Othello William Shakespeare
40.00 ₺

kitap ikincieldir. Remzi yayınları 1985 baskılı sahaflık bir kitaptır. 217 sayfa kondisyonu orta derece Othello William Shakespeare (1564-1616): Oyunları ve şiirlerinde insanlık durumlarını dile getiriş g üc üyle yaklaşık 400 yıldır b üt ün d ünya okur ve seyircilerini etkilemeyi s ürd üren efsanevi yazar, Othello’da kıskançlığı, hırsı ve coşkuyu dinamik ve görkemli bir biçimde yansıtmıştır. Yine de bu eser sadece bir kıskançlık tragedyası değildir. Shakespeare, Othello’da her çağda geçerli olan trajik bir durumu, saf d ür üstl üğ ün, yalan ve d üzen d ünyasına yenilişini, yazgıların birbirinden ayrılıp birbiriyle karşılaştığı labirentler içinde aktarır. özdemir Nutku (1931): T ürk tiyatrosuna b üy ük katkıları olan eğitimci ve yönetmen özdemir Nutku, eleştirmen, yazar ve çevirmen olarak da önemli yapıtlar ortaya koydu. Sahnelediği pek çok oyunun yanı sıra, araştırma, inceleme ve çevirileriyle de öd üller kazandı. ülkemizde olduğu kadar yurtdışında da sahneye koyduğu oyunlar, verdiği ders ve konferanslarla tanınmaktadır. çevirmen : özdemir Nutku

5 Kişilik Bufet 3 Perde Şiirli Piyes
100.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap ikinci eldir.Kondisyonu yeni gibi.. 13.5 x 21.5 cm Karton Kapak, 2. Hamur 56 Sayfa 9786056230301 'K1 - Kalktı, eylerini aldı eğdi t üylerini sönd ü. Kalktı, y ünlerini aldı, tönd ü, neyli cini demedi. S ünd üler kaldıkça, sevdi yorgunca arsızca, bir el geldi selden uçarı, aklı beş, yerden sezin. Yattı. Dönd ü, kalktı, arzuladı, verdi. Serdi oradan dönd ü, ayrı yattı, orandan öpt ü, s üzd ü, mercimekten öğ ütt ü, kalem t ük ürd ü, ona verdi, verdi dedi, vermek istedi mi sitendeki ağacı oydu kavmi saldı dişlere biledi. Arzun dedi, miladı dolmuş, kanepeden örselenmiş bir çuval. ön ünde kırmızı, t ümce yalpadı, kol kası kalın ve kulaçça k üpelerin verdiği derede uşağıyla sevişirken, yıldı, yattı, kalktı, eydi, oramı öpt ü. Sövd ü söylerini, kaşlarını çekti yoldan geri; bindi, tepindi arsızca, maliki dövd ü, sağdan vurdu, verdi, soldan burdu. Altından tren geçti, o yattıkça sarsıldı, verdikçe verdi, aldıkça aldı, çektikçe çekti. (sessizlik) K1 - Kırk kırk kırk kırk kırk''

Adriana Mater Libretto
30.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap Yenidir.. Adriana Mater Libretto Amin Maalouf'dan yeni bir kitap... Maalouf'un Uzaktan Aşk'tan sonraki ikinci librettosu Adriana Mater. Maalouf bu operayı Opera de Paris'nin isteği üzerine kaleme almış. Adriana Mater, yer ve zaman belirtilmemiş ama 20. y üzyıl sonlarında Balkanlar'ın durumunu çağrıştıran, iç savaşın yaşandığı bir ülkede geçiyor. Genç bir kadın olan Adriana tecav üze uğrar ve hamile kalır, ama çocuğunu aldırmayı kabul etmez: "Onun çocuğu değil bu Refka, benim çocuğum ve bana benzeyecek" diye cevap verir kız kardeşine. Bu varlık iki kanı birlikte taşıyacaktır: Kurbanınki ve celladınki. Oğlu Yonas b üy üd üğ ünde, bir g ün, şehri terk etmiş olan doğurucusunun şehre geri geldiğini öğrenir ve onu öld ürmeye yemin eder. "O adam ölmeyi hak ediyordu, ama sen, oğlum, öld ürmeyi hak etmiyordun" diye cevap verir Adriana, Yonas'a. Amin Maalouf, bize sık sık Ortadoğu'yu ya da Balkanları anımsatan bir coğrafyada, savaşın yaşandığı bir ülkede, d üşmanlığın ve yabancılığın eşiğinde, t ükenmekte olan bir d ünyanın eğretilemesini sunuyor. Maalouf'un Uzaktan Aşk'tan sonra ikinci librettosu olan Adriana Mater (Ana Adriana), bir yandan insanoğlunun unutulmaz trajedilerine ışık tutarken, öte yandan insanoğlunun bilmeyen soru(n)larını ortaya koyuyor: Kıyam çağında yaşama tutunabilir miyiz? Her ne olursa olsun bağışlamak, cesaret midir yoksa korkaklık mı? Sayfa Sayısı: 100 Baskı Yılı: 2016 Dili: T ürkçe Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları ISBN: 9789750810985

