İslam Tarihi

21 adet sonuç listelendi.
-
Büyük İslam Tarihi: Asr-ı Saadet / 4. Cilt (hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer)
20.00 ₺

16x24 cm Üçüncü Hamur. Çeviren: Ömer Rıza Doğrul Osman Zeki Mollamehmedoğlu (Günümüz Türkçesine Uyarlayan) - Yaprakların kenar kısmından biraz nem almıştır, yaprakların kenar kısımlarında hafif ile küçük oranda dalgalanma ve lekelenme oluşmuştur, lekelenme hafif iç kısma taşmıştır, bazı sayfalarda hafif metin kısmına temas etmiştir, çok kirli bir durum yoktur, - 373-374. Yaprağın yan kenar alt tarafında 4 cm'lik yırtılma vardır, hafif metin kısmına ulaşmıştır, bantla tamirat yapılmıştır. - Metin kısmı genel anlamda temizdir.

Tematik İslam Tarihi
22.00 ₺

Ürün alındığı gibidir. Sıfır. Kapağı dahi açılmamıştır.

Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Din Eğitimi
20.00 ₺

Devletleri ayakta tutan, geliştiren ve yücelten müesseselerin başında kuşkusuz eğitim kurumları gelir. Osmanlı Devleti'ni de bidayetten beri geliştirip yücelten iki önemli eğitim kurumu olmuştur; biri eğitimin ilk basamağını oluşturan Sıbyan mektepleri, diğeri medreseler... Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, Osmanlı Devleti'nin kurum ve kuruluşlarının bir kısmı devre dışı bırakılmış, diğer bir kısmı ise ya aynen veya birtakım değişikliklere uğrayarak tevarüs etmiştir. Eğitim sisteminde de benzer uygulamalar olmuştur. Osmanlı Devleti'nde eğitim sisteminin dini niteliği ağır basarken cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte 'diniliğin' yerini 'millilik' almış ve okulların programları buna göre yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Büyük bir kısmı belgelere ve ana kaynaklara dayalı olan bu çalışma 5 cilt halinde tasarlanan daha kapsamlı başka bir çalışmanın bir mukaddimesi niteliğindedir. 30 seneyi aşkın samimi bir gayret ve yoğun bir çabanın ürünü olan bu eser, Türkiye'de din eğitimi tarihi ile ilgilenen herkesin ilgi ile merakla ve heyecanla okuyacağı son yılların en kapsamlı ve önemli eserlerinden biridir.

İslam Hukukunda Temel Hak Ve Hürriyetler (ımzalı)
75.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap ikinci eldir,kondisyonu çok iyi durumda..Kitap yazarı tarafından imzalı ve ithaflıdır.. 14.5 x 24.5 cm -304 sayfa 9751900182

Fitne- Tarihten Günümüze İslama Kastedenler
60.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap yeni gibidir.. FİTNE - Tarihten G ün üm üze İslama Kastedenler. 13X20 cm. 352 s. 9786058859203

