Teori Ve Kuram

56 adet sonuç listelendi.
-
Kargo
Bedava
Kadın Yazar Ve 19. Yy'da Edebi İmgelem Tavan Arasındaki Deli Kadın
600.00 ₺

Baskısı yok. Tavan Arasındaki Deli Kadın yayımlandığı 1979 yılından bu yana edebiyat eleştirisi alanında çığır açan bir metin olarak kabul edildi ve eleştirmenlerle akademisyenlerin Jane Austen, Mary Shelley, Brontë'ler, George Eliot, Emily Dickinson gibi yazarlara bakış açılarını derinden etkiledi. Yazarları, feminist edebiyat eleştirisinin bu kurucu metniyle patriyarkal toplumun kısıtlamalarından kurtuluşun yollarını tartışıp, kendilerine özgü dişil bir edebî geleneğin izini sürdüler. Deli Kadın'ın açtığı kanon, eleştirel yöntemi siyasallaştırıp "mecburi" heteroseksüelliğe meydan okumakla kalmadı, ikinci dalga feminizmin merkezî sorunlarını da somutlaştırdı. Feminist bir simge olarak öfkeli deli kadın, toplumsal cinsiyet, mit, cinsellik ve edebî imgelem hakkındaki geleneksel düşünceleri altüst etmenin gücünü günümüzde de bünyesinde barındırmaya devam ediyor.

Frankfurt Okulu Eleştirisi
12.00 ₺

Bugün yaygın biçimde pozitivizmle Marksizmi eşitleyen yüzeysel akademik önyargının temel taşları Frankfurt Okulu tarafından döşenmiştir.Hans Heinz Holzun eleştirisinin hedefinde bulunan Frankfurt Okulu düşünürlerinin salt teorik olmayı hedefleyen, hemen önlerinde akıp gitmekte olan tarihsel eylemi kasıtlı olarak görmeyen ve çalışmalarını özellikle bundan uzak tutan yaklaşımları, solcu aydın çevrelerde her zaman büyük ilgi görmüş, Marksizmle liberalizm arasında bir geçiş olanağı sunması bakımından da siyasal ve entelektüel dünyada işlevsel olmuştur. Dikkatle incelendiğinde görülecektir ki, Frankfurt Okulunun cephaneliğinden alınmış pek çok kavram, yalnızca solcu aydın çevrelerde değil, özellikle liberal sol kanatta, hatta kimi İslamcı entelektüelin dilinde ve düşüncesinde önemli bir yer tutmaktadır. Holzun öğrettiği üzere, bunlar basit ve rastgele kullanılan kavramlar olarak kalmamakta, politik etkinliğin programa ilişkin ya da taktiksel yapılarını da etkilemektedir. Bu bakımdan, yaşadığımız koşullarda, elimizdeki kitap, Marksist-Leninist ideolojik mücadelenin güçlenmesine ve ilerlemesine büyük katkıda bulunacaktır.- RK:E-6-7q

Tarihsel Marksizm
10.00 ₺

Bugün anladığımız anlamıyla İktisat ve felsefe, burjuvaziyle birlikte doğdu. Bu yeni sınıf, doğa ile insan arasındaki ilişkide yepyeni bir pozisyon almıştı. Burjuva, insan-doğa ilişkisini aracısız kuruyordu, çünkü ortaçağın tersine tanrıya ihtiyacı yoktu ve kuşkusuz bu devrimci bir durumdu. İktisat ve felsefe işte yeni sınıfın bu yeni pozisyonun ifadesidir. Çıkış noktası insandır ve insan, kökeni itibariyle de burjuvanın ta kendisidir. Onun için Marksizm, canlı, yaşayan, somut insandan yola çıkmayı önerdi. Somut insan, genel, belirsiz insan kimliği altında toplanamaz bir şeydi çünkü. Onun doğa karşısındaki konumu birbirinden farklıydı. Genel olarak burjuvalar ve proleterler olarak tanımlanmışlardı ve bir proleter, gerçekte, hiçbir şekilde felsefenin ve iktisadının insanı ile örtüşmüyordu. Marksizm işte bu zihniyetin en sert ve acımasız eleştirisi olarak doğdu. Sonra bir kaza oldu, Marksist iktisat ve Marksist felsefe doğdu. Marksizmin temel metinlerinde açık bir biçimde yapılan felsefe ve iktisat reddiyesi, hızla restorasyona uğradı ve her ikisi de hiçbir şey olmamışçasına yollarına devam etmeyi denedi. Felsefe için durum daha karışıktı; Kendisini tarih üstü olarak kurgulayan bu düşüncenin tarihselliği apaçık ortadaydı. Felsefe, Batı tarihinden ayrılarak anlaşılması mümkün olmayan bir düşünceler yığınıydı. Dolayısıyla bu düşünceyle hesaplaşma, ancak felsefenin dışına çıkarak ve tarihin içine girerek yapılabilirdi. Tarihsel Marksizm, iktisadi ve felsefi akla karşı yeni bir manifesto arayışı- RK:E-6-6

