Kökenler Ve Göçler
200.00 ₺

XXI. yüzyılda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler göçlerin olumsuz etkilerinden kurtularak, göçü bir avantaja çevirmenin hesaplarını yapmaktadırlar. Türkiye gibi gelişmekte olan ve göç yollarının kavşağında bulunan ülkeler de göç konusuyla yakından ilgilenmekte ve meselenin yönetimine dair çaba harcamaktadırlar. “Çağlar Boyu Göç (Tarih-Kültür-Medeniyet)” isimli kitabın mütemmim cüzünü oluşturan bu eser; göç konusuna multidisipliner bir bakışla yaklaşarak meselenin etraflıca incelenmesine ve anlaşılmasına imkan vermek suretiyle bilimsel bilgiye kümülatif katkı sağlamayı amaçlamıştır.

Börü
16.00 ₺

Bu eser, günümüzde konu üzerine yapılmış araştırmalardan birçok yönü ile özgünlük arz etmektedir. Bu özgünlüğün en önemli yanı araştırmanın Azerbaycan’da Sovyetlerin işgal döneminde iken Türklük bilim ve kimlik araştırmalarına uyguladığı baskıdan dolayı 30 yıl boyunca gizli kalmasındandır. Nitekim Prof. Dr. Mirali Seyidov, o yıllarda Türk mitolojisinde ve Türk halk inancında börü/kurt motifi ile yapılan ilk çalışmalardan birini kaleme alırken bunu büyük bir gizlilik içerinde yapmak zorundaydı. Dönem itibariyle incelendiğinde görülmektedir ki bu çalışma, Azerbaycan’da Türk milletinin kimlik inşasının temelini teşkil etmesi açısından da oldukça değerlidir. 1963 yılında "Boz Kurt" adıyla yazılmış eser 1990’da yazarın oğlu Elçin Seyidov’a verilmiştir. Tarihçi Oder Alizade, Prof. Dr. Mirali Seyidov'un kaleme aldığı bu el yazmasına ulaşarak Türkiye Türkçesine aktardı. Araştırmacıların çalışmalarında kaynak olarak yararlanabilecekleri bu yapıtı yeniden gün yüzüne çıkaran yazarımızı Türkolojiye katkısından dolayı kutlarız. Bu vesileyle merhum Seyidov'u saygı ile anarken araştırmacıların çalışmalarına derinlik sağlaması dileklerimizi sunuyoruz.

100 Soruda Ekonomi Elkitabı
45.00 ₺

Protokol Baskı Yeni İktisat biliminin Türkiye’ye gelmesi 19. yüzyılın sonunu bul-muştur. Bu gecikmişlik, bu bilim dalının üniversite eğitiminde kendine yer bulmasını da çok ertelemiştir. Bunun kaçınılmaz sonucu, Türkiye’de iktisadi düşüncenin, iktisat yazınının ve iktisatça düşünmenin güdük kalmasıdır.

Perakendecilik
5.00 ₺

Perakendecilik Hürriyet Akademi Mesleki Hazırlık Programı Sıfır, 13,5x19,5Cm, 160 Sayfa

Benchmarking
41.00 ₺

The competition has been increasing extremely in the last few decades. Organizations have to do more things nowadays than in the past if they want to survive in this high competition market. Organizations have to be aware of their performance and position in order to make the right decisions in any organization activities or actions. There are many performance measurement tools that exist, such as total quality management, balanced scorecard or economic value added. But benchmarking is the only one which is done externally. Of course all the performance measurements are important for the organization but benchmarking has an extra advantage compare to others that it is done externally. It is a tool that an organization has to apply if it wants to know its position, monitor, control and information for decision making. The data the organization gets out of benchmarking will help the organization to improve profitability, productivity, using the resource effective and efficient, control the resource, cut the waste within the organization, monitor the actions and help the organization to make right decisions.

Türk Dili Ve Edebiyatı Çalışmaları / Türkbilim Araştırmaları Dizisi 5
130.00 ₺

Türkbilim Araştırmaları Dizisinin beşinci kitabı olan bu sanaltay metin toplusunda, Türkolojiye hizmet vermiş ve Türk dilinin farklı alanlarına dair dikkatlerini ortaya koymuş araştırmacıların çalışmaları yer almaktadır. Söz konusu on dört yazıda dilbiliminden söz varlığına, dil tarihinden kültür dünyasına, söz diziminden Türkoloji ekollerine uzanan bir kapsam ile okuyucuya seslenilmiştir. Araştırmacılar ve kaleme aldıkları yazıların başlıkları şu şekildedir: Türklerin Yaşam Tarzı ve Felsefelerinin Dile Yansıması (A. Akar) Kadimgi türkiy asarlarda matn iki tilligi masalasi "Eski Türkçe Eserlerde Metin İki Dilliği Meselesi" (R. Alimuhamedov) Dîwânu Lugâti’t-Türk’e Göre Arapçada Bulunmayan Türkçe Seslerin Nitelikleri ve Yazıda Gösterilme Biçimleri -Tâli Harfler- (A. Buran-G. Durukoğlu) Türk Halk Hikâyeciliği Hakkında (İ. Çetin) ‘Karavaş’tan ‘Kadın’a Yardımcı Kadınlarla İlgili Söz Varlığı (K. Efe) Linguistik Kalıcılık/Beka ve Tehlikedeki Türk Dilleri (S. Eker- S. Koca) Müzik ve Mitoloji İlişkisi (G. Mirzaoğlu) Tatar tělěněñ sintaksik tözělěş normaları hakında "Tatarcanın Sentaks Yapısının Normları ve Değişimi Hakkında" (G. Nebiullina) Eski Türk vasikalari uslubi "Eski Türk Belgeleri

