Kısa süreliğine tüm kargo gönderimleri MNG kargo ile 14.99₺ yerine sadece 8.99₺
Kargo
Bedava
Aydın Üzerine Tezler
150.00 ₺

Yalçın Küçük aydın üzerine tezler eseri. İlk basım olabilir hâliyle biraz yıpranmış fakat eksik sayfası yok

Türkiye'de Çağdaşlaşma
53.00 ₺

Niyazi Berkes'in ilk kez 1964'te The Development of Secularism in Turkey başlığıyla İngilizce yayımlanan bu başyapıtı, daha sonra dilimize de kazandırılmış, Cumhuriyet'in 50.yılında ve daha sonra, 1978'de iki baskısı yapılmıştır. Berkes'in kitaba sonradar eklediği notlar da göz önüne alınarak ekseksiz bir kaynakça ve dizinle tekrar Türk okuruna sunduğumuz bu önemli çalışmada, Türkiye'nin geleneksel devlet sisteminden laik bir yönetime geçişinin kapsamlı tarihi Berkes'in özgün yaklaşımları ve benzersiz yorumları eşliğinde okunabilir. Cumhuriyet tarihine damgasını vurmuş 75 kitaptan biri sayılan bu vazgeçilmez kaynak, bu köklü değişim süreci içindeki ekonomik yapıya ve buna bağlı teknik gelişmelere de ışık tutmakta, bunlara koşut olarak gelişen siyasal ve dinsel dönüşümleri de toplumdaki yansımalarıylabirlikte ele almaktadır.Alanındaki en nitelikli tarih incelemesi diyebileceğimiz bu önemli çalışma, okurun Türkiye'nin bugününü belli işaret noktalarından hareketle okumasını sağlayacak.

Önce Vatan Bölücülük - Kudret Cengiz
85.00 ₺

Kitap Hakkında; önce Vatan Böl üc ül ük - - Kudret Cengiz ISBN/BARKOD : 3990000002820 Yayınevi : Pozitif Yayınları Yazar : Kudret Cengiz Sayfa Sayısı : 320

İş Cinayetleri Almanağı 2012
70.00 ₺

Kitap Hakkında; Yayıncı 1umut Yayınları ( 04 / 2013 ) ISBN 9786058606104 | T ürkçe | 234 Sayfa | T ürler Modern T ürkiye Tarihi İş Cinayetleri Almanağı 2012, iş cinayetlerine dikkat çekmek, her g ün 3 ila 5 işçinin hayatını kaybetmesinin olağanlaşmasına engel olmak, artarak devam eden öl ümlerin “kader” ya da “kaza” olmadığını aksine ihmal, denetimsizlik, taşeronlaşma ve daha fazla kar elde etme hırsı nedeniyle, göz göre göre meydana gelen cinayetler olduğunu göstermek için hazırlandı. Yakınlarını kaybeden ailelerin çığlığı, adalet arayışı basında sadece duyarlı bazı kalemlerin köşelerinde yer bulabildi. Her ne kadar meslek odaları, sendikalar ve siyasi partilerin b üy ük böl üm ün ün g ündeminde yer almasa da her yıl hayatını kaybeden işçi sayısının, savaşlarda hayatını kaybeden insanların sayısından daha fazla olduğu bir gerçek. Almanak, bu gerçeğin sadece ateşin d üşt üğ ü yeri yakmaması, yayılarak memleketin en önemli meselelerinden biri olması ve bir nebze de olsa iş cinayetlerinin azalmasına katkı sunması temennisiyle hazırlandı. İş Cinayetleri Almanağı 2012, sadece geçtiğimiz yıl basına yansıyan iş cinayetleri haberlerine yer vermiyor. Artık aramızda olmayan işçiler için s ürd ür ülen adalet m ücadelelerinin nasıl başladığı, s üreç içerisinde nasıl yol alındığı ve gelinen noktada davalardaki son durumlar anlatılırken Adalet Arayan İşçi Aileleri’nin her ayın ilk pazarı d üzenledikleri Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne değiniliyor; ailelerin bir arada ve ısrarla t üm sorumluların yargılanmasını sağlamaya dön ük çabalarına da yer veriliyor. İş Cinayetleri Almanağı 2012 iş cinayetlerinde yakınlarını kaybedenlerin ailelerine de seslenerek m ücadeleye davet ediyor.