Fizik Ve Felsefe
40.00 ₺

Bu kitap türkçemizde Kuanta Teorisi ve Felsefi İlkeleri üzerine yayınlanan ne yazık ki ilk kitaptır. Ama diliyoruz ki ardından başkaları izlesin. Öğrenelim ve bilelim ki beş bin yıldır düşünerekk sonunda hangi mantığa hizmet ettik, bu mantıkla nerelere vardık, artık yürümeyen nedir? Kavramlarımızla tarihsel bir dönemeçten geçiyoruz. Bu dönemeçi maddenin içindeki diyalektik olanakları geometrilendirerek, olasılığı determine ederek aşmak zorundayız. Kitabın ikinci kısmı işte bu çabalara harcanmaktadır. Şartlanmış mantığımızı yıktık, bunun pratiğini kazandık mı, düşünmeye başladık demektir. Bu pratiği kazanmamız gerek. İster sosyal ister matematik içerikli olsun, öyle bir depremden yürüyoruz ki, olaylar olasılıkla biçimlenip iç-dinamizmle güçlenerek kaçınılmaz bir determinizme doğru ilerliyor. (Arka Kapak)- RK:E-6-6

Düşünce Özgürlüğü Hayretti̇n Ökçesi̇z
12.00 ₺

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ - MEINUNGSFKEIHEIT - LA LIBERTE D'EXPRESSION" Sempozyum, Istanbul, 5-9 Aralık 1995 (HFSA - Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Goethe-Insitut Istanbul, Institut Français d'Istanbul) loanna Kuçuradi, Düşünce Özgürlüğü: Nedir Acaba? Vehbi Hacıkadiroğlu, Bilginin Sağladığı Özgürlük Hilmi Yavuz. Fikirler ve Sınırlar Niyazi Oktem, irade Ozgürlüğünün Boyutlan Ahmet Inam. Düşünce Ozgürlüğünden Özgür ve Özgürleştirici Düşünceye Alaeddin Send. Simgesel Araçlar, Düşünce Özgürlüğü ve Dinsel ideoloji Yves Michaud. Kimlik. Yurttaşlık ve Şiddet Adnan Güriz. İfade Hürriyetinin Sınırları Hermann Klenner. ifade Ozgürlüğünün Tarihi ve Sorunlan Ustüne Hüseyin Hatemi, Düşünce Özgüriüğünün İlahî-Tabbiî Hukuk'ta Temellendirilmesi ve Kavramsal Sınırları Hayrettin Okçesiz. Özgür Düşünmenin Hukuk ve Devlet Felsefesi Emst-Joachim Lampe. Düşünce Özgürlüğü, ifade Özgürlüğü, Demokrasi M. Dominique Borne. Özgürlüklerin Eğitimi ve Öğretimi Doğan Cüceloğlu. Düşünce Özgürlüğü: iç Dünyamızm Çin Kamışı Uner Tan. Özgür Beyin Kun Scharf. Toplumsal Bir Emniyet Supabı Olarak Düşünce Özgürlüğü, Iran Brezilya ve Berlin Deneyimlerim Erdal Atabek, Düşünce Özgurlüğünde Eğitimin Yeri Orhan Bursalı. Gazete