Iıı. Richard Hasan Ali Yücel Klasikleri
15.00 ₺

kitap ikincieldir kondisyonu iyi durumda III. Richard Ali Y ücel Klasikleri William Shakespeare (1564-1616): Oyunları ve şiirlerinde insanlık durumlarını dile getiriş g üc üyle yaklaşık 400 yıldır b üt ün d ünya okur ve seyircilerini etkilemeyi s ürd üren efsanevi yazar, III. Richard’da en çok ilgilendiği temalardan iktidar hırsı ve bunun getirdiği zincirleme suç dizisini işler. Richard, Shakespeare’in ayrıntılı bir biçimde ele aldığı, gerçek d ünya ile trajik hesaplaşmasını yapan, tarihsel deneyimle donatılmış ilk b üy ük oyun kahramanıdır. özdemir Nutku (1931): T ürk tiyatrosuna b üy ük katkıları olan eğitimci ve yönetmen özdemir Nutku, eleştirmen, yazar ve çevirmen olarak da önemli yapıtlar ortaya koydu. Sahnelediği pek çok oyunun yanı sıra, araştırma, inceleme ve çevirileriyle de öd üller kazandı. ülkemizde olduğu kadar yurtdışında da sahneye koyduğu oyunlar, verdiği ders ve konferanslarla tanınmaktadır.

Sahnede Yaratıcılık
60.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap yenidir Spontanite tiyatrosu ve onun devamı olarak psikodrama, yaşamın sahnesini oluşturmayı hedefleyen bir oluşumdur. Sanat, yaratıcılığın kendisidir. Oysa geleneksel tiyatroda sahneleme sırasında yaratıcılıktan uzaklaşılır, oyuncular her akşam aynı rol ü oynayan memurlar durumuna d üşer. Seyirci de bu yapılanmadan payını alır. Pasif izleyen rol ünde kalır. Bu derece canlı bir oluşumun bu derece öl ü hale gelmesi şaşırtıcıdır. İşte, Spontanite Tiyatrosu bu sorunu çözme yolunda varolmuştur. Her yaratı sadece bir kez yaratılır. Spontanite Tiyatrosu'nda herkes sanatçıdır, seyircilerin öyk üleri oynanır ve kalıplaşmış olanın dışına çıkılır. Yayıncı : Sistem Yayıncılık Kategori : Hiciv - Mizah Sayfa : 116 Ebat : 135 X 210 Basım Yeri : İstanbul Basım Tarihi : 2001 Barkod-ISBN : 9789753221948

Tiyatro
55.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap Yenidir.. Başar Akşan'ın tiyatro 10'laması romanında perdeler açılıyor. Tino TRUCCO' ya göre d ünya tamamen bir tiyatro sahnesiydi. İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Almanlar, T ürkler, Araplar, Hintliler, Japonlar Afrikalılar, Amerikalılar, Eskimolar, Ruslar ve daha ne kadar millet varsa, o oranda da sahne ve bu sahnelerde sergilenen oyunlar vardı. Bence de Moliere oyunlarındaki en akılda kalıcı karekter, TARTUFFE'dir. G ün üm üzde bile kilisenin dinin ardına sığınan ikiy üzl ü insanlar yok mu? Bunca savaşlar oluyor, binlerce, y üzbinlerce insan boşu boşuna öl üyor ve d ünya üzerinde onca etkisi ve ruhani g üc ü olan Vatikan çıkıp da ne yapıyorsunuz? Durdurun bu savaşı demiyor. Papa kalkıp da savaş olan bir ülkeye gitmiyor. Madem ki d ünya üzerindeki t üm insanlar kardeş ve öld ürmek en b üy ük g ünah ise, din adına yapılan onca savaşa ne demeli? T ürkiye'de tiyatro konusunda yazılmış en kapsamlı on roman-Taner Ay-(Arka Kapak) 9789944201124

