Batı Felsefesi

58 adet sonuç listelendi.
-
Antik Felsefe - Metinler Ve Açıklamalar
23.00 ₺

Değerli düşünce adamı Suad D. Baydur'un, Sokrates öncesi Hellen filozoflarından kalma fragmentlerin doğrudan doğruya orijinal metinlerinden dilimize yaptığı bu çeviri, şüphe yok ki kültür hayatımızda önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Çağdaş Batı düşüncesinin temelinde yatan eski Grek felsefesinin bu en eski örneklerinin bilinmesi yalnız felsefeyle uğraşanlar için değil, fakat bütün aydınlarımız için büyük değer taşıyor.

İtiraflar İkinci Cilt
20.00 ₺

. õ õBenzeri hiç görülmemiş ve görülmeyecek olan bir işe girişiyorum... Benzerlerime, doğanın tüm doğruluğu içinde bir insan göstermek istiyorum ve bu insan ben olacağım. õ õSadece ben. Kalbimi duyuyor ve insanları tanıyorum. Gördüklerimden hiçbiri gibi yaratılmamışım; yaşayanlardan hiçbiri gibi yaratılmış olmadığıma inanma cüretini gösteriyorum. Öteki insanlardan daha iyi değilsem bile, hiç olmasa başkayım. Doğa beni içine döktüğü kalıbı kırmakla iyi mi etti kötü mü, ancak ben okunduktan sonra yargılanabilecek bir şeydir. õ õKıyamet borusu ne zaman çalarsa çalsın ben, elimde bu kitapla yüce yargıcın huzuruna çıkacak ve yüksek sesle şöyle diyeceğim:İtiraflar.

Metafizik
50.00 ₺

Metafizik, felsefe tarihinin en büyük filozoflarından biri olan, hatta kimilerine göre tartışmasız en büyüğü olan Aristoteles'in en önemli, ve hem içeriği hem düzeni hem de edisyonları bakımından en çok tartışılmış metnidir.

Söylemin Düzeni
40.00 ₺

ilk sayfada not var, bazı sayfalarda altı çizili yerler var - Felsefesini, sorunsallaştırma üzerinden kurgulayan ve bunu bir sistemin söylemi haline gelmeden yapmaya çalışan Foucault için önemli olan, söylem ve söylemi meydana getiren birliklerin anlaşılmasıdır. Süreksiz olmasına rağmen, süreklilik gösteren bir süreç gibi algılanan söylem yasak, akıllılık - delilik, doğru-yanlış karşıtlığı gibi dışlama usulleri üzerinden anlaşılmalıdır. Bu noktada bir entelektüelin rolü de, söylem ve söylem birliklerine ilişkin reçeteler sunmak değil, sadece zihinlerde alışkanlığa dönüşen bir takım düşünme tarzlarını yerle bir edip, genel kabulleri kuşkulu hale getirerek onları sorunsallaştırmak ve değerlendirmek olmalıdır.

Düşünce Ve Devingen
47.00 ₺

Şuur gibi hayat d südedir, devingenliktir, sürekli yaradılıştır, hürriyettir. Hafıza hiç de beynin bir görevi değildir. Bu bakımdan Bergson, psikoloji paralelciliğini en ince ve sıkı bir tarzda tankid eylemiştir. Dil bakımından harikulade akıcı ve ahenkli, son derece veciz ve beliğ bir uslübu vardır. Kanaatime göre onun en çekici ve göz alıcı tarafı da budur. Henri Bergson bir cümle mimarı ve bir kelime heykeltıraşıdır.

Düşünme Sanatı
12.00 ₺

Düşünme Sanatı, Düşünce nedir?, Düşünce, bağlı olduğu nesne ile nasıl ilgi kurar ve ona nasıl bağlanır?, Hangi güç sayesinde yaratıcı olur; ne yolda bir araştırma ile eşyanın sırrına ulaşır?, Dehanın usulleri nelerdir? gibi soruları sorarken iyi düşünme metodunu da inceliyor. Bizler de bu sayede düşüncenin bütün sırları ile karşılaşıyor ve bu suretle pedagojinin felsefeye nasıl bağlandığını görmüş oluyoruz. Bu kitapta düşünceyi hazırlayan birçok unsurdan bahsedilirken bunların, düşüncenin kendisi olmadığı, düşüncenin ancak kendi kendisini düşündüğü yahut kendisinde özünü bulduğu varlıkla ilişki kurduğu zaman düşünce olduğu vurgulanıyor.

Tanrı'nın Ölümü Ve Kültür
25.00 ₺

Terry Eagleton bu kitabında, özellikle 11 Eylül saldırısından bu yana gündemi işgal eden köktendinciliğin yükselişinden hareketle şu soruyu soruyor: Tanrı yeniden mi dirildi? Yoksa aslında hiç ölmemiş miydi? Sıfırdan farksız, kırışma, karalama, darbe, yırtık, sararma vs yoktur. Ciltsizdir, karton kapak, normal boy

Platon'un Politik Felsefesi :devlet
45.00 ₺

Platon'un Politik Felsefesi: Devlet, Leo Strauss, Pinhan Yayınları, 2019 ilk baskı, 440 sayfa sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #felsefe #tarih #filozoflar #araştırma #eleştiri #ideoloji #inceleme #sahaf #kitap #politik #din #politika #siyaset #siyasi #devlet #devletçilik #güç #iktidar #iktisat #sosyoloji #toplum #insan #birey #idea #mimemis #Katarsis #eflatun #zeus #Yunan #Aristo #sokrat #bilim #İlkBaskı #nadir #Yunan #düşünce #zihin #anlam #dil #söylem #Atina #ideal #platonik #murdumgiriz

Politika
20.00 ₺

Bir kaç cümlesi çizili ama kurşun kalemle, kenarları hasar almaması için bantlı

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.