Alevilik Ve Bektaşilik

47 adet sonuç listelendi.
-
Alevi Bektaşi İnançlarında Sembol Ve Motifler
38.00 ₺

Alevi-Bektaşî İnançlarında Sembol ve Motifler, Fatma Gül Saklavçı, Araştırma Yayınları, 2021 ilk baskı, 160 sayfa sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #araştırma #inceleme #sahaf #tarih #edebiyat #kitap #din #insan #toplum #kültür #sosyoloji #toplumsal #siyasal #sosyal #coğrafya #inanç #sembol #motif #arketip #arkaik #antrepoloji #arkeoloji #hellen #Hitit #ritüel #folklor #halk #söylence #söylem #mitoloji #mitler #efsane #Yunan #Ali #latin #asya #mezopotamya #Hindistan #pers #Arap #Fars #Türk #İran #Konfüçyüs #hinduizm #budizm #düşünce #İlkBaskı #İslamiyet #vahiy #Kuran #medot #ilahiyat #sufiler #oryantalizm #Alevi #Bektaşi #yeniçeri #tasavvuf #hurufilik #halveti #medrese #tarikat #medeniyet #iskan #işaret #simgeler #kutsal #imam #şeyh #aşk #dede

Kerbela'nın Antropolojik Çözümlenmesi
39.00 ₺

Kerbelanın Antropolojik Çözümlenmesi, Hasan Harmancı, Destek Yayınları, 2015 ilk baskı, 384 Sayfa sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #araştırma #inceleme #sahaf #tarih #edebiyat #kitap #İlkBaskı #Nadir #folklor #sosyoloji #toplum #insan #mezhep #din #felsefe #islam #heterodoks #kutsal #Ali #kuran #Hasan #Hüseyin #Muhammed #resul #nebi #Peygamber #rehber #hicret #Mekke #Medine #Araplar #savaş #Muaviye #Ayşe #Yezid #Ortaçağ #Ortadoğu #mezopotamya #mitoloji #mitler #efsane #masal #destan #Arabistan #antrepoloji #arkeoloji #İlkçağ #cahiliye #müslüman #Irak #İran #Türkiye #Suriye #Emevi #Abbasiler #Kerbela #Osmanlı #Muharrem #ritüeller #caferi #imam #halife #Alevi #inanç #devlet #Bektaşi #yeniçeri

Tam Hüsniye
20.00 ₺

13x19 cm 188 Sayfa + 2 Sayfa Orijinal Metin - Üçüncü Hamur. - Kütüphaneden çıkma, bir yerde kaşe vardır, kirli bir durum yoktur. - Metin kısmı okunmamış gibi temizdir.

Aleviliğin Doğuşu
60.00 ₺

Aleviliğin Doğuşu, Kızılbaş Sufiliğinin Toplumsal ve Siyasal Temelleri 1300-1501, Rıza Yıldırım, İletişim Yayınları 2017 ilk baskı, 400 sayfa orijinal sıfır bir ilk baskıdır. #araştırma #Alevi #inceleme #kızılbaş #Nusayri #tahtacılar #din #Türkmen #Bektaşi #yeniçeri #kültür #sosyoloji #toplum #insan #inançlar #ilahiyat #sufiler #dil #Osmanlı #Türkiye #Selçuklu #OrtaAsya #aşk #Türkler #saray #devlet #azınlık #eşitlik #adalet #hak #hukuk #etnik #İslam #Kuran #imam #Muhammed #Ali #tarikat #siyasi #siyaset #politika #politik #kitap #İlkBaskı #Nadir #halk #folklor #sahaf #murdumgiriz

Alevilik Ve Tarihi
45.00 ₺

Alevilik ve Tarihi, Selahattin Ali Arik, Dara Yayınları, 2019 ilk baskı, 316 sayfa. sıfır orijinal bir ilk baskıdır. #İlkBaskı #araştırma #inceleme #sahaf #tarih #edebiyat #kitap #insan #toplum #kültür #coğrafya #kutsal #söz #Alevilik #Şii #şiiler #din #islam #tahtacılar #Bektaşi #yörük #Nusayri #Ali #imam #inançlar #ilahiyat #sufiler #Fars #Türk #İran #Lübnan #Türkiye #Irak #aşk #Mısır #Arap #hulul #musahip #safevi #sudur #vahdet #hallac #nesimi #tenasüh #renkarne #Bağdadi #Arabi #işrak #meal #tefsir #karmati #hurufilik #kabala #caferi #babailer #şeyh #dede #Bedreddin #Yesevi #melamati #Anadolu #Türkiye #Ortaçağ #Ortadoğu #mezopotamya #mitoloji #mitler #efsane #OrtaAsya #Türkmen #Kürt #zaza #Kuran #cem #Muhammed #resul #nebi #Peygamber #hicret #semah #ritüel #halk #politika #siyasi #siyaset #siyasal #tasavvuf #murdumgiriz #mezhepler

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.