Sistem Kuramı
10.00 ₺

Sıfır formundadır. Kapak sayfasında sahibin adı ve alındığı tarih dışında çiziği yoktur

Sosyal Bilim Felsefesi Toplumsal Düşüncenin Felsefi Temelleri
10.00 ₺

Su döküldüğü için kabarma mevcut. Bazı yerleri de fosforlu kalem ile işaretlenmiş. Onun dışına yırtığı, eksiği, çiziği yok.

Kentleşme Politikası
25.00 ₺

BAZI SAYFALARDA SATIR ALTLARI ÇİZİLMİŞTİR. İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDE KARALAMA YAPILMIŞTIR.

Sosyal Bilimlerde Spss’le Veri Analizi
10.00 ₺

"Kurgusuyla, kullandığı yazım diliyle, okuyucuya yakın bir örnek senaryo kullanmasıyla, uygulamaları gerçekçi bir veri setinde gerçekleştirmesi ve bu veri setinin hem ham hem de değişiklikler yapıldıktan sonraki haliyle CD'de verilmesi ve sonuçların sunulduğu ciktilariyla birlikte okuyucu ile paylaşılmasının istatistiksel olarak da bir katkı sağlayacağı inancındayım." Prof. Dr. Şule Özmen

Kargo
Bedava
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
150.00 ₺

Kitap yeni gibidir. Prof. Kemal Kurtuluş'un, Bilimsel Araştırma Yöntemleri bu kitabı alanında en iyi ve en çok tavsiye edile kitaplardan biridir. Bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgileniyorsanız tavsiye ederim. Kargo ücrete dahil sürat kargoyla hızlı gönderim yapacağım. Fiyatlar benim kendime göre belirlediğim son fiyatlardır, lütfen indirim sormak için mesaj atmayın.

Amidi'de Bilgi Teorisi
5.00 ₺

Bu çalışma, kelâm ilmine giriş teşkil eden bilgi meselesini ele almaktadır. Bilgi teorisinin felsefede ancak ondokuzuncu asrın ikinci yarısından beri bağımsız bir mesele olarak ele alınışı, klasik devirden beri kelâm kitaplarının giriş kısmında yer alan bu meselenin bugün kelâm ilmi açısından da incelenmesini gerekli kılmıştır. Bilgi teorisini ele alan bu çalışma incelendiğindg Peygamber Efendimiz'in "Yarabbi! İhtilafedilen eşyâda gerçeği (hakkı) izninle bana göster.” (Sahih-i Müslim) duasının değeri daha iyi anlaşılacaktır. Yine bu incelemede İslâm Düşüncesini temsil eden Kelâm Bilginlerinin, ta eskiden beri, bilgi teorisi konusundaki görüşleriyle bugünkü modern ilmin vardığı "kesinsizlik prensibi” ile tam bir uyum halinde olduğunu görürüz. Bu kitap Osmanlıca tabirle marifet meselesini (bilgi teorisini) işlerken aym zamanda bu konuda bellibaşlı İslâm bilginlerinin fikirlerini de gözler önüne serme imkâm verecektir. Öte yandan bu eserde Kur'ân-ı Kerim'de geçen 'bilgi” kavramı üzerinde durulduğu gibi ayrıca çeşitli felsefi sistemlerin bilgi görüşlerine de yer verildiğinden bu konuda bütün fikirler arası bir karşılaştırma da sağlanmış olacaktır.

Sa'di-yi Şirazi Ve İbn Teymiye'de Fert Ve Cemiyet İlişkileri
5.50 ₺

Batı'da sosyolojinin belli bir gelişme göstermesinden sonra fert ve cemiyet konuları ile bu ikisi arasındaki temel ilişkiler de hızla gündeme gelmeye başladı. Bugüne kadar elimizdeki sosyoloji kitapları, bu önemli konunun sanki sadece Batılı araştırmacılar tarafından ele alındığı yolunda eksik ve yanlış bir görüşün yayılmasına yol açtılar. Gerçekte ise Batı'dan yüzyıllar öncesinden İslâm bilginleri ve düşünürleri bu konuyu etraflıca ele almış ve araştırmışlardır. Farabi, İmam Gazali, Sübkî, İbn Baccg İbn Rüşd, Şah Veliyullah Dehlevi hemen akla gelenler olarak zikredilebilir. Prof. M. Nazif Şahinoğlu, fert ve cemiyet ilişkilerinin bu yönleriyle az tanınan Sa'di Şirazî ve İbn Teymiye'de nasıl ele alındığını araştırdı; ve sonuçta gerçekten ilginç, yoğun ve ufuk açıcı bir çalışma ortaya çıktı. Bu değerli eser okunduğunda, Sa'dî Şirazî ve İbn Teymiye'den başka, genelde İslâm siyaset ve toplumbilim alanlarında bu konu ile birlikte siyaset ve devlet felsefelerinin de nasıl ele alındığı anlaşılacak ve zengin bir birikime şahit olunacaktır.

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.