Din Devlet Ve Toplum
35.00 ₺

Abant Platformu emin adımlarla bir kurumlaşmaya doğru yol alıyor. Amacı belli: ülkenin karşı karşıya bulunduğu problemlerden bir kısmını sivil bir zeminde, ilmi ve fikri bir çerçevede konuşmak, tartışmak, çöz üm önerileri sunmak.Abant Toplantısı'nda bir Abant ruhu oluştu ve sergilendi. Bu ruh cesurdu. T ürkiye'de yapılan toplantıların pek çoğunda hakim bir ses vardır. O toplantılarda, 'muhtelif ses'in varlığı genel dekorun bir parçası olmanın ötesinde fazla bir g üce sahip değildir. Oysa Abant Toplantısı'nda bir ses öteki ses kadar önemliydi, ilim ve fikir ölç üs ü içinde kaldığı s ürece de saygıya layıktı.Abant Ruhu demokrattı. Katılımcılar, kafalarından ve gön üllerinden geçirdiklerini rahatça dile getirdiler, konuştular, tartıştılar. Zaman oldu, ikna yoluyla fikirler değişikliye uğradı; zaman oldu fikirler inatla, azimle sonuna kadar savunuldu. B üt ün bunlar demokrasinin en önemli yordamı olan açık konuşma, açık tartışma usül üne göre oldu.Abant Toplantısı, birlikte yaşamanın temel şartı olan 'ortak payda'nın yakalanabilmesinin zor fakat imkansız olmadığının m ütevazı bir örneğini ortaya koydu.Prof. Dr. Mehmet S. Aydın

Mayıs Günleri 1 Mayıs'ın Kökeni Ve Dünyadaki Tarihsel Gelişimi
45.00 ₺

Mayıs G ünleri 1 Mayıs'ın Kökeni ve D ünyadaki Tarihsel Gelişimi - Philip Foner Bu kitap 1 Mayıs'ın öyk üs üd ür... 1886 yılında sekiz saatlik işg ün ü hakkı için m ücadele ederken idam edilenlerden Spies,"Sessizliğimizin, bug ün boğduğunuz seslerden daha g üçl ü olacağı bir zaman gelecek" diyerek öld ü. Sesimizi boğmalarına izin vermemek için... işçi sınıfının g üc ün ü alanlarda kanıtlamak için..."ekmek ve adalet yoksa, barış da yoktur" sloganını haykırmak için 1 Mayıs'ta, alanlara... Basım Dili T ürkçe Boyut Normal Boy Cilt Durumu Ciltsiz Sayfa Sayısı 187 Yayın Tarihi 2002 Yazar Philip Foner

Hıristiyanlık Müslümanlık İle Birleşiyor
85.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap yenidir.. Bu kitap bir devrimin habercisidir. Bu devrim son iki b üy ük kitabi din olan Hıristiyanlıkla M üsl ümanlığın bir noktada birleşeceğini, daha açık bir ifade ile, sevgiyi arayan Hıristiyanlığın, Hz. İsa’nın Tanrı ve Tanrının oğlu iddiası gibi bazı dogmalardan vazgeçerek aslına döneceğini, yani İslam’a yaklaşacağını, hatta İslam’la b üt ünleşeceğini ortaya koymaktadır. Kitabın yazarı Prof. Dr. Muzaffer Andaç, bir Tabiat Bilimcisidir. Jeoloji Y üksek M ühendisidir. Uranyum alanında ülkesine b üy ük hizmetler etmiş bir bilim adamıdır. Doktorasını Almanya’da yapmış kendi alanında uzmanlaşarak bir ilim adamı olarak ilmi çalışmalarını s ürd ür ürken, Kayalarda ve Yerk ürede Y üce Yaratanı görm üş, başta İslamiyet olmak üzere b üt ün dinleri derinliğine incelemiş, ayrıca ilahiyat doktorası da hazırlayarak adeta m üspet ilimle dini inancı birleştirmiştir. Prof. Dr. Muzaffer Andaç Hıristiyanlık M üsl ümanlık ile Birleşiyor isimli bu kitabında, son iki b üy ük dinin birbirlerini daha yakından tanıması ve anlaması için bir kapı açmıştır. Bu değerli eserinde, Hıristiyanlığın en b üy ük çıkmazının Hz. İsa’nın kimlik problemi olduğu, “ üçl ü Teslis” ile kafaların karıştığı, sadece sıradan bir Hıristiyan’ın değil en yetkili Hıristiyan din adamlarının bile asırlardır bu kargaşaya bir çöz üm bulamadıklarını örnekler vererek açıklamaktadır. Sayın Prof. Dr. Andaç bu kitabıyla Hıristiyanlıkla M üsl ümanlığın birleşeceğini Kur’an ayetleri ve İncil’deki sözlerle en ilmi bir şekilde okuyucuların dikkatine sunmaktadır. Dinler asrı olan 21. y üzyılda mutlaka okunması gereken bir kitap. Oğuz Kalelioğlu Diyanet İşleri Eski Başdanışmanı 9786055410308

