İnceleme-Araştırma

Kargo
Bedava
Ekonomi Rehberi
25.00 ₺

Ekonomi rehberi para ve piyasa gibi basit kavramlardan başlayıp yatırım bankacılığı ve likidite krizi gibi daha karmaşık konulara varıncaya değin ekonomiyi A'dan Z'ye tüm yönleriyle ele alıyor.

Amerikan Rüyasına Ne Oldu?
10.00 ₺

Amerikan Rüyasına Ne Oldu, Burke Hedges tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 2008 yılında Arıtan Yayınevi tarafından [istanbul] yayınlanmıştır. Bu baskının çevirisi Nelda Bayraktar tarafından yapılmıştır. 198 sayfadır. Amerikan Rüyasına Ne Oldu adlı eser Türkçe dilindedir. Kitap, 13 cm genişliğinde 19 cm yüksekliğindedir. Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile eklenmiştir. Amerikan Rüyasına Ne Oldu adlı eser, Kitap > Sosyal Bilimler > Siyaset bölümünde İkinci El olarak satıştadır. Kondisyon: Çok İyi

Türkiye Proletaryası
16.00 ₺

Türkiye Proletaryası’nın yazarı A. Şnurov, ekonomi politik ve Türkoloji öğrenimi yaptıktan birçok kez Türkiye’de bulunmuş, daha sonra Sovyetler Birliği Bilimler Akademisine bağlı Asya Ülkeleri Enstitüsünün akademik kadrosunda yer almıştır. Şnurov’un Türkiye Proletaryası bu önemli incelemesi, gerek Jön Türk iktidarı, gerekse Kemalist iktidar sırasında, Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısını, burjuvazi yaratma ve yabancı sermaye ile bütünleşme çabalarını; bu kapitalistleşmeye paralel olarak işçi sınıfının gelişmesini; 1923-1929 dönemindeki ağır koşullarını, hem burjuvazi, hem de iktidar ile çatışmasını belgelerle ortaya koymaktadır.

İşletmelerde Bütçe Süreci Ve Performansı
30.00 ₺

Günümüzde yaşanan yoğun rekabet, işletmeleri sürekli yeni sorunlarla baş etmek zorunda bırakmaktadır. Küresel finans piyasalarında yaşanan sürekli dalgalanmalar bir süre sonra reel piyasaları da etkilemektedir. Döviz kurları, faiz oranları ve hammadde fiyatları başta olmak üzere çeşitli değişkenlerde yaşanan dalgalanmalar belirsizliklere yol açmaktadır. Bu belirsizlikler firmaların nakit akışını ve stok yönetimini tüm bu değişkenleri göz önünde bulundurarak bir plan dâhilinde kötü ve iyi senaryolar belirleyerek yönetmelerini zorunlu kılmaktadır. Kitabımızda işletmelerin bu belirsizlikleri yönetmelerine yardımcı olan bütçeleme metodolojisini uygulamalarıyla birlikte sunduk. Umarız bu kitabı okuduktan sonra bütçe ile ilgili olarak teorik ve pratik alandaki sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Muğlak Ekonomi Ve Bir Mücadele Hikayesi | Geleneksel Ekonomiden Kapitalizme Kayseri Çarşıları
23.00 ₺

Sanayi devrimi Osmanlı ekonomisini ve alışkanlıklarını tümüyle değiştirmiştir. Ancak yine de süreç kapitalist bir süreç değildir. Kapitalizmin istilasına karşı, önemli ölçüde güç kaybetse de geleneğe dayanarak kendine özgü direniş mekanizmaları geliştirmiştir. Esnaf ve çarşılar bu direniş mekanizmasının merkezini teşkil eder.

Zeytinyağı Sektörünün Ekonomik Analizi | Gaziantep İli Örneği
13.00 ₺

Zeytin her yerde yetişen sıradan bir bitki türü değildir. Dünyada ağırlıklı olarak Akdeniz havzasında yetişen zeytinin, anayurdu Mezopotamya ve Anadolu'dur. Türkiye'de İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Hatay, Mersin ve Gaziantep zeytin üreten önemli iller arasında yer almaktadır. Ekonomik açıdan zeytin ve zeytinyağı en temel ihracat ürünlerimizden birini oluşturmaktadır.

Tarımsal Sulama Politikalarının Ekonomiye Etkileri
20.00 ₺

Yeryüzünde susuz bir hayat düşünmek mümkün değildir. Eski çağlardan günümüze kadar medeniyetin beşiği olarak adlandırılan bölgeler her zaman su havzalarının yakınında kurulmuş ve suyun hayat verdiği topraklarda yeşermiştir. Ülkelerin, hem beşeri hayatın hem de ekonomik sistemin vazgeçilmez kaynağı olan suya olan talebi arttıkça, sulama giderek daha da değerli hale gelmiştir.

Medya Ekonomisine Bakış
25.00 ₺

Günümüzde küresel ve ulusal düzeyde medya devlerinin ortaya çıkması, büyük ölçüde medya sektörünün kendine has yapısından kaynaklanmaktadır.

Kitler Ve Özelleştirilmeleri
22.00 ₺

Sıfır kitap. İlk 50 sayfasında notlar tuttum diğer sayfalarında kalem izi yok temiz

Atatürk Devrinde İktisadi Yapilaşma Ve Celal Bayar (1920 - 1938)
5.00 ₺

Atatürk Devrinde İKTİSADİ YAPILAŞMA ve CELAL BAYAR (1920 - 1938), M. AKİF TURAL tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 1987 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından [Ankara] yayınlanmıştır. 210 sayfadır. Atatürk Devrinde İKTİSADİ YAPILAŞMA ve CELAL BAYAR (1920 - 1938) adlı eser Türkçe dilindedir. Kitap, 13 cm genişliğinde 19 cm yüksekliğindedir. Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile eklenmiştir. Atatürk Devrinde İKTİSADİ YAPILAŞMA ve CELAL BAYAR (1920 - 1938) adlı eser, Kitap > İş ve Ekonomi bölümünde İkinci El olarak satıştadır. Kondisyon: Çok İyi

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.