Özbekçe'yi Öğreniyoruz
12.00 ₺

Özbekçe kelimeler ve hikayeler içeren bir öğrenme kitabı diyebiliriz, yardımcı olması açısından öğretici kısımlar var sadece bazı yerleri çizili ama öğrenmeye engel olacak kadar değil

Osmaniye Tatar Ağzı
32.00 ₺

VIII, 152 s.: 1 şkl., 1 hrt., tbl.; 16,5x24 cm. Kaynakça ve sözlük var. RK:Z4123

Medhal-ı Kavaid
37.20 ₺

XI, 146, [1] s.: tıpkıbasım; 16x24 cm. Dizin var. õ õMedhal-i Kavâ'id, ortaokullar için hazırlanmış bir dil bilgisi kitabıdır. Eser, "Giriş", "Medhal-i Kavâ'id", "Terimler Dizini", "Sözlük" ve "Özgün Metin" olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. "Giriş"te Ahmet Cevdet Paşa'nın hayatı, "Medhal-i Kavâ'id" bölümünde dil bilgisi kuralları, "Terimler Dizini"nde, alfabetik olarak dil bilgisi terimleri sıralanmış ve terimlerin õbugünkü karşılıkları belirtilmiş, "Sözlük" bölümünde Türkçe Sözlük'te yer almayan kelimelerin anlamları, eserin son bölümünde ise çalışmaya esas olan metnin birinci baskısının tıpkıbasımı verilmiştir. RK:E2243

Erzurum İli Ağızları İnceleme - Metinler - Sözlük Ve Dizinler3 Cilt Takım
154.80 ₺

3 c. (XXIV, 410 + [IV], 245, [7] + [IV], 381, [16] s.): hrt., tbl, şkl.; 16x24 cm. Kaynakça, sözlük, dizin var. RK:Z6424

Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu
39.00 ₺

190 s.; 16x24 cm. Kaynakça ve dizin var. õ õTürkiye, Azerbaycan, Türkmen, Gagauz, Özbek, Doğu ve Batı Uygur, Tatar, Başkurt, Kumuk, Karaçay-Malkar, Nogay, Kazak, Kırgız, Altay, Hakas, Tuva, Şor Türkçeleri ve Rusça RK:T13526

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.