Türkiye'de İstihbaratçılık Ve Mit Engin Telli Erasmus Yayınları
50.00 ₺

Eser Bilgisi İstihbaratın doğuşu T ürklerde İstihbarat Anadolu'da ilk T ürk İstihbaratçılığı 2. Mahmud dönemi ve başbakanlık koltuğundaki ajan Camideki hıristiyan ve ajan imam Bir kontra örg üt ü: Yeni Osmanlılar 2. Abd ülhamid'in kurduğu ajanlık ve para-militer örg ütler Petrolc ülerin İstanbul'da darbe teşebb üs ü Balkanlarda ajanlar savaşı İttihat terakki döneminde istihbaratçılık Varlığını herkes biliyor ama, kimse bilmiyor Teşkilat-ı Mahsusa'nın kuruluşu İngiliz istihbarat raporlarında teşkilat-ı Mahsusa Teşkilat-ı Mahsusa ve K ürt aşiretleri Babı Ali'yi basma planları Yakup Cemil'in yargılanması Kara Kemal, Bekirağa Böl üğ ü'nde Yakup Cemil'in idamı İstihbaratın kanlı savaşı: petrol ABD başkanının öld ür ülmesi ve 1933 krizi Teşkilatın ikinci Yakup Cemil: Topal Osman 2. D ünya savaşı'nda istihbarat Tarihe yön veren Mah Casusu: çiçero İlginç bir adam öld ürme olayı Bir CIA, Bir T ürk Ajanı anlatılıyor 27 Mayıs darbesinin planı ...ve 12 Eyl ül darbesi Telefon dinleme skandalları Tarihten bir Mossad operasyonu Mit'in Susurluk raporu İstihbaratın g üçl ü silahı: Beyin kontrol ü (Arka Kapak) T ürkiye'de İstihbaratçılık ve Mit, Engin Telli tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 2018 yılında Erasmus Yayınları tarafından [İstanbul] 9786059384810 ISBN kodu ile yayınlanmıştır. Satışta olan kitap, yayınevinin 1. baskısıdır. 552 sayfadır. T ürkiye'de İstihbaratçılık ve Mit adlı eser T ürkçe dilindedir. Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile T ürkiye'de İstihbaratçılık ve Mit adlı eser, Kitap >> Tarih >> T ürkiye Cumhuriyeti Tarihi böl üm ünde Yeni olarak satıştadır. Kondisyon: Yeni

Türkiye Mucizesi İçin Vizyon Arayışları Ve Asya Modelleri
30.00 ₺

Kitap ikincieldir.Yer yer sayfalarda satır altları kurşun kalemle takip edilmiştir. kitap okunaklı eksik sayfa yok. T ürkiye Mucizesi İçin Vizyon Arayışları ve Asya Modelleri Dr. Cem Kozlu 1978-1981 yılları arasında Boğaıiçi üniversitesi'nde Uluslararası Pazarlama ve İhracat İdaresi dersleri vermiş, 1985 yılında da Denison üniversitesi İktisat Böl üm ü'nde misafir profesör olarak görev yapmıştır. Yazarın bu kitapla birlikte, Uluslararası Pazarlama, Kurumsal K ült ür ve Sogo-Şoşa (Dışa Açılmada Bir Japon Dersi) adlı eserleri ve çeşitli makaleleri de yayınlanmış bulunmaktadır.T ürkiye'nin bir dizi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığı g ün üm üzde Kozlu, orta vadeli bir kalkınma stratejisini savunuyor, önerilerini de hem kurumsal bir çerçeve ile hem de Doğu Asya mucizesinden verdiği örneklerle destekliyor. Kullandığı örnekler ve vurguladığı vizyon bu kalkınma stratejisinde eğitim, yeni buluşlar, teknoloji ve kentlere yapılacak yatırımların önemini gösteriyor. Yazar, aynı zamanda T ürkiye'nin nasıl daha etkin idare edilebileceği sorusuna da cevap arıyor. Esin kaynağı geçmişin dogmaları değil, 21. y üzyılla ilgili tahmin ve vizyonlar. Konusu ve zamanlaması itibariyle g üncel ve önemli bir yapıt. (Arka kapaktan) Basım Dili T ürkçe Boyut Normal Boy Cilt Durumu Ciltsiz Sayfa Sayısı 370 Yayın Tarihi 1996 Yazar Cem Kozlu

