Teori Ve Kuram

82 adet sonuç listelendi.
-
Dıe Padagogısche Bewegung Der Gegenwart
50.00 ₺

KİTABIN SIRT BÖLÜMÜNDE YIRTIK VARDIR. SÜREYE BAĞLI OLARAK YIPRANMA MEVCUTTUR. BAZI SAYFALARIN BAZI SATIR ALTLARINDA KURŞUN KALEM İLE ÇİZİKLER VARDIR. V-1

Devlet
8.00 ₺

Platon, Devlet (Politeia)’te "iyilik", "eşitlik", "güçlülük" ve "haklılık" gibi "insanlık durumları"nı irdeleyerek düşlediği en iyi devletti anlatmış, ve bu temel yapıt, ister yanında ister karşısında olsunlar, 2000 yılı aşkın süredir ortaya konan bütün devlet kuramı ya da toplum düzenlerinin başvuru kaynakları arasında yer almıştır.

Düşünce Özgürlüğü Hayrettin Ökçesiz
12.00 ₺

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ - MEINUNGSFKEIHEIT - LA LIBERTE D'EXPRESSION" Sempozyum, Istanbul, 5-9 Aralık 1995 (HFSA - Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Goethe-Insitut Istanbul, Institut Français d'Istanbul) loanna Kuçuradi, Düşünce Özgürlüğü: Nedir Acaba? Vehbi Hacıkadiroğlu, Bilginin Sağladığı Özgürlük Hilmi Yavuz. Fikirler ve Sınırlar Niyazi Oktem, irade Ozgürlüğünün Boyutlan Ahmet Inam. Düşünce Ozgürlüğünden Özgür ve Özgürleştirici Düşünceye Alaeddin Send. Simgesel Araçlar, Düşünce Özgürlüğü ve Dinsel ideoloji Yves Michaud. Kimlik. Yurttaşlık ve Şiddet Adnan Güriz. İfade Hürriyetinin Sınırları Hermann Klenner. ifade Ozgürlüğünün Tarihi ve Sorunlan Ustüne Hüseyin Hatemi, Düşünce Özgüriüğünün İlahî-Tabbiî Hukuk'ta Temellendirilmesi ve Kavramsal Sınırları Hayrettin Okçesiz. Özgür Düşünmenin Hukuk ve Devlet Felsefesi Emst-Joachim Lampe. Düşünce Özgürlüğü, ifade Özgürlüğü, Demokrasi M. Dominique Borne. Özgürlüklerin Eğitimi ve Öğretimi Doğan Cüceloğlu. Düşünce Özgürlüğü: iç Dünyamızm Çin Kamışı Uner Tan. Özgür Beyin Kun Scharf. Toplumsal Bir Emniyet Supabı Olarak Düşünce Özgürlüğü, Iran Brezilya ve Berlin Deneyimlerim Erdal Atabek, Düşünce Özgurlüğünde Eğitimin Yeri Orhan Bursalı. Gazete

Medya Devlet Ulus
15.00 ₺

1982 Anayasasının oylanması öncesinde bir gazeteciler sitesinde oturan birçok gazeteci toplanıp şöyle bir karar almışlar:” Hepimiz ‘hayır’ dersek çok göze batarız, aramızdan bazıları da ‘evet’ oyu versin” Anlaşmaya varılmış. Ama yapılan sayım sonucu ezici çoğunluğun ‘evet’ oyu verdiği görülmüş.

Düşünceden Söze Dil
20.00 ₺

Bu çalışmada kendisini söz olarak ortaya koyan dilin oluşum evreleri ele alındı. Dil verileri temelinde, dilin penceresinden dil ve zihin, dil ve düşünce ilişkisi, iç konuşma sorunları gözden geçirildi. Dilin düşünceden söze doğru gelişim özellikleri, konuşma dilinde ortaya çıkan dil olguları felsefe, ruhbilim, ruhdilbilim, bilişsel dilbilim çalışmalarının ışığında irdelendi.

Metinlerle Felsefeye Giriş
27.00 ₺

Felsefeye Giriş, düşünceye bir davettir. Felsefeye Giriş, aynı zamanda insanın sorularla ve kavramlarla kaşılaşmasıdır. Bu karşılaşmanın önemi, felsefenin, insani varoluşun tüm yönleriyle ilgisinde yatar. Felsefeyi başlatan, insanın sorduğu ve yanıt aradığı bazı sorulardır. Düşünen ve konuşan bir varlık olarak insanın merak ve bilme isteğiyle yaşayan bir varlık olduğunu söyleyebiliriz.

İbn Rüşd'ün Önermeler Mantığı Ve Aristoteles Temelleri
23.00 ₺

Bu kitap, Aristoteles'in büyük yorumcularından birisi olarak kabul edilen ve felsefenin her alanına ilişkin düşünceleriyle İslam Felsefesinde önemli bir yeri olan Endülüslü filozof İbn Rüşd'ün mantığın temel konularından biri olan önermeler hakkındaki görüşlerini ihtiva etmektedir.

Değerler Bilançosu | Beyaz Kitap (sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Eğitim, İletişim, Müzik, Tıp)
40.00 ₺

Bu "bilanço", daha önce "Değerler Bilançosu | Mavi Kitap" ve "Değerler Bilançosu | Sarı Kitap" adlarıyla yayınlanan iki kitabımızın devamı olan bir çalışmadır. Her üç eserde de, mümkün bütün alanların değere yaklaşım ve önerilerinin bir "tablosunun", "görüngüsünün", "dökümünün" ortaya konulması hedeflenmiştir. Kısaca, tekrar tekrar yazılan, ilmek ilmek dokunan bir levhadır "değerler bilançosu".

Değerler Bilançosu | Mavi Kitap (felsefe,sosyoloji,kamu,eğitim)
32.00 ₺

"Değer", çoğu disiplinde, özellikle sosyal ve beşeri bilimlerde en çok tartışılan kavram ve problemler arasında yer almaktadır. Değerin, özellikle insanı ve onun ferdi ve sosyal etkinliklerini konu alan bilimlerde, bu kadar öne çıkan bir konu olmasının en başta gelen nedeni, şüphesiz onun insan için olmasıdır.

Değerler Bilançosu | Sarı Kitap (dil, Din, Eğitim, Edebiyat, İktisat, İletişim, Kamu)
38.00 ₺

Değer ya da değerler, düşünce tarihine özdeş bir mevzu. Ahlakçının dillendirdiği iyilik kötülük, sanatçının resmettiği güzellik çirkinlik, mantıkçının kuramı doğruluk yanlışlık tablosu. İktisâdî yapıyı şekillendiren piyasa değeri, muhabirin emek serüveni haber değeri. Kimi hürriyet, terakkî, müsâvât benzeri ferdî ve ictimâî değerler uğruna cenk ederken, kimisi ezelî değerlerin müdafaasıyla hemhal.

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.