Teori Ve Kuram

33 adet sonuç listelendi.
-
Sanat Ve Toplum
10.00 ₺

13x19.5 cm 185 Sayfa + 33 Sayfa Resimler - Üçüncü Hamur, Resimler Birinci Hamur ve Siyah Beyaz. Çeviren: Selçuk Mülayim - Ön kapak ile ilk az sayıda yaprakların alt kenar tarafında biraz bükülme izi vardır. - Metin kısmı okunmamış gibi temizdir.

Sanat Problemleri
30.00 ₺

Sanat Problemleri Susanne K. Langer MİTOS BOYUT YAYINLARI 2012 ilk baskı 126 sıfır orjinal bir ilk baskıdır. . #felsefe #estetik #SanatTarihi #sanat #araştırma #imge #inceleme #semboller #yaratım #müzik #edebiyat #eleştiri #sinema #tiyatro #şiir #resim #heykel #araştırma #form #sahaf #kitap #Nadir #problem #İlkBaskı #ilke #murdumgiriz #bilim #soyut #yaratı #taklit #dil #gerçeklik #gerçek #mitler #mitoloji #hakikat #ressam #heykeltıraş #psikoloji #mimarlık #mimari #taş #estetik #söylem #model #kanon

Sanatta Ruhsallık Üzerine
25.00 ₺

Sanatta Ruhsallık Üzerine Wassily Kandinsky ALTIKIRKBEŞ Yayınları 2020 ilk baskı 118 sayfa orijinal sıfır kitaptır. #sanat #eleştiri #araştırma #ruhsal #edebiyat #inceleme #resim #kitap #sahaf #SanatTarihi #kuram #müzik #heykel #ressam #SanatKuramları #ideoloji #düşünce #deneme #fikirler #modernizm #postmodern #modern #NadirEserler #İlkBaskı #murdumgiriz

Sanatta Sosyalist Gerçekçilik
30.00 ₺

Sanatta Sosyalist Gerçekçilik, Lenin, Parşömen Yayınları, 2011 ilk baskı, 200 sayfa sıfır orjinal bir ilk baskı. #araştırma #inceleme #antrepoloji #arkeoloji #kültür #insan #sosyoloji #felsefe #felsefi #toplum #insan #tarih #sosyalizm #kapitalizm #modernizm #komünizm #din #liberalizm #fikirler #mülkiyet #teori #Nadir #inanç #İlkBaskı #ÖzelBaskı #parşömen #marx #Marksizm #lenin #SSCB #SSSR #edebiyat #eleştiri #sanat #kadın #lucas #resim #heykel #müzik #sinema #politika #siyasi #siyaset #siyasal #murdumgiriz

Sanatsal Yaratma Çocukta Yaratıcılık - İnci San
100.00 ₺

Kitap kondisyonu iyi durumdadır. Eğitim süreci içinde sanat eğitimi ve sanatsal uğraşlar niçin günümüzde, özellikle çocuk eğitiminde önemli bir bölüm oluşturmaktadır ? Sanatsal yaratma olayında yer alan duyuşsal ve düşünceler süreçler ile zihinsel yetiler ne gibi bir etkileşim ve denge içinde bulunmaktadır ? Bunlar, kişilik ve estetik algılama tipleri ile nasıl bir uyum içindedirler ? Karmaşık yaratıcılık süreçlerinde rol oynayan yeti ve yetenekler ile psikolojik etmenler çocukta nasıl bir gelişme göstermektedir ? Kitapta bu sorular sanat psikolojisi ve sanat eğitimi açısından yanıtlamaktadır.

Modern Sanat
102.00 ₺

21x28,5 cm. 145 s.+ renkli resimler. Şömiz biraz yıpranmıştır ancak cilt sağlamdır. RK:T5131

Sanatta Sosyalist Gerçekçilik
30.00 ₺

Sanatta Sosyalist Gerçekçilik, Lenin, Parşömen Yayınları, 2011 ilk baskı, 200 sayfa sıfır orjinal bir ilk baskı. #araştırma #inceleme #antrepoloji #arkeoloji #kültür #insan #sosyoloji #felsefe #felsefi #toplum #insan #tarih #sosyalizm #kapitalizm #modernizm #komünizm #din #liberalizm #fikirler #mülkiyet #teori #Nadir #inanç #İlkBaskı #ÖzelBaskı #parşömen #marx #Marksizm #lenin #SSCB #SSSR #edebiyat #eleştiri #sanat #kadın #lucas #resim #heykel #müzik #sinema #politika #siyasi #siyaset #siyasal #murdumgiriz

