raporları
15.00 ₺

13x19 cm Üçüncü Hamur. - Baş taraf yan kenar alt köşe kısmından biraz nem almıştır, ön kapak ile bazı yaprakların o kısımlarında biraz dalgalanma ile lekelenme oluşmuştur, lekelenme az sayıda sayfalarda metin kısmına hafif temas etmiştir. - Son sayfanın bir kaç yerinde küçük oranda sararma vardır. - Genel anlamda çoğu sayfa içleri temizdir.

Kıbrıs Sarmalı
60.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap yeni gibidir. Yayıncı ümit ( 02 / 2005 ) ISBN 9799758572709 | T ürkçe | 205Sayfa | T ürler Modern T ürkiye Tarihi 17 Aralık 2004 Br üksel Doruğu'nda, Avrupa Birliği'ne üye Devlet ve H ük ümet Başkanları, T ürkiye'ye Avrupa Birliği'ne üyelik yolunu açmış; ancak, bunun karşılığında, hiçbir T ürk H ük ümeti'nin kolaylıkla kabul edemeyeceği bir koşul öne s ürm üşt ür. Bu koşul, T ürkiye'nin, G üney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni, t üm adayı temsil etmek üzere tanımasıdır. Başka bir deyişle, T ürkiye'nin, Kuzey Kıbrıs T ürk Cumhuriyeti'nin (KKTC) varlığını yok saymasıdır. T ürkiye, AB ile üyelik gör üşmelerine başlayabilmek için, ya 3 Ekim 2005 tarihinden önce Kıbrıs sorununa bir çöz üm bulacak ya da 1963 tarihli Ankara Antlaşması'na ek Protokol'u imzalamak suretiyle, G üney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni dolaylı olarak tanımış olacaktır. T ürkiye Cumhuriyeti Devleti, bu g üç koşullar altında, acaba "Kıbrıs sorunu"na nasıl bir çöz üm yolu bulmalıdır?.. "Kıbrıs sorunu"nun gelişimi tarihsel boyutuyla irdelenirken, çöz üm önerileri ortaya koymaya çalışılmıştır.

Kürtçülük Sorunu
10.00 ₺

11x19 cm Üçüncü Hamur. - Son içindekiler yaprağının yan kenar alt köşe kısmında yaklaşık parmak ucu genişliğinde kopma vardır, metin kısmına ulaşmamıştır. - Genel anlamda temizdir.

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.