Türk Ve Dünya Siyaseti, Uluslararası İlişkiler

Hoca - Türk Dış Politikası'nda Davutoğlu Etkisi
10.00 ₺

Ahmet Davutoğlu, Iraklı Sünni grupları seçimlere girmeye ikna etmeye çalışıyordu. Onu dinleyen Iraklılar arasında en köklü Sünni Arap aşiretlerinden Ubeydiyenin yaşı ilerlemiş lideri de vardı. İhtiyar aşiret reisi Davutoğlunun konuşmasını gözyaşları içinde dinledikten sonra ayağa kalktı ve yanındakilere şöyle dedi: -\tBu adamı dinleyeceksiniz, bu adam bir Bağdatlı gibi konuşuyor!... İstanbul, 2005 yazı Ahmet Davutoğlu, Mavi Marmara saldırısının sabahında Washingtonda Amerikan Dışişleri Bakanlığında iki üst düzeyde Amerikalı diplomata şöyle diyordu: Beyler, dün gece vatandaşlarımız Akdenizin uluslararası sularında, hem de NATO üyesi olmayan bir ülke tarafından katledilmiştir. Bakın, Ankarada yarın bir güvenlik zirvesi toplanacak. Eğer İsrail tarafından kaçırılan vatandaşlarımız 24 saat içinde serbest bırakılmazsa o zirveden çok sert kararlar çıkacak. Ardından içlerinden biri sordu: Nasıl kararlar? Davutoğlu Türkiyenin alacağı kararları sıraladı. Amerikalı diplomatlar büyük bir telaşla, bunu derhal, kendi bakanımıza rapor etmemiz lazım, diyerek odadan adeta koşarak çıktılar. Washington, Mayıs 2010

Tek Ülkede Sosyalist Devrim
40.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap ikinci eldir.Kondisyonu çok iyi durumda yeni gibidir.. 13.5 x 19.5 cm - 253 sayfa 2109699411031

Avrupa Birleşik Devletleri
44.00 ₺

Kitap Hakkında; T ürkiye'de Salyangoz Yayınları tarafından Nur K üç ük' ün T ürkçe çevirisiyle 2007 yılında çıkarılmıştır. Kitap Reid'in ABD ve Avrupa arasındaki rekabete, Avrupa Birliği 'nin d ünya siyasetinde etkili olma çabalarına ve sonuçta birleşik bir Avrupa oluşturma çabasına ve bunun sonuçlarına ilişkin yorumlarını içermektedir. Sayfa sayısı 400 ISBN 9756277249

Ölüm Satanlar
85.00 ₺

Kitap Hakkında kitap yenidir.. Yaşadığımız çağ, silah ve silahlanma çağıdır. İnsan t ür ü tarihinin hiç bir döneminde savaş silahları nedeniyle kendini 1945'ten bu yana olduğu kadar korku ve baskı altında hissetmemiştir. Silahlar, bug ün d ünya y üz ündeki yaşamın t üm ün ü yokedebilecek bir tahrip g üc üne sahiptir. Varlıkları ve onlara sahip olma hırsı, g ün üm üzde devletleri g üçl ü yapan, h ük ümetleri yıkan, dış politikaya şekil veren en g üçl ü etkenlerden biridir. çağdaş tarihin hiçbir akdi onların etkisinden uzak değildir.' (M.C.) Yayın Tarihi 2000-07-12 ISBN 9758454137 Baskı Sayısı 1. Baskı Dil T üRKçE Sayfa Sayısı 240 Cilt Tipi Karton Kapak Kağıt Cinsi 3. Hm. Kağıt Boyut 14 x 21.5 cm

