One Direction Set
69.00 ₺

*Koleksiyonerler ve One Direction fanları için bulunmaz bir set. *Tamamı sıfır orjinal ve Bandrollü. * Biri ciltli sert kapak. * Tüm kitaplar kuşe kağıttır. * PTT kargo ile gönderilir

Ekoloji Almanağı: 2005 - 2016
30.00 ₺

90’lı yıllarda bir iki yayınevi, dergi ve bir iki dernekle sınırlıyken, 2005’ten sonra birçok yerel platform kurulması, ekolojik temalı sitelerin, sosyal medya hesaplarının açılması, yayınevlerinin dizi başlıklarına ‘‘ekoloji’’yi eklemeleri, belli başlı haber sitelerinin ana sayfalarına ‘‘ekoloji’’ butonu eklemeleri hız kazandı. Artık ‘‘ekoloji’’ gündelik yaşamımızın ana gündem maddelerinden biri…

Hedef 2016 Kpss Lise Ve Ön Lisans Adayları İçin Genel Kültür Genel Yetenek Özel Tek K
20.00 ₺

Kitapta herhangi bir yıpranma yoktur. Sadece 3-4-5 sayfalarında fosforlu kalemle notların üzeri çizilidir. Diğer sayfaları temizdir.

Kargo
Bedava
Kütahya Müzesi 2016 Yıllığı
110.00 ₺

Kütahya Müzesi Müdürlüğü olarak, 2013 yılından itibaren yapmış olduğumuz müze içi ve dışındaki faaliyetlerimiz her yıl çıkardığımız yıllıklarda yayımlanmaktadır. 2016 yılında yapılan çalışmalarımız yanında, diğer araştırmacıların makaleleri de bu yıllıkta yer almaktadır. 2016 yılı içinde sekiz ayrı kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. Yıllıkta bu kazılar ayrı ayrı makalelerle ele alınmaktadır. Ayrıca ilimiz sınırı yakınında olan Eskişehir iline bağlı Kanlıtaş Höyük’teki çalışmalar, bölgemizde yer almasından dolayı burada yayına konu edilmiştir. Müze seksiyonundaki envanterli eserlerden bazıları üzerinde de araştırmacıların yaptığı incelemeler makale olarak hazırlanmıştır. Müze Müdürlüğü olarak kurtarma kazılarında bulunan kültür varlıklarının incelenmesi, korumaya yönelik yapılan çalışmalar, bölgesel olarak yapılan arkeolojik kazı çalışmaları, yöremizin geçmişi hakkında yeni bilgiler edinmemizi sağlamıştır. Zengin bir geçmişe sahip olan Kütahya’da binlerce yıl öncesinden günümüze kadar gelen uygarlıklar hakkında yeni bulgular ortaya çıkarılmaktadır. Daha önceleri varlığı yüzeysel olarak bilinen yerlerde yapılan kurtarma kazıları, bize bu yörenin geçmişinin çok daha kapsamlı araştırılması gerektiği kanısını uyandırmıştır. Kültürel etkileşimlerin çevresel yansımaları, ekonomik ve ticari olarak yapılan faaliyetler, insanların sosyal hayatı bu sayede ortaya çıkmaktadır. Son otuz yılda Müze Müdürlüğü olarak yaptığımız, yaklaşık kırkbeş kurtarma kazısı bağlamında, Kütahya’nın Arkeolojisi daha anlaşılır hale gelmiştir. Bu kazılar sayesinde ele geçirilen binlerce kültür ve tabiat varlığı müzelerimize kazandırılmış, koruma altına alınarak ziyaretçilerin bilgilenmeleri sağlanmıştır. Bölgemizde Çavdarhisar Aizanoi antik kentinde de ileriye dönük umut verici çalışmalar sürdürülmektedir. Yapılan bu çalışmaların kent ekonomisine ve turizmine ileride büyük katkılar sağlayacağına inancımız tamdır.