Tanrının Öyküsü - Tanrı Mı İnsanı,ınsan Mı Tanrıyı Yarattı
30.00 ₺

Tanrı Fikri, tarih boyunca insanın peşine düştüğü en uzun süreli fikir olmuştur. Çünkü hayatı ve evreni anlama gereksinimi, insan beyninin çevremizdeki dünyayı yorumlama biçiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Zerdüştçülüğün Avestası, Hinduizmin Vedaları, Museviliğin Tevratı, Hristiyanlığın İncili ve İslamın Kuranı bütün kutsal kitaplar ve metinler aslında hep aynı öykünün peşine düşmüştür. Robert Winston, BBCde yayımlanan Tanrının Öyküsü adlı belgesel diziyi, dinleri çıkış noktaları ve temel esaslarıyla birlikte ele alarak, insanın bu Tanrı Fikrine nasıl ulaştığını gösteren bir kitaba dönüştürüyor. Altını çizdiği yerler kadar eleştirdiği noktaları da belirtmekten çekinmeyen Winston, kişisel deneyimlerini aktarmayı ve yüzyılımızın din algısıyla bağlantılar kurmayı da ihmal etmiyor. Din insan bilincinin şafağından bu yana var olmuştur, çünkü insanı insan yapan pek çok öğeyi kucaklamıştır: ayrılma ve birleşme, sevgi ve nefret, öfke ve merhamet, kesin yasalar ve yalın dindarlık, kesinlik ve belirsizlik. Hiçbir fikir bu denli uzun zaman varlığını sürdürmemiş, birbirinden tamamen farklı bu kadar çok gereksinim, istek ve duyguyu bir araya getirmemiş ve onu anlamaya yönelik bu kadar çok yol açılmasına esin kaynağı olmamıştır. Robert Winston Tarihöncesi insandan bugüne yazılmış en uzun öykü bu: Tanrının Öyküsü

Gandhi Ve Direniş
15.00 ₺

GİRİŞ İÇ BOŞ SAYFASINDA İSİM YAZILIDIR. Mahatma Gandhi'nin Her Gün Okuduğu Dua Allahım! Güçlülerin yüzüne gerçeği söylemek için ve zayıfların alkışını ve sevgisini kazanmak için ve yalan söylememek için bana yardım et. Eğer bana para verirsen mutluluğumu alma ve eğer bana güç verirsen muhakeme yeteneğimi alma. Eğer başarı verirsen alçak gönüllüğümü alma. Eğer bana alçak gönüllüğü verirsen saygınlığımı alma. Görünenin diğer yüzünü de görmeme yardım et. Benim düşüncelerime katılmıyor diye bana karşı olanları hainlikle suçlayarak, onların karşısında suçlu duruma düşmeme izin verme. Kendimi sever gibi diğerlerini de sevmeyi ve diğerlerini yargılıyormuş gibi kendimi de yargılamayı öğret bana. Başarılı olduğum zaman zafer sarhoşu olmama izin verme. Başarısız olduğum zaman, umutsuzluğa düşmeme izin verme. Daha ziyade, başarısızlığın başarının öncesindeki bir deneme olduğunu hatırlamamı sağla. Hoşgörünün, güçlerin en büyüğü olduğunu ve intikam arzusunun zayıflığın ilk görünüşü olduğunu hatırlamamı sağla bana. Eğer paradan yoksun bırakırsan, benden umudu alma. Ve eğer beni başarıdan yoksun bırakırsan, başarısızlığı yenebilmek için benden irade gücünü alma. Eğer beni sağlık bağışından yoksun bırakırsan, inancın lütfunu benden esirgeme. Eğer insanlara zarar verirsem, özür dileme erdemini ve eğer insanlar bana zarar verirse, affetme ve merhamet gücünü ver bana. Allahım! Eğer ben seni unutursam sen beni unutma.

Felsefe Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
15.00 ₺

üm bu olanlar da neyin nesi? Bu ve bunun gibi cevaplanması gerekli pek çok soruya ışık tutan Felsefe Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey felsefenin doğuşunu, filozofları ve felsefi akımları herkesin anlayabileceği bir üslupta anlatıyor. Felsefenin ve felsefe kitaplarını okumanın hiç de ürkütücü olmadığını kanıtlıyor. Felsefe Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey kitabında: - Antik Yunan’dan Modern Zamanlar’a kadar tüm büyük filozofların yaşam öykülerini, - Epistemolojiden ontolojiye, stoacılıktan hedonizme, idealizmden materyalizme kadar tüm temel kavramlar, -izmler ve bilimleri - Felsefi anekdotlar, nükteler, kelime oyunlarını okuyacaksınız Felsefe eğlencelidir; Filozof olmak da hiç de zor değildir. Ne de olsa; “Herkes biraz kaçıktır, ama çılgınlıklarını tahlil edebilenlere Filozof denir.” Ambrose Bierce

Kargo
Bedava
Kozmos Evreni̇n Ve Yaşamin Sirlari
30.00 ₺

Kitap bir kez okundu ama alındığı ilk günden beri kitaplıkta duruyor hiçbir şekilde buruşukluk kıvrılma hasar sayfa kopukluğu yok

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.