Küresel Kuşatmaya Direnen Türkiye Erkan Çav
36.00 ₺

K üresel Kuşatmaya Direnen T ürkiye2002 ile 2017 yılları arasındaki dönem, T ürkiye'deki değişim s ürecinin zorlu, yoğun ve sancılı olduğu zamanlardır. Bu kitap, Cumhuriyet tarihi boyunca kısmi çıkışlar dışında çevrede kalmış toplum kesimlerinin temsilcisi siyasi ve toplumsal bir hareketin iktidar döneminde yaşanan merkezileşmesi s ürecini ele alır. Eski çevrenin yeni merkez olma ruhunu, girişimini ve dinamiklerini adım adım ortaya koyar.Vesayet, Operasyon, 15 Temmuz ve İstiklal M ücadelesi ana kavramlar örg üs ü ekseninde çok boyutlu değerlendirmeler yapar, bug ün ve gelecek perspektifi içerisinde 15 yılın birikimini geleceğe aktaracak bir tahayy ül, tasavvur ve tasvir sunar. Gelecekteki T ürkiye portresinden çizgiler getirir.Bu dönemi oluşturan olaylar ve s üreçler, T ürkiye'nin yakın tarihini ve K üresel Sistem ile yaşanan bu s üreçteki iletişim, ilişki ve etkileşimi somutlaştırmamızı, anlam bağıntılarını kurmamızı ve idrak etmemizi sağlar.Kitap, "İstiklal ve İstikbal M ücadelesinde Mevcut Durum", "2002-2016 Dönemi Olaylar ve S üreçler", "K üresel Kuşatma Alanları", "15 Temmuz Gecesi ve Sonrası Yaşananlar", Yapılanması, Faaliyetleri, 15 Temmuz Travması, Sorumluluklar ve M ücadele", "G üçl ü Bir Toplum ve Devlet Yapısı İçin Yapılması Gerekenler", "K üresel Sistemde T ürkiye'nin Yeri", "Batı, Nasıl Bir T ürkiye İstiyor" ve "Milli, G üçl ü ve Bağımsız T ürkiye" başlıklı böl ümlerden oluşuyor.Nihayetinde, anlamak T ürkiye'ye oynanan oyunun geçmişini, derinliğini ve dehşetini, 15 Temmuz'u anlamak T ürkiye'nin İstiklal ve İstikbal M ücadelesini ve T ürkiye'nin kaderini anlamak d ünyanın kaderini anlamak olacaktır.Basım DiliT ürkçeBoyutNormal BoyCilt DurumuCiltsizSayfa Sayısı596Yayın Tarihi2017YazarErkan çav K üresel Kuşatmaya Direnen T ürkiye Erkan çav , Erkan çav tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 2017 yılında Piya Yayınları tarafından 9786058259669 ISBN kodu ile yayınlanmıştır. K üresel Kuşatmaya Direnen T ürkiye Erkan çav adlı eser T ürkçe dilindedir.

İşçi Hareketi İçindeki Siyonist Ajanlara Karşı Mücadele Ve Lenin
85.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap yenidir. Lenin Siyonizmi Yahudi gericiliğinin ideolojisi, proletaryanın birliğini bozan, burjuvazinin entelekt üel yetilerini harap eden bir hareket olarak değerlendirmekteydi. Bunun özde gerici bir hareket olduğunu belirten Lenin, Yahudi nasyonalizminin, proletarya saflarında doğrudan ya da dolaylı olarak asimilasyon aleyhine bir anlayışı, "getto anlayışı"nı yaydığı için, proletaryanın çıkarlarına aykırı olduğunu açıklıkla göstermiştir. Daha Lenin'in yaşadığı dönemde, Enternasyonal'in 1922'de Doğu Avrupa ülkelerinin kom ünist-siyonist partisinin üyeliğini reddettiğini belirtmekte yarar var. Enternasyonal bu ret için Siyonist partinin Yahudilerin bir devlet kurma hakkını savunduğunu, oysa bunun ancak başka bir milletin zararına gerçekleşebileceğini gerekçe göstermiştir. Filistin'in kurtuluşu ve b üt ün yurttaşların yasalar ön ünde eşit olacağı demokratik Filistin'in kurulması için silahlı m ücadelemizi s ürd ür ürken, Lenin'in doğumunu, hayatını ve m ücadelesini gerçekten ve içtenlikle selamlıyoruz. Yayıncı Sarmal ( 12 / 2009 ) ISBN 9786053710103 | T ürkçe | 147 Sayfa | T ürler D ünya Siyasi Tarihi