Yeni Orta Çağ
33.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap yenidir B üt ün ömr ün ü T ürk gençliğinin eğitimi ile bilimsel araştırma ve ilerleme uğruna adamış yurtsever bir akademisyen ve bilim adamı olan yazar. Yeni Orta çağ'ın aldatıcı y üz ün ü ortaya çıkarmakla kalmayıp çağdaşlık adına T ürkiye'nin s ür üklendiği karanlık sulara da projektör tutmaktadır. Işıklı, geniş bilgi birikimine dayanarak, sağlam bir muhakeme ve bilimsel yöntemle ele aldığı çapraşık konuları herkesin kolaylıkla anlayıp zevkle okuyacağı bir anlatım ustalığıyla sunmaktadır. öyle ki bu ustalık; T ürkiye'deki özelleştirme konusunu bir Temel-Fadime fıkrası mantığı çerçevesine yerleştirebilmektedir. Yeni Orta çağ; Keynesçilik Dirildi mi; Neo-liberal K üreselleşme, Sosyal Devlet ve Kemalizm; Kumarhane Kapitalizmi; Sosyal Devlet ve K üreselleşme; Yeni Ortaçağ'ın Sözde Aydınları; AB ve GOP Kıskacında T ürkiye; K üç ülen Fransa K üç ülen Aydınlar; Ulusal Dip Dalganın K üresel Boyutları gibi başlıklar bile yazarın ele aldığı konuların g üncelliği ve içeriğinin zenginliği hakkında okuyucuya fikir verebilir. K üreselleşmenin tarihsel kökenlerine inerken, "Acabaİslamiyet k üreselleşmeci midir?" diye soran yazarın, Hazreti Muhammed'den Kari Marks'a, Mussolini ve Hitler'den Mustafa Kemal Atat ürk'e varıncaya kadar,değişik inanç ve ideolojilerin k üreselleşme konusundaki tutumuna ilişkin olarak ortaya koyduğu tespitlerin çok değişik çevrelerde yankı bularak tartışma yaratacağı kuşkusuzdur.Işıklı, ülkemizde örneklerine sıkça rastlanan sözde aydınların, piyasa aydınlarının aksine; k üresel emperyalizmin saldırıları karşısında teslimiyetten değil, her zaman ulusal direnişten ve tam bağımsızlıktan yana tavır koymuş özg ün bir d üş ün ür ve aydındır. Onun y ür üd üğ ü ve okuyucuya gösterdiği yol, akıl ve bilimin ışıklı yoludur.Okuyunca bu yargımıza hak vereceksiniz. Marka : Toplumsal çöz üm Yayınları Barkod : 9789750137112 Yazar : Alpaslan Işıklı Sayfa Sayısı : 192 Kağıt Cinsi : 2.Hamur

