İran'da Türk Kimliği: Dünü Ve Bugünü
60.00 ₺

İran’da genel anlamda kimlik olgusu ve bu bağlamda özellikle Türk kimliği meselesi farklı dönemlerde adından bahsettirmiştir. Özellikle bu olgu ulus-devlet inşa sürecinde daha çok ön plana çıkmış ve bu eksende örnek olay olarak Güney Azerbaycan meselesi vuku bulmuştur. Türk kimliğinin arka plana itilme stratejisinin somut göstergesi olarak ortaya çıkan bu meselede İran’ın sınırlayıcı bir strateji benimsemesinin ve tedirgin olmasının arkasında saklı kalan nedenin aslında “Azerbaycancılık” ideolojisinden kaynaklandığı söylenebilir. Zira İran tarafı bu sorunun kaynağını Azerbaycan devletinin adında görmeye başlamış ve bunu farklı zaman dilimlerinde de dile getirmekten çekinmemiştir. Bu eksende eski zamanlardan itibaren Azerbaycan adını taşıyan bir devletin varlığını kabullenmek istemeyen İran, günümüzde de bunu farklı iddialar üzerinden empoze etmeye çalışmaktadır. Buna paralel olarak İran’da ikamet etmekte olan diğer Türk etnik gruplar da asimile edilmeye çalışılmakta ve onların asıl kimliğinin unutturulması için çeşitli stratejiler uygulamaya konulmaktadır.

Hedef Yayınları Okul Öncesi Kitap Seti
300.00 ₺

Okul öncesi eğitime giriş kitabıni hediye ediyorum. Kitaplar yeni ve tertemizdir. 23 kitap + hediye 1 kitap

Nutuk
34.00 ₺

Hiçbir kusuru yok . Bana dersaneden verdiler fazladan olduğu için satıyorum

Yeni Türk Edebiyatı
28.00 ₺

2 sayfası fosforlu ile çizilmiş. Gerisi tertemiz. Yeni gibi

Orhon Yazıtları
25.00 ₺

Sıfır kitaptan farksız. Hiç karalama, not yok. Tertemiz.

Halkla İlişkilerin Gücü
20.00 ₺

KİTAP BİR KERE OKUNDU COK AZ BİR KISMININ ALTI ÇİZİLİ BAŞKA BİR SORUNU YOK TERTEMİZ Kargo bedeli 5₺ alıcı ödemeli kampanyalı ptt kargo

Avrupa Birliği Kapisinda Türkiye
7.00 ₺

SINAV SEBEBİYLE ALDIM HAFİF ALTI ÇİZİLİ KISIMLAR VAR BAŞKA BİR SORUNU YOK TERTEMİZ Kargo bedeli 5₺ alıcı ödemeli kampanyalı ptt kargo

Fikret Eren Borçlar Hukuku Genel Hükümler
115.00 ₺

Fikret Eren Borçlar Hukuku Genel Hükümler kitabının 22. baskısı, 2017 yılı basımı. Pırıl pırıl, neredeyse hiç kullanılmamış, yıpranma yok.

Beypazarı'nda Zanaatlar Ve Günümüzdeki Durumu
19.00 ₺

Zanaatlar hakkında genel bilgilerin bulunduğu bu çalışmada Ankara’nın tarih kokan ilçelerinden biri olan Beypazarı inceleme alanı olarak seçilmiş; semercilik, dokumacılık, kunduracılık, gümüşçülük, demircilik, bakırcılık gibi zanaatlar üzerinde durulmuştur. Beypazarı ilçesine ait bilgilere, bahsi geçen zanaatlara ve yüz yüze yapılan görüşmelerden hareketle bu zanaatların durumuna yer veren çalışma sonuç bölümüyle beraber dört ana bölümden oluşmuştur. İlk bölümde saha araştırmasının yapıldığı Beypazarı ilçesi tanıtılmıştır. İkinci bölümde zanaat ve zanaatların sınıflandırılması hakkında bilgiler sunulmuştur. Üçüncü bölümdeyse Beypazarı ilçesinde var olan zanaatlar hakkında bilgiye ve zanaatkârlar ile yapılan mülakata yer verilmiştir. Sonuç bölümündeyse zanaatkâr ustalarımızın anlattıklarından ve yapılan araştırmadan hareketle Ankara ilinin Beypazarı ilçesindeki zanaatların günümüzdeki durumu değerlendirilmiştir.

Börü
16.00 ₺

Bu eser, günümüzde konu üzerine yapılmış araştırmalardan birçok yönü ile özgünlük arz etmektedir. Bu özgünlüğün en önemli yanı araştırmanın Azerbaycan’da Sovyetlerin işgal döneminde iken Türklük bilim ve kimlik araştırmalarına uyguladığı baskıdan dolayı 30 yıl boyunca gizli kalmasındandır. Nitekim Prof. Dr. Mirali Seyidov, o yıllarda Türk mitolojisinde ve Türk halk inancında börü/kurt motifi ile yapılan ilk çalışmalardan birini kaleme alırken bunu büyük bir gizlilik içerinde yapmak zorundaydı. Dönem itibariyle incelendiğinde görülmektedir ki bu çalışma, Azerbaycan’da Türk milletinin kimlik inşasının temelini teşkil etmesi açısından da oldukça değerlidir. 1963 yılında "Boz Kurt" adıyla yazılmış eser 1990’da yazarın oğlu Elçin Seyidov’a verilmiştir. Tarihçi Oder Alizade, Prof. Dr. Mirali Seyidov'un kaleme aldığı bu el yazmasına ulaşarak Türkiye Türkçesine aktardı. Araştırmacıların çalışmalarında kaynak olarak yararlanabilecekleri bu yapıtı yeniden gün yüzüne çıkaran yazarımızı Türkolojiye katkısından dolayı kutlarız. Bu vesileyle merhum Seyidov'u saygı ile anarken araştırmacıların çalışmalarına derinlik sağlaması dileklerimizi sunuyoruz.

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.