Nolcak Bu Ab İşi? Gençler Soruyor Bahadır Kaleağası Yanıtlıyor
50.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap yenidir.. Yıllardır Avrupa çalışmaları içinde bulunan ve gelişmeleri toplumumuza aktaran Bahadır Kaleağası'nın, gençlerin AB ile ilgili sorularına yanıtlarından oluşan "N'olacak bu AB işi?", ülkemizde AB hakkında yaygın olarak benimsenmiş çelişkili bilgileri ve özellikle gençlerin bunlardan geliştirdiği AB algısını saptamak amacını taşıyor. Toplum gelişimine katkı sağlamak amacıyla uzun yıllardır varlık gösteren Sivil Toplum Kurumu YöRET Vakfı'nın GençYöRET'li öğrencileriyle birlikte projelendirdiği bu çalışmada, Sosyolog Yazar Sevgi özkan önderliğinde hazırlanan Bahadır Kaleağası söyleşisine yer veriliyor. ‘Gençler Soruyor Bahadır Kaleağası yanıtlıyor' üst başlığı ile yayımlanan "N'olacak bu AB işi?", AB'ye girecek miyiz, neden AB, Avrupa'nın geleceği gibi sorulara yanıt verirken okuyucuların sağlıklı d üş ünmesini kolaylaştırarak gençlerin doğru fikir ve kararlar üretebilmelerine yardımcı oluyor.

Emperyalizm Ve Dünya Ekonomisi V. I. Lenin'ın Önsözüyle
30.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap Yenidir.. Kapitalizm, militarizmin g üc ün ü b üy ük ölç üde artırdı. Tarihi arenaya milyonlarca silahlı, insanı çıkardı. Bununla beraber, silahlar geri tepip kendisine çevrildi. Başlangıçta uysal ve itaatkar halk kitleleri politik yaşama karşı ayaklanarak seslerini daha da y ükselttiler. Kendilerine tepeden gelen baskılarla savaşmak zorunda kalan, öl ümle her an burun buruna gelen halk, emperyalist savaştan çekilip aynı cesaretle burjuvaziye karşı bir iç savaşa dön üşt ürd ü. Böylece, kapitalizm, üretimin yoğunlaşmasını b üy ük ölç ülere vardırarak ve merkezileşmiş bir üretim aygıtı yaratarak, kendi mezar kazıcılarını da temin etmi?tir. Sınıfların birbirleriyle yaptıkları çatışmalar içinde, finans kapitalin diktatörl üğ ü yerini devrimci Proletarya diktatörl üğ üne bırakmıştır. 'Kapitalist m ülkiyetin son saati gelmiştir. M ülkiyete el koyanlara, el konulmuştur'. Baskı Yılı: 2009 sayfa 208 sayfa Dili: T ürkçe Yayınevi: Kalkedon ISBN: 9786055679279

Küresel Çöküş Ve Kapitalizmin Geleceği
35.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap yenidir. Yayınevi: özg ür Yayınarı Yayın Yeri: İstanbul ISBN NO: 9789754472684 Yayın Yılı: 2009 Açıklama: T üm d ünyayı etkisi altına alan k üresel ekonomik kriz, kimilerine göre dibi görd ü iyileşme s ürecine girdik, kimilerine göre ise hen üz dip gör ülmedi yeni dalga gelebilir. Hangisi daha gerçek?Bundan birkaç yıl öncesine gittiğimizde, d ünyada pek az insan "kriz"clen bahsediyordu. Kriz uyarısı yapanlar ise bir s üre sonra bundan vazgeçiyorlardı. Gazeteci Osman Ulagay da T ürkiye'de kriz konusunda ilk uyarı yazılarını yazanlardan biri. Ulagay, birkaç yıl önce ABD ekonomisinin resesyona girebileceğini yazınca, ciddiye alınmak yerine ekonomi sayfalarında polemik konusu olarak algılandı. Oysa durum ciddi idi: Ve Osman Ulagay haklı çıktı.Bu krizin daha önce yaşanabileceğini ama çeşitli balonlarla ertelendiğini söyleyen Ulagay, krizden çıkışın yolunu, bireysel ahlaktan, t üketim kalıplarına, bir yaşam biçimini içine alan b üt ünc ül bir paradigma değişimi olarak tanımlıyor.Bu çalışma, bu yön üyle sadece krizi, krizin nedenlerini analiz etmekle kalmıyor aynı zamanda bu krizden çıkışın yol haritası

