Şarh Şavahid Şarh Al-tuhfat Al-vardiya
59.04 ₺

ABDÜLKADİR Bin Ömer El-Bağdadi, arap dilbilimci (Bağdat 1621-Kahire 1682). ilköğrenimini Bağdat'ta yaptı, arapçanın yanı sıra farsça ve türkçe öğrendi. 1638'de Şam'a giderek arapçasını ilerletti. Kahire'ye geçti (1640), Ezher'de ünlü bilgin Hafaci'den dinsel ve yabancı kökenli bilimleri öğrendi (1659). Hafaci ölünce zengin kitaplığı Abdülkadir'e kaldı. İstanbul'a gitti (1667). Aynı yıl Kahire'ye döndü, Mısır valisi Kethüda İbrahim Paşa ile tanıştı ve büyük saygı gördü. Paşa azledilince onunla birlikte Edirne'ye geldi. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ile tanıştı, ibn Hişâm'ın Bânat Su'âd kasidesi için yazdığı şerhi ona ithaf etti. Başlıca yapıtları: Hizânet ül-edeb, Şerhu Şevahid ve Lugat-ı Şahnâme (farsça-türkçe)dir. 260 sayfa16x23,5 cm. Hiç kullanılmamış çok iyi durumda RK:Z4307

Keban, Baskil Ve Ağın Yöresi Ağızları
34.56 ₺

XI, 209 s.; 24 cm. Kaynakça ve sözlük var. õ õYörenin tarihi, coğrafyası, etnik durumu, ve ağız yapısı hakkında bilgilerin verildiği girişten sonra, inceleme kısmı gelmektedir. Burada, masal hikâye, hatıra vb. anlatım türlerini içeren metinler ses ve şekil yönünden ele alınmıştır RK:E3112

İkinci Seneye Mahsus Mufassal Yeni Sarf-ı Osmani
34.56 ₺

XVII, 338 s.; 24 cm. Dizin var. õ õRüştiyelerin ikinci sınıfında okutulmak üzere hazırlanan eserde konular ayrıntılara girmeden işlenmiş, öğrenciler için alıştırmalar verilmiştir. Eserin 1323 tarihli yedinci baskısı esas alınarak Prof. Dr. Recep Toparlı tarafından Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük'ü ve Yazım Kılavuzu esas alınarak Latin harflerine aktarılmıştır. Türk dili ile ilgilenenlere yararlı olacak bu eser, Latin Harflerine aktarılmış biçimi, sözlük ve gramer terimleri dizini bölümlerinden meydana gelmektedir. RK:K5105

Her Yönüyle Dil -ana Çizgileriyle Dilbilim- 3 Cilt Birarada
82.08 ₺

1 ciltte 3 cilt (162 + 164 + 244 s.); 16x24 cm. Bölüm sonlarında kaynakça, dizin var. RK:Y2601

Kavaid-ı Lisan-ı Türki Türkçe Dil Bilgisi
44.64 ₺

X, 96, 77 s.; 16x24 cm. Kaynakça, dizin ve sözlük var. õ õHalit Ziya [Bey'in bu eseri "Alay Mekteplerinde" verilen okuma-yazma dersi "muallimleri" için yazılmış bir dil bilgisi kılavuzudur. Bu kitap bu türde yazılan kitapların ilk örneği sayılmaktadır. õ. RK:E1201

Keban, Baskil Ve Ağın Yöresi Ağızları
34.56 ₺

XI, 209 s.; 24 cm. Kaynakça ve sözlük var. õ õYörenin tarihi, coğrafyası, etnik durumu, ve ağız yapısı hakkında bilgilerin verildiği girişten sonra, inceleme kısmı gelmektedir. Burada, masal hikâye, hatıra vb. anlatım türlerini içeren metinler ses ve şekil yönünden ele alınmıştır RK:Z2879

Tarih Boyunca Slav-türk Dil İlişkileri: Türkçede Ve Öteki Türk Lehçelerinde Slav Leksik Unsurları
56.16 ₺

312 s.: hrt.; 24 cm. Kaynakça var. õ õ Türkçede bulunan Slav leksik unsurların hepsini sistemleştirmek ve bunların leksik ve semantik, fonetik ve morfolojik analizini yapmak amacıyla oluşturulan bu eser, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, "Slâv onomastiği ve bunun Türkçedeki fonetik ve morfolojik adaptasyonu", ikinci bölümde "Türkçede Slâv leksik unsurları, üçüncü bölümde ise Eski Sovyetler Birliği ve Balkan yarımadasındaki Türk lehçelerinde (ve ağızlarında) Slâv leksik unsurları" ele alınmıştır. õ õKitabın sonunda ise genel bir değerlendirmenin yapıldığı "Sonuç" bölümünden sonra; "Ekler", "Kaynak Belgeler", "Kaynak dergi, gazete ve sanat eserleri", "Yararlanılan Sözlükler" ve "Bibliyografya" bölümleri bulunmaktadır. RK:Z3338

