Gitar Metodu
4.00 ₺

80₺ ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo -- A1096

Fikirlerimizin Sahibi Kim? - Türkiye'de Müzik Endüstrisinde Telif
100.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap Yenidir.. özellikle fikri m ülkiyet ve telif hakları konusunu incelememiş olanların genel kanısı, fikri m ülkiyet yapılarının yaratıcının hakkını koruyan d üzenlemeler olduğu yön ündedir. Oysa fikri m ülkiyet ve telif hakları d üzenlemelerinin, yaratıcının hakkını koruyan uygulamalardan çok yaratıcıların haklarını devralmış olan devasa ticari kuruluşların yararını en çoğa çıkartan d üzenlemelere dön üşt üğ ün ü savunan araştırmacılar da bulunmaktadır. Tarihsel olarak bakıldığında Batı d ünyası dışındaki geniş bir coğrafyanın, bir zamanlar Batı uygarlığı gibi en ileri uygarlıkların toprağı olduğunu unutmamak gerekir. Uygarlık tarihinin birikimi, Batı uygarlığının oluşmasını m ümk ün kılmıştır. O halde Batının ortaya çıkarıdığı bilimsel ve teknolojik buluşlar, sadece Batı D ünya'sındaki bir yalıtılmış bir bireyin buluşu olarak değerlendirilebilir mi? Ortaya çıkış koşulları, tarihsel gelişimi ve kapitalizmin g ün üm üzdeki yeniden yapılanma çabalarıyla yakından ilişkili olarak fikri m ülkiyet ve telif hakları d üzenlemeleri, bu bakış açısıyla T ürkiye'de yeteri kadar incelenmemiştir. Serpil Karlıdağ'ın eseri bu konudaki boşluğu doldurmak amacıyla yazılmıştır. Gerek konuya yaklaşımının özg ünl üğ ü gerekse de T ürkiye'de m üzik alanında yaşanan tartışmaları bu bağlamda çöz ümlemesiyle alana önemli katkılarda bulunmaktadır.

Okullar İçin 230 Şarkı
50.00 ₺

Kitap Hakkında, Kitap ikinci eldir.İlk 4 sayfası önsöz ve k ünye sayfaları yok..5.sayfadan itibaren başlıyor..İçerik temiz..Sayfalarda sararma mevcut.. 14.5 x 24.5 cm - 138 sayfa

İstanbul Oda Orkestrası Ve Hamit Alacalıoğlu
85.00 ₺

Eser Bilgisi Dört-beş yaşlarında ike annem babam, elimden tutup konserlere göt ür ürlerdi beni. Bir k üç ük orkestra anımsıyorum on--on iki kişilik. Başlarında da ufak bir boylu bir adam vardı. Tatlı tatlı çalarlardı, s üsl ü, kocaman salonlarda. Geçenlerde annemin eski resimlerini karıtırırken bir broş ür geçti elime. Kapağındaki fotoğrafta baktım... Bu benim o zamandan beri hiç unutamadığım k üç ük orkestra... İstanbul Oda Orkestrası... Yöneten Dr. Hamit Alacalıoğlu.... Dikkatlice karıştırdım broş ür ü. Sanırım 63-64 yıllarında basılmıştı. O zamana kadar çaldıkları salonlar, çaldıkları eserler, aldıkları eleştirilerden pasajlar... (önsöz`den) İstanbul Oda Orkestrası ve Hamit Alacalıoğlu, Hamit Alacalıoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 2011 yılında Pan Yayıncılık tarafından [İstanbul] 9789758434060 ISBN kodu ile yayınlanmıştır. Satışta olan kitap, yayınevinin 1. baskısıdır. 215 sayfadır. İstanbul Oda Orkestrası ve Hamit Alacalıoğlu adlı eser T ürkçe dilindedir. Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile İstanbul Oda Orkestrası ve Hamit Alacalıoğlu adlı eser, Kitap >> Sanat >> M üzik >> Teori ve Kuram böl üm ünde Yeni olarak satıştadır. Kondisyon: Yeni

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.