Cumhuriyet Gazetesi'ndeki " İç Savaş" In Perde Arkası Cumhuriyet'
75.00 ₺

Kitap ikincieldir. Cumhuriyet Gazetesi'Ndeki " İç Savaş" In Perde Arkası Cumhuriyet'İ çok Sevmiştim!-Hasan Cemal Bu kitap sadece Cumhuriyet Gazetesi''nde ''Eski'' ile ''Yeni'' arasında yaşanan bir ''İç Savaş''ın perde arkası değildir. ç ünk ü Cumhuriyet, yalnız Cumhuriyet değildir. Aynı zamanda Kemalizm''in, T ürk radikalizminin en önde gelen kalelerinden biridir. Adını Atat ürk'' ün koymuş olduğu, 81 yıldır varlığını koruyabilmiş, Cumhuriyet rejimiyle yaşıt ender kurumlarımızdan biridir. Onun için bu gazetede neyin olup bittiğini öğrenmek, size, bunca yıldır T ürkiye''yi sarsan rejim m ücadelelerinin, demokrasi kavgalarının, yenileşme ve reform sancılarını ipuçlarını da verecektir. Hatta bug ünlere kadar sarkan Avrupa Birliği kavgalarının, ''Kızılelma'' arayışlarının, ''Cumhuriyet-Demokrasi'' çekişmelerinin içy üz üne ışık tutacaktır. Bir başka deyişle, g üncel politikayı daha iyi anlamak isteyenlere bu kitap yeni bir derinlik kazandırabilir. Ayrıca gazeteci milletinin renkli curcunası ile ''ciddi'' gazeteciliğin g ün üm üzde aşınmaya y üz tutan anlamı da yer alıyor bu kitapta. Basım Dili T ürkçe Boyut Normal Boy Cilt Durumu Ciltsiz Sayfa Sayısı 588 Yayın Evi DOĞAN KİTAPçILIK Yayın Tarihi 2005 Yazar Hasan Cemal Cumhuriyet Gazetesi'Ndeki " İç Savaş" In Perde Arkası Cumhuriyet'İ çok Sevmiştim!-Hasan Cemal, Hasan Cemal tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 2005 yılında Doğan Kitap tarafından 9789752934054 ISBN kodu ile yayınlanmıştır. 588 sayfadır. Cumhuriyet Gazetesi'Ndeki " İç Savaş" In Perde Arkası Cumhuriyet'İ çok Sevmiştim!-Hasan Cemal adlı eser T ürkçe dilindedir. Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile 9 dakika önce eklenmiştir. Cumhuriyet Gazetesi'Ndeki " İç Savaş" In Perde Arkası Cumhuriyet'İ çok Sevmiştim!-Hasan Cemal adlı eser, Kitap >> Edebiyat, Kurgu >> Anı, Hatırat böl üm ünde İkinci El olarak satıştadır. Kondisyon: İyi

Teftişten Teftişe Anadolu Ali İhsan Hasırcıoğlu E Yayınları 2008
30.00 ₺

Teftişten Teftişe Anadolu M üfettişliği sırasında, T ürkiye''nin t üm bölgelerine giden Ali İhsan Hasırcıoğlu, binyılların s üzgecinden geçen k ült ürel değerleri, dinamik n üfus yapısı, zengin yeraltı ve yer üst ü kaynakları ile olağan üst ü bir potansiyele sahip olan T ürkiye''nin yalnız coğrafi boyutlarda değil, her bakımdan b üy ük ve önemli bir ülke olduğunu fark etmenin sevincini yaşamıştır. Ali İhsan Hasırcıoğlu''nun teftiş anılarından derlenen bu kitapta, çileli bir mesleğin belli bir dönemdeki konumu hakkında genç kuşakların bilgilendirilmesi yanında, 1970''ler T ürkiye''sinin sosyal, ekonomik ve k ült ürel yapısına da ışık tutulmaktadır. Bu nedenle yazılanların, sadece kişisel anı olarak değil, genç bir m üfettişin göz ünden belli bir dönemin anlatıldığı yapıt olarak da değerlendirilmesi uygun olacaktır. Basım Dili T ürkçe Boyut Normal Boy Cilt Durumu Ciltsiz Sayfa Sayısı 206 Yayın Evi E YAYINLARI Yayın Tarihi 2008 Teftişten Teftişe Anadolu, Ali İhsan Hasırcıoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 2008 yılında E Yayınları tarafından 9789753902243 ISBN kodu ile yayınlanmıştır. Teftişten Teftişe Anadolu adlı eser T ürkçe dilindedir. Ağırlığı 1 kg’dır. Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile Teftişten Teftişe Anadolu adlı eser, Kitap >> Edebiyat, Kurgu >> Anı, Hatırat böl üm ünde Yeni olarak satıştadır. Kondisyon: Yeni