Hoca - Türk Dış Politikası'nda Davutoğlu Etkisi
38.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap yenidir. "Ahmet Davutoğlu, Iraklı S ünni grupları seçimlere girmeye ikna etmeye çalışıyordu. Onu dinleyen Iraklılar arasında en kökl ü S ünni Arap aşiretlerinden Ubeydiye'nin yaşı ilerlemiş lideri de vardı. İhtiyar aşiret reisi Davutoğlu'nun konuşmasını gözyaşları içinde dinledikten sonra ayağa kalktı ve yanındakilere şöyle dedi: - "Bu adamı dinleyeceksiniz, bu adam bir Bağdatlı gibi konuşuyor!..." İstanbul, 2005 yazı "Ahmet Davutoğlu, Mavi Marmara saldırısının sabahında Washington'da Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda iki üst d üzeyde Amerikalı diplomata şöyle diyordu: 'Beyler, d ün gece vatandaşlarımız Akdeniz'in uluslararası sularında, hem de NATO üyesi olmayan bir ülke tarafından katledilmiştir. Bakın, Ankara'da yarın bir g üvenlik zirvesi toplanacak. Eğer İsrail tarafından kaçırılan vatandaşlarımız 24 saat içinde serbest bırakılmazsa o zirveden çok sert kararlar çıkacak.' Ardından içlerinden biri sordu: 'Nasıl kararlar?' Davutoğlu T ürkiye'nin alacağı kararları sıraladı. Amerikalı diplomatlar b üy ük bir telaşla, 'bunu derhal, kendi bakanımıza rapor etmemiz lazım,' diyerek odadan adeta koşarak çıktılar." Washington, Mayıs 2010 G ürkan Zengin: 1968 yılında Ankara'da doğdu. Trabzonludur. Ankara üniversitesi İletişim Fak ültesi'nden mezun oldu. Mesleğe 1989'da TRT Haber Merkezi'nde adım attı. çeşitli televizyonların Ankara b ürolarında muhabir, editör ve haber m üd ür ü olarak çalıştı. 1997 yılında çiğdem Anat ile birlikte 'Son Durak' programını hazırlayıp sundu. 2000 yılında çalışmaya başladığı Cnn T ürk Haber Merkezi'nde, on yıl boyunca Suat Toktaş ile birlikte 'Editör' programını hazırladı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Sayfa Sayısı: 488 Baskı Yılı: 2014 Dili: T ürkçe Yayınevi: İnkılap Kitabevi ISBN: 9789751030573