Kargo
Bedava
Kütahya Müzesi 2017 Yıllığı
350.00 ₺

634 s, renkli resimler, sert kapak ciltli, Türkçe makaleler, İngilizce özetler. İÇİNDEKİLER Metin TÜRKTÜZÜN / Önsöz / Foreword Engin COŞAR - Fatih ERDEM / Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Kültürel Miras ve Arkeoloji Çalışmaları Üzerine Değerlendirme / An Evaluation on Cultural Heritage Protection and Archaelogical Works of Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP) Metin TÜRKTÜZÜN - Oğuzhan PEKŞEN - Serdar ÜNAN / TANAP Kapsamında Gerçekleştirilen Çokköy Nekropolü Kurtarma Kazısı / Performed within the Scope of the TANAP Rescue Excavation of Çokköy Necropolis Serdar ÜNAN / Domaniç Arkeolojik Araştırmaları / Domaniç Archaeological Research Mehmet BAKIR / Dereköy Kurtarma Kazısı / Rescue Excavation of Dereköy Serdar ÜNAN / Göbel Köyü Kurtarma Kazısı / Rescue Excavation of Göbel Village Erkan FİDAN / Kütahya'nın Tarih Öncesi: Kazı ve Yüzey Araştırmaları / Prehistory of Kütahya: Excavations and Surveys Serdar ÜNAN - Nazan ÜNAN / Kütahya Arkeolojik Araştırmaları / Kütahya Archaeological Research Neyir KOLANKAYA BOSTANCI - Ali Umut TÜRKCAN / Kanlıtaş Höyük (Eskişehir/İnönü) Erken Kalkolitik Dönem Opal Yontmataş Topluluğu ve Üretimi / Kanlıtaş Höyük (Eskişehir/ İnönü) Early Chalcolithic Period Opal Lithic Assemblage and its Production Hande BULUT / Kanlıtaş Höyük Erken Kalkolitik Dönem Kemik Aletleri Tekno-Tipolojik Analizler ve Genel Değerlendirmeler. / Techno-Typological Analysis and General Evaluations of Kanlıtaş Mound Early Chalcolithic Period Bone Tools Atila TÜRKER - Semih Yaşar ÇİZİKCİ / Çiledir Höyük İdolleri (2009-2012 ve 2014 Yılı Buluntuları) / Idols of Çiledir Höyük (Finds from the Years 2009-2012 and 2014) Hande BULUT / Çiledir Höyük Kemik Alet Tekno-Tipolojisi / Çiledir Mound Bone Tools in Terms of Techno-Typology Nazan ÜNAN / Ağızören Orta Tunç Çağı Mezarlığı Buluntuları / Findings of Ağızören Middle Bronze Age Cemetery Şevket DÖNMEZ - Mona SABA / Seyitömer Höyüğü'nde Bulunmuş Akhaimenid Dönemi Bullaları Hakkında Ön Değerlendirmeler / Pre-Evaluations on the Achaemenid Period Bullae from Seyitömer Höyük Ali ÖZCAN / Kütahya Müzesi Fibulaları / Fibulae in Kütahya Museum Erkan İZNİK / Ana Hatlarıyla Roma İmparatorluk Dönemi'nde Cotiaeum Halkının Dinsel Yaşamı / General Religious Life of People of Cotiaeum in the Roman Imperial Period Burak TAKMER / Kotiaion ve Synaos'tan Üç Yeni Yazıt / Three New Inscriptions from Kotiaion and Synaos Ahmet YARAŞ / Kütahya Müzesinden Bir Grup Bronz Eser / A Bronze Group from Kütahya Museum Rahşan TAMSÜ POLAT / Kütahya Müzesinden Bir Grup Pişmiş Toprak Kandil / A Group of Terracotta Lamps from the Kütahya Museum Serdar ÜNAN / Kütahya Müzesinde Bulunan Bir Grup Kybele Heykelciği / A Group of Kybele Stattuettes in Kütahya Museum Zeliha DEMİREL - Mehmet KURT / Hüseyin Dalkılınç Özel Koleksiyonu'ndaki Bazı Maden Eserler (Kütahya) / Some Metal Works in Hüseyin Dalkılınç Special Collection (Kütahya) Yusuf POLAT / Kütahya Müzesinden Bir Grup Pişmiş Toprak Kâse ve Tabak / A Group from the Kütahya Museum Terracotta Bowl and Plate Murat TAŞKIRAN / Aizanoi Bouleuterionu/Odeionu Ön Değerlendirmesi / A Preliminary Assessment of Bouleuterion/Odeion in Aizanoi Alptekin ORANSAY / Kütahya Müzesi Koleksiyonunda Bulunan Bir Grup Erken Bizans Dönemi Kemer Tokası / A Group of Early Byzantine Belt Buckles from the Museum Collection of Kütahya Serkan ŞAHİN - Ahmet Cem ERKMAN / Domaniç Çokköy Toplumunun Paleoantropolojik Analizi / Paleoanthropological Analysis of Çokköy Population Nilgün ELAM / Kütahya Müzesindeki Bizans Kurşun Mühürleri / Byzantine Molybdobullae in Kütahya Museum Mahmut TOGAY / Kütahya Müzesinde Bulunan Bir Grup İslami Sikke / A Group of Islamic Coins in Kütahya Museum Begüm BUĞDAYCI / Kütahya Çini Müzesinde Sergilenen 18. Yüzyıl Kütahya Üretimi Fincanlar / Kütahya Production Cups in the 18th Century Exhibited in Kütahya Tile Museum Seher ALTUNKAYNAK-DUĞAN / Kütahya Müzesi Tarikat Eşyaları / Kütahya Museum Sect Items Ali GÜNHAN / İkdam Gazetesi'nde Lajos Kossuth Makalesi: 1925 / Lajos Kossuth Article in the İkdam Newspaper: 1925 Metin TÜRKTÜZÜN - Serdar ÜNAN - Saadet ÇAKIR / Şaphaneli Tüfek Ustası İbrahim Etem Çeliktepe / Rifle Master İbrahim Etem Çeliktepe

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.