Şifreleri Mehmet Faraç
85.00 ₺

Şifreleri-Mehmet Faraç Mehmet Faraç, bu kitabında terör eylemleriyle T ürkiye’ye çeyrek y üzyıldır kan kusturan siyasallaşma çabalarını anlatıyor. askeri ve siyasi yapılanmaları, şehir örg ütlenmeleri nerelere uzanıyor? örg üt ün sabotaj timleri nasıl çalışıyor? Mayından bombalamaya, intihar saldırısından intifadaya eylem taktikleri neden değişiyor? Teröristler kendi muhaliflerini neden ortadan kaldırıyor? “Derin kavramı neyi anlatıyor? Kongra-Gel’in İran, Suriye, Irak ve Avrupa’daki kollarını kimler yönetiyor? Hizbullah, Talabani, Barzani ve Amerika ile ilişkiler nerede kilitleniyor? Kaos yaratma uğruna harekete geçen karanlık g üçler G üneydoğu’da ne yapmaya çalışıyor? Mehmet Faraç, Kandil-İmralı, ABD-AB ve Irak-G üneydoğu hattında y ür üt ülen kanlı bir m ücadelenin şifrelerini gözler ön üne seriyor. Boyut Normal Boy Cilt Durumu Ciltsiz Sayfa Sayısı 400 Yayın Tarihi 2008 Yazar Mehmet Faraç

Balkanlarda Türkçe Yer Adları Kılavuzu
85.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap yenidir. Sayfa Sayısı: 576 Baskı Yılı: 2006 Dili: T ürkçe Yayınevi: IQ K ült ür Sanat Yayıncılık ISBN: 9799752550888 Yer adları (Fr. toponymie) ülkelerin tapu senetleri gibidir. Hangi dilden gelirse, orası o dili konuşan halkın, ulusun malı, toprağı sayılır. Osmanlı T ürkleri, fethettikleri toprakların eski yer adlarına pek dokunmadılar; yalnızca söyleniş biçimlerini kendi hançerelerine uygun duruma getirmekle yetindiler, denilebilir. Yeni kurdukları yerleşim yerlerine ise, Anadolu'dan asıl geldikleri yerlerin ya da oymak veya topluluklarının adlarını verdiler. Uzun s üren savaşlar sırasında, çeşitli nedenlerle yerleşimin boşalması ile "harap ve sahipsiz kalan yerlere aşiretlerin yerleştirilerek şen ve abadan edilmesi" biçiminde bir "iç iskan" durumu ortaya çıkmıştı. özellikle Balkanlar'da 500 yıl s ürm üş olan Osmanlı-T ürk egemenliği döneminde, bu durum böylece s ür üp gitmiştir. "Balkanlar'da Osmanlı mirasını aramaya çalışmak abestir; ç ünk ü Balkanlar'm kendisi Osmanlı mirasıdır." - Mahya Todorova-

Karen Fogg Dosyası
55.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap yenidir.. Karen Fogg Dosyası, tarihe ışık tutmak için hazırlandı. Bu eseri hazırlarken kesinlikle kendilerini "ulusal g üçler" olarak adlandıran kesimlerin vurucu kalemi olma amacı taşınmamıştır. Keza, B üy ükelçi Karen Fogg'u aklamak ve yaptıklarını masum göstermek de kitabın hedefi değildir. Siyasi yelpazenin farklı kesimlerinin gör üşlerini en demokratik biçimde yansıtan bu eserde, nihai karar okuyucuya bırakılmıştır. Karen Fogg olayının en olumlu tarafı, belki de, T ürkiye'nin kendini yeniden keşfetmesine vesile olmasıdır. Enflasyon, işsizlik ve b üy üme gibi kronik ekonomik sorunlara ilave olarak, stratejik önem, T ürk kimliği ve Sevr tartışmaları, bu olaya birlikte yeniden, ama bu kez Avrupa Birliği ekseninde, T ürkiye'nin g ündemine gelmiştir. Karen Fogg Dosyası'nda ayrıca, dış d ünyanın T ürkiye'ye bakışına yer verilmiştir. Eser içerisinde yer verilen yabancı basının yorum ve değerlendirmeleri, dış d ünyaya yansıyan T ürkiye imajını göstermektedir... Sayfa Sayısı: 392 Baskı Yılı: 2002 Dili: T ürkçe Yayınevi: G ündoğan Yayınlar

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.