Üniversiteler Için Fizik
45.00 ₺

Kitap, üniversitelerimizin takip ettiği ders akışına birebir uygun olarak hazırlanmış, birinci ve ikinci dönemi kapsayacak şekilde tek cilt olarak yayınlanmıştır. Bu özelliğinden dolayı kitap öğrenciler için okunması kolay, pratik ve ekonomik olmuştur.

Öğrenme Öğretme Kuramları Ve Süreç Temelli Öğretim
55.00 ₺

Öğrenme Öğretme Kuramları ve Süreç Temelli Öğretim, Bilal Duman, Anı Yayınları, 2008 ikinci baskı, 356 sayfa sıfır orijinal bir kitaptır. #araştırma #inceleme #sahaf #kitap #öğretim #ders #eğitim #öğrenme #kuram #kuramlar #fikirler #ideoloji #süreç #teknik #davranış #freud #bilinç #bilinçaltı #zihin #akıl #bilim #bilimsel #gelenek #bilgi #bilim #bilişsel #pedagoji #psikoloji #psikinaliz #okul #öğrenci #öğretmen #akademik #kılavuz #rehber #analiz #pratik #kaynak #üniversite #çocuk #genç #okul

Varoluş Ve Psikiyatri
35.00 ₺

ürün '0' dır. Engin Geçtan, 1975-1990 yılları arasında uzmanlık alanı olan psikiyatride meslek dışı okurlar tarafından da ilgiyle karşılanan dört kitap yazdı. Varoluş ve Psikiyatri, bugün birer klasik haline gelmiş bu dörtlünün sonuncusu. Aynı zamanda yazarın salt akademik ilgiden hareketle başladığı yazma çalışmalarının odağına giderek insanı ve insanlık hallerini yerleştirdiğini de gösteriyor bu kitap. Geçtan'ın şimdi kırk yılı aşmış meslek yaşamı boyunca geçirdiği düşünsel dönüşümleri de içerdiğinden, bir anlamda deneyimsel-düşünsel bir otobiyografi de sayılabilir Varoluş ve Psikiyatri. Kitabın birinci bölümünde, çalışma alanı ve bu alana kişisel yaklaşım tanıtılırken, diğer yandan da bir "süreç" olarak insan anlatılıyor; ama süregiden bir kültür içinde yaşayan bir insan bu. "Anlamsızlık", "Narsisizim", "Yaşam ve Ölüm" başlıklı yazılardan oluşan ikinci bölümde ise, yazarın klinik çalışmalarında birçok insanla paylaştığı bir dizi temel varoluş sorusu ele alınıyor.

Turizm İşletmelerinde Bütçe
36.00 ₺

Kitabın ilk bölümü bütçe ile genel bilgiler bulunmaktadır. Bu bölümde turizm işletmelerinde bütçe tanımı, bütçeleme teknikleri, bütçenin yarar/zararları, bütçelemenin amaç ve aşamaları anlatılmaktadır. Kitabın ikinci bölümünde bütçe sapmalarının tanımı ve bütçe sapmalarının sebepleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde bir otel vaka analizi olarak seçilmiş ve bu otel hakkında elde edilen bütçe verileri incelenerek yorumlanmıştır. Daha spesifik olarak, vaka analizi olarak seçilen GABİ HOTEL’in 2020 yılı planlanan ve gerçekleşen gelir tablosu, bilanço bütçeleri ve satış bütçeleri incelenerek yorumlanmıştır. Burada ortaya çıkan bütçe sapmalarının gerekçeleri belirlenmiştir. Dördüncü bölümde turizm işletmeleri ile ilgili 400 anket çalışması yapılmıştır. Bu kitap; turizm işletme yöneticilerinin bütçe konusuna daha fazla önem vermelerine, bütçe sürecine ilgi duyan kişilerin bütçe sürecinin işleyişini daha rahat bir şekilde anlamalarına ve tüm bütçe dersi alan öğrencilerin bütçeyi daha iyi kavramasına yardımcı olacaktır.

Türkiye'de Eskiçağ Tarihçiliği Ve Sedat Alp
35.99 ₺

Bu pdf çıktısı tarih bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin eskiçağ dersleri için yardımcı olacak bir kaynaktır

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.