Kuşku Çağı - Ekonomik Gelişmeler Tarihi (açıklama Kısmını Okuyunuz)
10.00 ₺

13.5x19 cm Üçüncü Hamur. Çeviren: Reşit Aşçıoğlu - Yan kenar köşe taraflarında biraz bükülme vardır. - Alt kenar tarafından biraz nem almıştır, alt kenar tarafında biraz dalgalanma ile kapaklar ve son boş yaprakta hafif lekelenme oluşmuştur. - Arka tarafta biraz ezilme vardır. - Genel anlamda metin kısmı temizdir.

Türkiye İktisat Tarihi
30.00 ₺

KİTABIN KAPAĞININ UÇ KISMINDA KÜÇÜK BİR KIVRILMA VARDIR KİTABIN METİN KISMINDA HERHANGİ BİR SORUN YOKTUR A-7

Büyük Kriz 1929
25.00 ₺

KİŞİSEL KİTAPLIK KAŞESİ VARDIR. KİTABIN İLK SAYFASINDA SİLİK BİR YAZI VARDIR. 15. SAYFADAN 21. SAYFAYA KADAR YAZILARIN ALTI ÇİZİLİDİR E-1

Tasarrufat-ı Mülkiye Osmanlı'da Bir Politik İktisad Kitabı
6.10 ₺

Günümüzde Osmanlı iktisat tarihi ve iktisadî düşünce tarihi çalışmalarına hem yerli hem de yabancı akademik çevrelerin ilgileri artarak devam etmektedir. Bu ilginin temelinde geçmişten hareketle bugünün doğru anlaşılması isteğinin ve ortaya çıkan sorulara doğru cevaplar bulma kaygısının olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı iktisat tarihi ve iktisâdi düşünce tarihi alanındaki çalışmaların sayısındaki artışa rağmen, 19 yüzyılda Avrupa politik iktisadı etkisi altında gelişen Osmanlı iktisâdi düşünce yazınına ait çalışmalar, Osmanlı siyasi tarihi çalışmaları ile karşılaştırılınca çok azdır. Bu durumun en önemli nedeni Osmanlı Türkçesi ile yazılan eserlerin Latin harfleri ile günümüz Türkçesine çevrilmemiş olmalarıdır. Bu durum Osmanlı iktisâdi düşünce tarihine ilgi duyan araştırıcıların önünde bir engel teşkil etmektedir. Elinizdeki kitap Avrupa politik iktisadı etkisinde gelişen Osmanlı iktisâdi düşünce tarihinde önemli bir yere sahip Serandi Arşizen’in Tasarrufat-ı Mülkiye isimli eserinin transkripsiyonudur. Ayrıca, kitaba giriş mahiyetinde Osmanlı Devleti’nde politik iktisadın evrimine dair kısa bir bakış da yer almaktadır. Bu kısımda Osmanlı iktisâdi düşünce yazınının lâyiha geleneğinden, klasik politik iktisada nasıl bir değişim seyri izlediği görülecektir

Değişim Sürecinde Türkiye Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sosyo-ekonomik Bir Değerlendirme
9.00 ₺

Avrupa, imparatorlukların dağılmasıyla ulus devletlere dönüşür ve aydınlanmanın ardından sanayi kapitalizmine geçerken Osmanlı İmparatorluğu hep bir ümmet devleti olarak kaldı. Ne tam olarak aydınlanmaya girebildi ne de sanayi kapitalizminin getirdiği rüzgârı yakalayabildi.   Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla aydınlanma ve sanayileşme atılımı gibi kazanımlar çıktı ortaya. Ne var ki bunlar, toplumca bir çaba karşılığı elde edilmiş kazanımlardan çok, ilerici bir kadronun getirdiği düzenlemelerdi. O nedenle de toplum tarafından tam olarak sahiplenilmediler.   Son yüz yılda ülkemizde yaşanan sosyo-ekonomik evrim başlangıçta ileriye doğru olsa da sonradan çok daha karışık bir görünüm içine girdi. Bizde hiçbir zaman geniş bir sanayi burjuvazisi oluşamadı. Daha çok bir esnaf burjuvazisi oluştu. Hiçbir zaman kapitalizm, ahbap-çavuş kapitalizmini aşamadı. Türkiye bazen Batı’ya bazen Doğu’ya, bazen ileriye bazen geriye doğru kararsız bir denge içinde savrulup durdu.   Bu kitap Türkiye’nin Osmanlı’dan bu yana yaşadığı bu karışık ve kararsız değişimi değerlendirmeyi  amaçlıyor.

İktisat Tarihi
29.99 ₺

2. El İktisat Tarihi Ders Kitabı Bazı sayfalarda cümlelerin altı çizilmiştir. Açıklama: Günümüzün dünya ekonomisini ve problemlerini kendisini meydana getiren tarihsel süreci anlamadan açıklamak mümkün değildir. İnsan geçmiş çağlardan günümüze üretim, değişim, bölüşüm ve tüketim faaliyetlerinde bulunurken her zaman fayda ve maliyet analizi yaparak amaçlarıyla alternatif kullanım imkânları olan kıt araçlar arasında en etkin dengeyi kurabilme gayreti içinde olmuştur. İktisat eğitimi içinde yer alan İktisat Tarihi dersleri için bir kaynak olarak hazırlanan bu kitabın temel amacı toplumların tarih boyunca ekonomik çabalarını sürdürürken hangi teknolojilerden yararlandığı, ne tür siyasal, sosyal ve ekonomik kurumlar oluşturduğu ve bu yapısal özelliklerinde zaman içinde ortaya çıkan değişmelerin ekonomik performanslarını nasıl etkilediği gibi sorulara ışık tutmaktır. Öte yandan günümüz dünya ekonomisinin en temel sorunlarından biri de ülkeler arasında iktisadî gelişmişlik farklılığıdır. Geçmişte oluşan bu eşitsizlik ekonomik açıdan geri kalmış ülkelerin tüm çabalarına rağmen günümüzde de sürmektedir. Bu nedenle kitabın diğer bir amacı da modern ekonomik büyüme sürecini ve nedenlerini açıklayarak eşitsiz iktisadî gelişmenin kaynaklarını anlamaya çalışmaktır.

Olaylarla Türkiye Ekonomisi: Yirminci Yüzyıl Türkiye Ekonomi Tarihi
30.00 ₺

GİRİŞ İÇ BOŞ SAYFASINDA İSİM YAZILIDIR. ALTI ÇİZİLİ YERLER MEVCUTTUR. ÜZERİNDE ÇALIŞILMIŞTIR.

Maliye Tarihi
45.00 ₺

Kitap yeni gibidir; sayfalarda, ciltte problem yoktur. Raf Kodu:16C

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.