Kitap Hakkında

Yıl 1954 Bi­tir­di­ğim­de, de­ğil en iyi fil­mi çek­mek, o gü­ne ka­dar ül­kem­de üre­til­miş en ber­bat fil­mi yap­mış ol­du­ğu­mun ayır­dı­na var­dım. Fil­me de­vam ede­me­ye­ce­ği­mi an­la­mış­tım... Düş­man Âşık­lar fil­mi si­ne­ma­lar­da da çok kö­tü iş yap­tı, hiç­bir ti­ca­ri ba­şa­rı sağ­la­ma­dı ve yal­nız­ca ha­tır­la­dık­ça utan­dı­ğım kö­tü bir dene­yim ola­rak yer al­dı mes­lek ya­şan­tı­mın için­de. Yıl 1992 ... 1993 ya­zın­da ka­tıl­dı­ğı­mız Ada­na Al­tın Ko­za­da bü­tün ödül­le­ri sil­dik sü­pür­dük. Fran­sa­da sa­nat de­ğe­ri olan film­le­ri da­ğı­tan fir­ma­lar­dan bi­ri bi­zim­le iliş­ki kur­du ve Zık­kı­mın Kö­kü bir se­çi­ci­ler ku­rul­dan ge­çe­rek, Fran­sız dev­le­ti­nin des­te­ğiy­le ora­da da­ğı­tı­ma gir­di. Özel ola­rak Can­nes fes­ti­va­lin­de gös­te­ril­di. Fran­sa­nın önem­li si­ne­ma der­gi­le­ri ve cid­di ga­ze­te­le­rin­de çok olum­lu eleş­ti­ri­ler ya­yın­lan­dı. Oku­du­ğum­da çok se­vin­miş­tim. Hat­ta bir ga­ze­te, ço­cuk­la­rı­nı­zı Ame­ri­kan film­le­ri­ne gö­tü­re­ce­ği­ni­ze bu fil­me gö­tü­rün diye yaz­mış­tı. Bir yönetmenin filmlerine dair gerçekleri ve yaşadıklarını tüm çıplaklığı ve içtenliğiyle sunması pek sık rastlanan bir şey değildir. Türk sineması denince akla gelen isimlerden biri olan Memduh Ün sizleri sinemanın gerçek dünyasına davet ediyor. Üstelik karşınıza pek sık çıkmayan bir fırsatla, montajlanıp kurgulanmamış en yalın ve en gerçek haliyle. İşte onu yaratan isimlerden birinin gözünden gözünden Yeşilçamın asıl hali ...

5.0 Yeni

Memduh Ün ; Filmlerini Anlatıyor

ISBNBelirtilmemiş

Eklenme Tarihi: 15 Tem 2021 Per 06:31
Favori 0
Stok 5
49.90

Kitabın Satıcısı:
Sevimkitap

Son Görülme : 14 Saat Önce

Satıcıya sor

Kitap Hakkında

Yıl 1954 Bi­tir­di­ğim­de, de­ğil en iyi fil­mi çek­mek, o gü­ne ka­dar ül­kem­de üre­til­miş en ber­bat fil­mi yap­mış ol­du­ğu­mun ayır­dı­na var­dım. Fil­me de­vam ede­me­ye­ce­ği­mi an­la­mış­tım... Düş­man Âşık­lar fil­mi si­ne­ma­lar­da da çok kö­tü iş yap­tı, hiç­bir ti­ca­ri ba­şa­rı sağ­la­ma­dı ve yal­nız­ca ha­tır­la­dık­ça utan­dı­ğım kö­tü bir dene­yim ola­rak yer al­dı mes­lek ya­şan­tı­mın için­de. Yıl 1992 ... 1993 ya­zın­da ka­tıl­dı­ğı­mız Ada­na Al­tın Ko­za­da bü­tün ödül­le­ri sil­dik sü­pür­dük. Fran­sa­da sa­nat de­ğe­ri olan film­le­ri da­ğı­tan fir­ma­lar­dan bi­ri bi­zim­le iliş­ki kur­du ve Zık­kı­mın Kö­kü bir se­çi­ci­ler ku­rul­dan ge­çe­rek, Fran­sız dev­le­ti­nin des­te­ğiy­le ora­da da­ğı­tı­ma gir­di. Özel ola­rak Can­nes fes­ti­va­lin­de gös­te­ril­di. Fran­sa­nın önem­li si­ne­ma der­gi­le­ri ve cid­di ga­ze­te­le­rin­de çok olum­lu eleş­ti­ri­ler ya­yın­lan­dı. Oku­du­ğum­da çok se­vin­miş­tim. Hat­ta bir ga­ze­te, ço­cuk­la­rı­nı­zı Ame­ri­kan film­le­ri­ne gö­tü­re­ce­ği­ni­ze bu fil­me gö­tü­rün diye yaz­mış­tı. Bir yönetmenin filmlerine dair gerçekleri ve yaşadıklarını tüm çıplaklığı ve içtenliğiyle sunması pek sık rastlanan bir şey değildir. Türk sineması denince akla gelen isimlerden biri olan Memduh Ün sizleri sinemanın gerçek dünyasına davet ediyor. Üstelik karşınıza pek sık çıkmayan bir fırsatla, montajlanıp kurgulanmamış en yalın ve en gerçek haliyle. İşte onu yaratan isimlerden birinin gözünden gözünden Yeşilçamın asıl hali ...

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.