GİZLİLİK POLİTİKASI


alsatkitap.com’u ziyaret etmeniz, bu site ve mobil uygulamalar aracılığıyla size sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir.

1. Elektronik posta adresiniz, reklam, tanıtım veya pazarlama amacıyla başka kuruluşlarla asla paylaşılmayacaktır.

2. Bizimle paylaştığınız üyelik bilgileri ve kişisel bilgileriniz, sizin onayınız dışında diğer üyelere açılmayacaktır.

3. Site sistemine girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Başka bir üyenin kişisel sayfanıza girmesi ve bilgilerinizi değiştirmesi mümkün değildir.

4. alsatkitap’a üye olurken sizden istenilen zorunlu bilgiler dışındaki alanları doldurmak zorunda değilsiniz.

Yukarıda belirtilen kişisel haklarınız alsatkitap tarafından teminat altına alınmıştır. Gizlilik Politikası
Üyelerimizin sitemize kaydettikleri kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla ALSATKİTAP BİLİŞİM VE REKLAMCILIK ANONİM ŞİRKETİ tarafından hangi şekillerde ve durumlarda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
alsatkitap'da sadece, üyelik, fatura ve kargo işlemleri için gereken bilgileriniz toplanır ve alsatkitap sunucularında saklanır. Bu bilgiler başka bir yere aktarılmazlar.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?
Kişisel verileriniz, sipariş durumunda kargo ve fatura işlemleri için gerekli bilgileriniz, sipariş verdiğiniz satıcılara aktarılır.

3. Kişisel veri sahibi olarak,
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

4. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?
KVKK'nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için iletişim linki üzerinden talebinizi iletebilirsiniz. Üyelik bilgilerinizi dilediğiniz zaman Profilim>Ayarlar>Hesap Ayarları sayfasında güncelleyebileceğiniz gibi, üyelik bilgilerinizin silinmesi için üye girişi yaparak iletişim sayfasından talebinizi iletmeniz yeterli olacaktır.

5. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?
KVKK'ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

6. KVKK uyarınca alsatkitap'ın Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:
KVKK'nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde alsatkitap, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
alsatkitap’ın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

7. Çerez Kullanımı
alsatkitap sadece şu 2 durumda cihazınızda saklanmak üzere kalıcı çerez kullanır:
Üye girişinde "Beni hatırla" dediğinizde, sonraki girişlerde sistemin sizi tanıması için giriş bilgileriniz,
Sitenin kullanım dilini değiştirdiğinizde (İngilizce/Türkçe) bu seçimin hatırlanması için dil seçimi bilginiz.

RIZA BEYANI

Tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın iş burada belirtilen kişisel verilerimin alsatkitap tarafından işlenmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.