İslam'da Kadın Hakları Haydar Baş İcmal Yayıncılık
60.00 ₺

Eser Bilgisi İslam'Da Kadın Hakları Elinizdeki hacmi k üç ük bu eser, aslında muhteva bakımından b üy ük bir manayı ortaya koymakta ve bir “ilke” imza atmaktadır. Bu b üy ük mana ve ilk olan b üy ük tespit, bir insan olan kadının gerçek anlamda tanımı, konumunun belirlenmesi ve kadın üzerinde çıkarılan ve bir kör döv üş ün ü andıran anlamsız tartışma ve kavgalara son verilmesidir. Bu eser, evveliyetle “kadın hakları” üzerindeki spek ülasyonlara ve istismarlara dikkat çekmekte ve önce kadının haksızlığa uğratıldığını sonra da bunu yapanların “kadın hakları m üdafii” kesildiklerini ve bunun esasen Batı toplumlarında g ündem olduğunu vurgulamaktadır. Bir insan olan kadının, haklarını, doğuştan kazandığını, hiç bir insanın kadına hak vermek ya da almak gibi ne bir l ütuf ve ne de bir imtiyaz sahibi olmadığını; bu hakların kadının yaratılıştan getirdiği gayesi, konumu ve vazifeleriyle bir b üt ünl ük oluşturduğunu vurgulamaktadır bu eser. Buna göre erkekle kadının eşit ya da hangisinin üst ün olduğu tartışmasının da anlamsız kaldığı ortaya çıkmaktadır. Kadın, erkek gibi gayesi Allah’a kulluk olan m ükellef bir insandır. Ancak, yaratılıştan getirdiği ilmi ve tecrubi bir realite olan farklılıklar sebebiyle konumu, misyonu ve vazifelerinin de farklılık arz etmesi tabii ve de zaruridir. Bu gerçek, ancak sistematik bir tarzda İslam’da ve İslam’ın ortaya koyduğu hakiki medeniyette kendini göstermiş ve uygulama imkanına kavuşmuştur. Tarihte ve batı k ült ür ünde kadının bir g ünah kaynağı, bir reklam vasıtası veya kendisinden istifade edilen bir meta olmasına ve de zor işlere koşulmasının bir hak ve nikahın kadın için bir esaret olduğu algılamasına karşılık; İslam medeniyetinde kadın her t ürl ü hakkı garanti altına alınmış, onore edilmiş, kendisine h ürmet duyulan bir ana ve bir nevi evinin kraliçesi olmuştur. İslam medeniyetinde kadın, hayatı, canı, malı, namusu teminat altına alınarak korunmuş ve Allah’ın bir emaneti” olarak vasfedilmiştir. Bu vasfıyla kadın toplumun temeli, kamil ve vasıflı insan yetiştiren muallimesi, eli öp ülecek ve “ayaginin altında cennet” olan y üce bir varlıktır. öz ifadesiyle “kadın, anadır”. Anaya verilen kıymet ve gösterilen h ürmet, esasen kadına verilen değerin bir yansımasıdır. Buna göre kadın, h ür ve bağımsız olarak m ülk edinme ve onun üzerinde dilediği gibi tasarruf etme, yönetime katılma, çalışma, eğitim, haksızlığa itiraz ve hakkını savunma, mahremi eşliğinde seyahat etme, evlenmede tercihini kimsenin etkisinde kalmadan kullanma, yuva kurma, çocuk sahibi olma ve nafaka gibi birçok haklarını sonuna kadar kullanabilir. Kaldı ki geçimi her t ürl ü şartta teminat altına alınmıştır. çalışması, mirastan pay alması ve şahitliği gibi konularda biraz farklı telakki edilmesi, kadının yaratılışı, özellikleri, zengin iç d ünyası, merhamet ve şefkatiyle ilgilidir ve kesinlikle bir noksanlık ve de mağduriyet değildir. Basım Dili T ürkçe Boyut Normal Boy Cilt Durumu Ciltsiz Sayfa Sayısı 108 Yayın Tarihi 1999 Yazar Haydar Baş İslam'Da Kadın Hakları , Haydar Baş tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 1999 yılında İcmal Yayıncılık tarafından 9781245893120 ISBN kodu ile yayınlanmıştır. 108 sayfadır. İslam'Da Kadın Hakları adlı eser T ürkçe dilindedir.

İslam Bilimlerinde Yöntem - İlahiyat Tamamlama Programı
100.00 ₺

Eser ömer Dumlu editörl üğ ünde hazırlanmıştır. Kitap 2011 yılında Dokuz Eyl ül üniversitesi tarafından 9789754413380 ISBN kodu ile yayınlanmıştır. 283 sayfadır. İslam Bilimlerinde Yöntem - İlahiyat Tamamlama Programı adlı eser T ürkçe dilindedir. Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile İslam Bilimlerinde Yöntem - İlahiyat Tamamlama Programı adlı eser, Kitap >> Din ve Teoloji >> İslamiyet >> D üş ünce ve D üş ün ürler böl üm ünde Yeni olarak satıştadır. Kondisyon: Yeni

Bugünkü İslam Dünyası: Problemleri Ümitleri Dinamikleri
36.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap yenidir.. Bu kitap, İslam D ünyası'nın problemleri, ümitleri ve dinamiklerini ele almaktadır. 1.5 milyar civarında bir n üfusa sahip olan İslam D ünyası, son semavi din olan İslam'ı din olarak kabul etmiş insanların d ünyasıdır. İslam D ünyası, d ünya politikasının da üzerinde en çok cereyan ettiği bir bölgedir. Bir taraftan M üsl ümanlar, bir taraftanda batılıların asırlardır, ilgilendiği bir d ünyadır. Bu d ünyanın elbette bazı problemleri vardır ama buna karşılık geleceğe ümitle baktıracak dayanakları da vardır. Prof. Dr. Dervet Armağan, kırk yıllı aşkın üniversite öğretim üyesi olarak edindiği bilgi birikimi ve İslam D ünyası'na yaptığı çeşitli seyahatleri bu kitapta değerlendirmektedir.