Che - Çizgilerle Yaşam
65.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap yenidir.. Sid Jacobson ve Ernie Colon, Ernesto “Che” Guevara de la Serna’nın çarpıcı bir portresini çizmek üzere bir araya geldi! Etkileyici çizimleriyle, Che: çizgilerle Yaşam, çocukluğundan başlayıp Alberto Granado’yla birlikte yaptıkları o ünl ü motosiklet yolculuğuna; Guatemala’nın “Kapitalist ahtapotla” m ücadelesine verdiği destekten K üba Devrimi’ne; Kongo ve Bolivya’da ayaklanma çıkartma çabasından Bolivyalı askerler ve CIA görevlileri tarafından öld ür ülmesine dek Che’nin başından geçen her şeyi anlatıyor. Jacobson ve Colon, hem Che’nin inançları ile kişiliğinin, hem de 20. y üzyıl Latin Amerika politikası ile liderlerinin ayrıntılı bir panoramasını sunuyorlar. çizgilerle Yaşam dizimizde, tarihi değiştiren kişilerin, olayların çizgi anlatımlarını bulacaksınız. Usta çizerlerin kalemlerinden çıkan bu kitaplar d ünyaya ve tarihe bakışınızda yeni ufuklar açacak. “Sid Jacobson ile Ernie Colon tıpkı Sierra Maestra’da yolculuk eden Che ile Fidel gibi çevik, kararlı ve usta bir ekip oluşturmuşlar. Che adlı çizgi yaşamöyk üleri, birlikte daha önce yaptıkları diğer işler gibi, çok önemli konusunun gerektirdiği kapsama, kesinliğe ve canlılığa sahip.” - Mark Singer Dili: T ürkçe Yayınevi: Everest Yayınları ISBN: 9789752897328

Bush Ve Saddamın Gölgesinde Entrikalar Savaşı
60.00 ₺

Kitap Hakkında kitap yenidir.. Bush ve Saddamın Gölgesinde Entrikalar Savaşı Alfa Yayınları KöRFEZ BöLGESİ’NDEKİ G üç DENGELERİ DEĞİŞECEK Mİ? .AMERİKA NE İSTİYOR? ABD’Yİ SAVAŞA S üR üKLEYEN NEDEN BUSH’UN KİNİ Mİ? .ORTADOĞU’DAKİ PETOL SAVAŞI IRAK’IN GELECEĞİNİ NASIL ETKİLEYECEK? .SADDAM KİMYASAL SİLAHLARINI KULLANACAK MI? .T üRKİYE BU SAVAŞTAN NASIL ETKİLENECEK? T ürkiye’yi yakından ilgilendiren bu ve benzeri t üm soruların yanıtlarını bu kitapta bulacaksınız! T ürkiye bug ün ABD yönetimine vereceği her desteğin kendisi için bir açmaz olarak, hatta köt ü sonuç doğurarak yine kendisine döneceğini çok iyi biliyor. Irak’ta bir savaş istemiyor. Harekat sonrası bölgede g üç dengeler ne yönde değişecek? Irak’ın parçalanması önlenerek toprak b üt ünl üğ ü korunabilecek mi? Irak’ta istikrar tesis edilebilecek mi? Irak’ta ne t ür bir rejim ve yönetim yapısı kurulacak? Petrol pastasının kaymağını kimler yiyecek? Ortadoğu’da ve d ünyada YARIN NELER OLACAK?

Türkiye Ve Küreselleşen - Dünya Üzerine Notlar
85.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap yenidir Dr. Murat Y ülek kitabında son dönemde d ünyada ve T ürkiye'de yaşanan ekonomik gelişmeleri masaya yatırıyor. Hukuk ve sistem, iktisat politikalarında b üt ünc üll ük, T ürk ekonomisinin b üy üme hedefi ve T ürkiye'nin dış politikası yazarın üzerinde durduğu başlıca konular. Kitabın son böl üm ünde ise d ünya ekonomisine ait g üncel notlar yer alıyor. "Bug ün ün G üçleri ve Gelecek" başlıklı ilk böl üm, çarpıcı tespitler içeriyor. Y ülek, Avrupa'nın fikir alanında kendisini yenileyemediğini öne s ür üyor. Bunun en önemli nedenleri arasında ise nihai doğruya ulaşmışlık psikolojisi, yorgunluk ve dışa kapalılık faktörlerini gösteriyor. "Avrupa fikri göç almıyor. Tarihte g üçlenmesinin en önemli itici g üc ü olan yabancı fikirlere artık samimi bir ilgi duymuyor. ön üm üzdeki yıllarda Avrupa'nın siyasi ve ekonomik ya da global bir g üç olması çok zor gör ün üyor." 2010'a kadar Avrupa'nın kaderi üzerinde söz sahibi olan Gordon Brown, Nicholas Sarkozy ve Angela Merkel üçl üs üne dikkat çeken Y ülek, Avrupa'nın son yıllarda b üy ük devlet adamı üretmekte sıkıntısı olduğunu öne s ür üyor: "Politikacı kategorisinin en ayırt edici özelliğinin 'eğlendiricilik' olduğunu d üş ünen; ancak bundan da pek eğlenmeyen çok sayıda Avrupalı var. ön üm üzdeki dönemde yeni liderlerin 'eğlendiricilik' yönlerinin mi, yoksa reform yönlerinin mi baskın çıkacağı Avrupa açısından dolayısıyla bizim açımızdan önem kazanacak." Kitapta, T ürkiye'nin ekonomi politikaları, d ünya pazarındaki payı gibi konular da istatiksel rakamlarla desteklenerek açıklanıyor. Yayınevi Bilgisel Yayıncılık Sayfa Sayısı 194 Ebat 13,5x19,5