Sosyalist Açıdan Toplum Sanat Eleştiri
19.00 ₺

Sosyalist Açıdan Toplum Sanat Eleştiri, Georgi V. Plehanov, Çeviri:Asım Bezirci, Evrensel Basım Yayın. 1991 dördüncü baskı, 206 sayfa Tertemiz yırtığı çiziği yoktur. #araştırma #inceleme #felsefe #İlkBaskı #sahaf #kitap #ÖzelBaskı #nadir #sanat #dil #eleştiri #estetik #söylem #edebiyat #roman #hikaye #öykü #anlatı #şiir #deneme #müzik #resim #heykel #sinema #film #politik #politika #siyasi #siyaset #sosyoloji #bilim #modernizm #din #komünizm #bilimsel #sosyalizm #kültür #insan #birey #toplum #zihin #psikoloji #psikanaliz #art #devrim #aşk #Rus #Rusya #Marks #Moskova #sovyet #gerçeklik #toplumcu #toplumsal #tarih #SSSR #realizm #akım #rasyonalizm #kuram #mitler #kuramlar #fikirler #ideoloji #SSCB #mitoloji #kurgu #sınıf #murdumgiriz

Rekabetin Tarihi 5 Cilt Takım
247.68 ₺

16x23 cm. 159+256+256+391+409 sayfa. õ " Beş kitaplık "Rekabetin Tarihi"nin her bir kitabında ele alınan konular, "küreselleşme"nin konularıdır. "Kapitalizmde eşitsiz gelişmenin ve rekabetin õtarihi", "küreselleşme"nin tarihinden başka bir şey değildir. Bu kitapta sanayi devriminden emperyalizmin doğuşuna kadar olan dönemdeki üretim ve sermayenin uluslararasılaşması, eşitsiz gelişme ve rekabet ele alınıyor. İkinci kitapta, emperyalizmin doğuşundan 1. Dünya Savaşına kadar eşit olmayan gelişme ve rekabet inceleniyor. Üçüncü kitapta, kapitalizmin genel krizinin birinci aşamasında, yani iki dünya savaşı arasında kalan dönemde (1914-1940) eşit olmayan gelişme ve rekabet inceleniyor. Dördüncü kitapta, kapitalizmin genel krizinin ikinci aşamasında (1940-1956) õeşit olmayan gelişme ve rekabet inceleniyor. õBeşinci kitapta, kapitalizmin genel krizinin üçüncü aşamasında eşit olmayan gelişme ve rekabet ele alınıyor. 1956 (SBKP XX. Kongresi) 1989/90 dönemini kapsayan bu çalışmada revizyonist RK:T10341

Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutu Ve Kit'ler
47.52 ₺

287 sayfa, 15x221 cm. "Değişen dünya koşulları Türkiye'de sanayileşme tartışmalarını gündem dışı mı bıraktı? Kamu işletmeciliğinin ve KİT'lerin özelleştirilerek tasfiyesi çağın gereği midir? On iki seçkin iktisatçı ortak çalışmalarının ilk kitabında bu sorulara sadece olumsuz yanıt vermekle kalmıyorlar yirmibirinci yüz yıla yedi kala sanayileşme ve kitlere dönük hangi politikaların gündeme geleceğini tartışıyorlar, belirgin seçeneklerini kamuoyuna sunuyorlar." (Arka kapak yazısından) RK:Z1631

Sanat Ve Toplumsal Hayat
15.00 ₺

Sanat ve Toplumsal Hayat Georgi V. Plehanov SOSYAL YAYINLARI, 1987 üçüncü baskı. 230 sayfa yaşına göre çok iyi kondisyonda. #sanat #toplum #sosyoloji #araştırma #eleştiri #Kuram #inceleme #edebiyat #rus #sovyet #tarih #insan #materyalizm #maddecilik #Tolstoy #İlkBaskı #roman #din #öykü #hikaye #şiir #modernizm #estetik #söylem #sahaf #kitap #Fransız #eski #modern #Çernişevski #Bielinski #NadirKitaplar #NadirEserler #murdumgiriz

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.