Kuram

Dış Ticaret Kuramlarının Evrimi
30.00 ₺

SARI FOSFORLU KALEMLE BAZI SAYFALAR ÜZERİNDE İŞARETLEME YAPILMIŞTIR. Bu çalışmanın amacı, Merkantilistlerden günümüze dek, ekonomik düşüncenin geçirdiği evrimi dış ticaret ekseninde sergilemektir. Ekonomi politikalarını belirleyen, ekonomik çıkarlardır. Kuramlar da bu politikalara temel hazırlar. Dış ticaret, deniz aşırı ticaretin ekonomik hayata damgasını vurması ile birlikte kuramlardaki yerini almaya başlamıştır. Sanayi toplumlarına geçilmesi fazla üretim sorunlarını gündeme getirmeye başlayınca, serbest dış ticaret politikaları ortaya atılmıştır. İlerleyen kapitalizmin yarattığı sınıf çaüşmaları emperyalizm kuramlarına temel oluştururken sanayileşme sürecine sonradan katılan ülkelerin pazar arayışları koruyucu dış ticaret politikalarının bu ülkelerce benimsenmesine yol açmıştır. İki Dünya Savaşı arasında sanayileşmiş ülkelerin kendi iç ekonomik sorunları dış ticaret politikalarının iç dengeyi sağlama politikaları çerçevesinde biçimlendirilmesi çabalarına tanık olurken dış ticaret, sanayileşmiş ülkelerde büyüme modellerine, azgelişmiş ülkelerde kalkınma modellerine eklemlenmiştir. Bütün bu politika dönüşümleri dış ticaret kuramlarından da izlenebilir. Bu kitabın amacı, yalnızca, dış ticaret kuramlarındaki gelişmeleri aktarmak değildir. Dış ticarete vüklenen işlevin değişmesine bağlı olarak iktisadi düşüncede, dolayısıyla dış ticaret kuramlarında ortaya çıkan değişimleri anlatabilmektir.

Kapital
70.00 ₺

Ciltlidir ilk sayfalarında yazı vardır onun dışı okunmamıştır yarı fiyatına veriyorum

Kargo
Bedava
İktisat
150.00 ₺

Prof. Dr. Zeynel Dinler'in 2016 basım İktisat başlıklı kitabı genel olarak ekonomik teorileri ele alıyor, hem iktisatla ilgilenenlere hem de iktisat öğrencilerine hitap edecek şekilde kolay anlaşılır bir dille yazılmış. Hacmi küçük olsa da iyi bir anlatımla benim en beğendiğim iktisat kitaplarından biri. Kitap yeni gibi sıfırdan farksız. Çizik dahi yok.

İktisadın Abc'si
3.00 ₺

PTT KAMPANYASINDAN YARARLANILMAKTADIR. 1) Kitap Taşıma Kampanyası​ Şirketimizce kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, eğitim ve kültür alanındaki gelişmelere katkı sağlanması amacıyla, bireysel göndericilerin (gerçek kişilerin) yurtiçinde birbirine gönderecekleri ve kapsamında sadece kitap bulunan gönderiler için başlatılan kitap kampanyasında, ilk 1 kilograma 5.00 TL, 1 kilogramın üzerindekilere ise mevcut tarife üzerinden % 50, kargo gönderilerine % 30 indirim uygulanmaktadır.

Makro İktisat
35.00 ₺

Hic kullanılmamış kitaptır. Herhangi bi işaretleme yoktur

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.