Bartın Ve Yöresi Ağızları
33.12 ₺

[III], 63 s.; 24cm. õ õİlk baskısı 1965 yılında yapılan kitap, Zeynep Korkmaz'ın 1964 1965 yıllarında Türkoloji dergilerinde Bartın ve Yöresi Ağızları Üzerine ve Bartın ve Yöresi Ağızlarında Lehçe Tabakalaşması başlıkları altında çıkan araştırma yazılarının birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Söz konusu yazıların malzemesi 1962-1963 yıllarında Bartın ve yöresine yapılan yirmi beş günlük bir inceleme gezisinden derlenen metinlerden oluşmaktadır. õAraştırmada, Bartın ve yöresi ağızları Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi başlıkları altında incelenmektedir. Ayrıca yöreden derlenmiş olan masal, bilmece ve mânilerin bulunduğu Metinler yer almaktadır. Kitabın ikinci bölümünde ise, Bartın ve Yöresi Ağızlarındaki Lehçe Tabakalaşması adlı inceleme bulunmaktadır. RK:E3116

Türk Ad Bilimi, I: Giriş
36.00 ₺

156s.; 24 cm. õ õEser; "Ad Bilimi Terimleri", "Adlarla İlgili Bazı Kaynaklar", "Türkiye'de İlk Ad Bilimi Çalışmaları, Türk Ad Bilimine Hizmet Edenler", "Üniversitelerimizde Ad Bilimi", "Ad Bilimine Yer Veren Bir Dergi", "Türk Basınında Kişi Adları ve Ad Düzeltmeleri", "Türk Ad Bilimi Bibliyografyaları", "Batıda Ad Bilimi Çalışmaları ve Adlarımızla İlgilenen Avrupalı Bilim Adamları" başlıklarını õtaşıyan on bölümden oluşmaktadır. õ. RK:Z28100

Oxford English-turkish Dictionary Ciltli
85.00 ₺

Kitap tamamen sıfır ve orijinaldir. Sorularınız için iletişime geçiniz.

Örnekli Kompozisyon Bilgileri Lise 1-2-3
3.00 ₺

şeffaf kap ile kaplıdır. Örnekli Kompozisyon Bilgileri lise 1-2-3, Kemal Gariboğlu tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 1976 yılında Gariboğlu Yayınları tarafından [istanbul] yayınlanmıştır. 335 sayfadır. Örnekli Kompozisyon Bilgileri lise 1-2-3 adlı eser Türkçe dilindedir. Kitap, 14 cm genişliğinde 19 cm yüksekliğindedir. Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile eklenmiştir. Örnekli Kompozisyon Bilgileri lise 1-2-3 adlı eser, Kitap > Diğer Kitaplar > Sınıflandırılmayan Kitaplar bölümünde İkinci El olarak satıştadır. Kondisyon: Çok İyi

Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü
44.64 ₺

[VI], 480 s.; 16x24 cm. (Kitabın ilk sayfasında önceki sahibinin damgası var.) RK:K3379

Erzincan Ve Yöresi Ağızları: İnceleme - Metinler - Sözlük
51.84 ₺

XIII, 435 s.; 24 cm. Kaynakça ve sözlük var. õ õErzincan ili tarihî, coğrafi diyalektoloji açısından özel bir konuma sahiptir. Çünkü Doğu Anadolu ve İç Karadeniz ile İç Anadolu ağızları arasında, tam bir geçiş noktasında bulunmakta ve birçok özelliği bir arada yaşatmaktadır. Araştırmanın "Giriş" bölümünde Erzincan ilinin coğrafi, tarihî ve sosyo-kültürel durumu ile diyalektolojik özelliklerine değinilmiştir. "İnceleme" bölümünde ise, "Ses Bilgisi" ve "Yapı Bilgisi" bakımından yapılan araştırmalara yer verilmiştir. Beş yıllık bir sürede derlenen metinler, bölge adım adım dolaşılarak toplanmış ve yazıya geçirilmiştir. "Sözlük" bölümünde de metinlerde geçen mahallî söz ve deyimler, yazı diline göre ses ve anlam farkları gösteren kelimeler bulunmaktadır. Kitabın sonuna bir bibliyografya eklenmiştir. RK:E3115

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.