Nur'un Bir Kahramanı
44.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap yenidir.. Stok Kodu : 9789753151238 Boyut : 13.50x21.00 Sayfa Sayısı : 224 Basım Yeri : İstanbul Basım Tarihi : 2005-01 Kapak T ür ü : Ciltsiz Kağıt T ür ü : 2. Hamur Dili : T ürkçe

İslam Tarihi Hatıralar Şemalar Ve Tarihi Yorumlarla 1421 Senelik
85.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap ikinci eldir.Kondisyonu yeni gibidir.. 14.5 x 24.5 cm - 352 Sayfa Yazarı : HEKİMOĞLU İSMAİL çeviren : Hazırlayan : Yayınevi : ZAMAN Yayın Yeri : ISBN NO : Yayın Yılı : 2001 Dili : T ürkçe Cildi : Karton Kapaklı Durum : İkinci El

Günümüzün Meseleleri Ve Hikmetleriyle Yeni İslam İlmihali
50.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap ikinci eldir.çok iyi durumda.. 14.5 x 24.5 cm - 688 Sayfa 975525093X İman Esasları, Dini H ük ümlerin Kaynakları, Mezhepler, İbadet, Temizlik, Namaz, Oruç, Zekat, Hac, öl üm, Cenaze, Miras, Faiz - Ticaret. Orijinal maroken cildinde.

Dünya´da Ve Türkiye´de Siyasal İslamcılık
100.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap yenidir Bu kitap, Allah'a inanan ve samimi olarak dinlerinini gereğini yerine getiren insanları hedef almamıştır. Bu kitap, siyasi amaçlar uğruna bir dini çirkinleştiren, insanları korkuya ve endişeye s ür ükleyen, pek çok kişiyi dini değerlerden soğutup d üşman kılan ve İslamdan çok uzak olan Siyasal İslamcı örg ütlere ve önderlerine karşı yazılmıştır. ... (Arka Kapak'tan) Sayfa: 776 Ebat: 135 X 195 Basım Yeri: Ankara Basım Tarihi: 2005 Barkod-ISBN: 9799758087708

İslam - Said Havva
85.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap ikinci eldir,sert kapaklı ve ciltlidir.. 14.5 x 24.5 cm - 606 sayfa

Anahatlarıyla İslam Hukuku (ımzalı)
100.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap ikinci eldir,Kitap yazarı tarafından imzalır..Kondisyonu çok iyi durumda.. Format : Kitap Stok Kodu : 9789756079881 Boyut : 13.50x20.00 Sayfa Sayısı : 327 Kapak T ür ü : Ciltsiz Kağıt T ür ü : 2. Hamur Dili : T ürkçe

Hesaplaşma- Yeşil
85.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap yenidir Tarihin her döneminde bir yanda halklar ve kurtarıcıları var... Diğer bir yanda ise "birey" ve "insan" olma ve kurtarıcılardan kurtulmanın sessiz, derin acı izler bırakan"insani" m ücadelesi... Bu; aynı zamanda ayrıntısı çok yazılamayan "insan" olmanın da trajedisi. Elinizdeki kitap, bir kurtarıcının vicdanında, nefesinde yaşadığı iki saatlik d üş üncenin ser üveni İç hesaplaşması... Şeytanı ile m ücadelesi... Kendine inananlara kendi göz üyle bakışı. (Arka Kapak) Yayıncı : G ünizi Yayıncılık Sayfa : 640 Ebat : 135 X 195 Basım Yeri : İstanbul Basım Tarihi : 2003 Barkod-ISBN : 9789758731190

İslam Ve Toplumsal Kalkınma
50.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap ikinci eldir,içerik çok iyi durumda..Kitap yeni gibidir.. 14.5 x 24.5 cm - 131 sayfa

Büyük İslam İlmihali Lugat İlaveli
60.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap ikinci eldir,iyi durumda sert kapaklı ve ciltlidir.. 14.5 x 24.5 cm - 544 sayfa ve 40 sayfa sözl ük

Çağdaş Düşünce Krizi – Prof. Dr. Taha Cabir El-alvani
85.00 ₺

Kitap Hakkında; Yazar Prof. Taha Cabir el-Alvani Yayınevi Balkan İlmi Arş. Merkezi Yayın Yılı 1994 Sayfa 49 Ebat 23.5x16 cm Dili T ürkçe Durumu İkinci el çeviren Burhan Köroğlu Kargo Alıcıya ait ür ün Açıklaması “Onsekizinci y üzyıl ortalarından itibaren b üt ün İslam alemi Batı d üş üncesi, Batı metod ve k ült ür ü, Batı İlmi ve medeniyeti, Batı sanat ve edebiyatı, Batı zevk ve adetlerinin t üm üne kapı ve pencerelerini farklı derecelerde açtı…” (Kitabın giriş yazısından…) -Eser birinci hamur kağıda basılıdır, b üy ük boydur ve ikinci el olup kondisyonu yeni gibidir..

Türkiye İslam Ülkeleri Anlaşmalar Ve Mevzuat 1 Ve 2 Cilt Takım
50.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitaplar ikinci eldir,kondisyonları orta seviye okunaklı.. 14.5 x 24.5 cm - 452 sayfa Cilt 1 14.5 x 24.5 cm - 565 sayfa cilt 2

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.