Düşten Düşünceye Opera Bale Tiyatro Yazıları
33.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap ikinci eldir. Kitabın arka kapağının üst kısmının bir böl üm ü kopmuştur. ön kapakta da kırılmalar mevcurttur. Kitap kondisyonu iyi gibidir. özgeçmişi Who's Who in the World 1983 (D ünyada Kim Kimdir 1983.) başlıklı uluslararası derlemede yer alan Yrd. Doç. DT. Jak Deleon 1951 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Böl üm ü'n ü bitirdikten sonra İstanbul üniversitesi'nde İngiliz ve Amerikan Edebiyatı dalında Doktora çalışmalarını tamamladı. Boğaziçi üniversitesi öğretim üyesi olan Jak Deleon'un g ün üm üze değin sayısız tiyatro, opera ve bale eleştirisiyle konuyla ilintili incelemeleri yayımlandı. çağdaş Tiyatroda Harold Pinter Geleneği adlı kitabı Turyağ K ült ür - Sanat yayınlan tarafından okura sunuldu. Gazete ve dergilerin sayfalarında g ünışığına çıkan yazılar kısa öm ürl üd ür; değişik arşivlerde sararırken arayıp soranları olmaz. Bu gerçeğin bilincin de olan İMGE yayınları İstanbul sahnelerinin son üç yıllık kesitini en ince ayrıntılarına değin inceleyen bu yazıları ve söyleşileri bir araya getirdi. Tiyatromuzun, operamızın ve balemizin belirli bir dönemine ışık tutan D üşten D üş ünceye yalnız üniversite ve konservatuar öğrencileriyle sahne çevreleri için değil, t üm sanatseverler için vazgeçilmez bir kaynak kitap niteliğini taşıyor. J ak Deleon'un çağdaş Tiyatroda Harold Pinter Geleneği (2. Baskı) ile d ünyada ve T ürkiye'de bale ve dans olgusunu ayrıntılıca inceleyen Bale Tarihi başlıklı kitapları da yakında İMGE yayınları arasında g ünışığına çıkacaktır... Yazar : Jak Deleon Yayın Tarihi : 1985 Dil : T ürkçe Sayfa Sayısı : 276 ölç ü : 13 x 19 cm Yayınevi : İmge Yayıncılık

Yüzde 100 Tiyatro-üstün Akmen Mitos Boyut Yayınları
85.00 ₺

Y üzde 100 Tiyatro- üst ün Akmen kitap ikinci eldir kondisyonu çok iyi durumda Yazarı tarafından, 62. sanat yılında b üy ük bir "yıldız"a, Yıldız Kenter'e adanmış olan bu kitapta, 2009-2010 sezonunda izlenmiş, eleştirilmiş, Değerlendirilmiş, yorumlanmış tiyatro, opera, bale eserlerinden seçilmiş 100 gösteri yer almakta. Ahmet Levendoğlu, Ali Poyrazoğlu, Prof Dr. Ayşeg ül Y üksel, Prof. Dr. Dikmen G ür ün, Genco Erkal, Prof. Mesut İktu, Refik Erduran, Seçkin Selvi, Prof. Dr. Sevda Şener, Tamer Levent, Tomris çetinel, Tuncay özinel, Tuncer C ücenoğlu, Yakup çartık ve Yıldız Kenter gibi sahne sanatlarının ustalarıysa yazılarıyla, t üm olanaksızlıklara, engel(leme)lere karşın etkinliğini yoğunlukla s ürd ürmeyi becerebilen (ağırlıklı olarak) tiyatromuz ortamında, kısa zamanda ön plandaki eleştirmenlerimiz arasına girmekle kalmayıp olabildiğince çok oyun izleme/değerlendirme sorumluluğunda da ön sırayı almış olan, üretken ve sorumlu bir tiyatro insanı kimliğini g ün geçtikçe pekiştiren üst ün Akmen'in eleştirmenliğini inceliyorlar. Bir sezonun 100 oyununun değerlendirmesini toplu olarak bulmak T ürkiye'de bir ilki oluşturuyor. Y üzde100 Tiyatro, tiyatro, opera, bale sanatçıları, meraklıları, eğitim alanları için vazgeçilmez kaynak niteliğinde bir çalışma. Boyut Normal Boy Cilt Durumu Ciltsiz Sayfa Sayısı 352 Yayın Tarihi 2010 Yazar üst ün Akmen

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.