Yerel Yönetimlerin Avrupa Birliği İçindeki Yeri Ve İşlevleri
95.00 ₺

Kitap Hakkında; 14.5 x 24.5 cm - 394 Sayfa 9757741523 Yazarı : Uclg - Mewa (Iula - çeviren : Hazırlayan : Yayınevi : Uclg - Mewa (Iula - Yayın Yeri : İstanbul ISBN NO : Yayın Yılı : 2005 Dili : T ürkçe Cildi : Karton Kapaklı Durum : Yeni Gibi

Washington Entrikaları Yılmaz Polat Doğan Yayınları
35.00 ₺

Washington Entrikaları Siyaset adamıyla b ürokratıyla diplomatıyla Washington'a ayak bastığım ilk g ünde T ürkiye'yi kurtaracağını söyleyen çok sayıda insan tanıdım. Amerikan başkanları; Ronald Reagan George Bush ve Bill Clinton dönemlerini yaşadım. Dost ve m üttefik T ürkiye için atılan nutukları dinledim. B üy ükelçilerin Washington'da kalmak için çevirdikleri dolapları görd üm. Her meslekten yağ t üccarlarını görd üm. Devlet olanaklarının nasıl çarçur edildiğini görd üm Basım Dili T ürkçe Boyut Normal Boy Cilt Durumu Ciltsiz Sayfa Sayısı 173 Yayın Tarihi 1999 Yazar Yılmaz Polat

Abd Ve Serbest Piyasa Masalı
60.00 ₺

Eser Bilgisi BoyutNormal BoyCilt DurumuCiltsizYayın Tarihi2005YazarArslan Başer KafaoğluSayfa Sayısı103Yayın Tarihi2005Cilt DurumuCiltsiz ABD ve Serbest Piyasa Masalı, A. Başer Kafaoğlu;Yıldız Sertel tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 2005 yılında Kaynak Yayınları tarafından 9789753434249 ISBN kodu ile yayınlanmıştır. 103 sayfadır. ABD ve Serbest Piyasa Masalı adlı eser T ürkçe dilindedir. Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile ABD ve Serbest Piyasa Masalı adlı eser, Kitap >> Sosyal Bilimler >> Siyaset böl üm ünde Yeni olarak satıştadır. Kondisyon: Yeni

Küreselleşmenin Krizi Alan Freeman;boris Kagarlitsky
85.00 ₺

Eser Bilgisi 'K üreselleşme', insanlığın refah, adalet ve barış çağı olarak ilan edilmişti. Peki, aradan geçen yıllarda 'k üreselleşme' nasıl bir seyir izledi? Pek çok akademisyenin saptadığına göre, 'k üreselleşme', 2000'li yılların başında bir kriz aşamasına girmişti. Bu geçici bir kriz olmadığı gibi, şu ya da bu uygulamadan değil, k üreselleşme s ürecinin kendisinden kaynaklanıyordu ve k üreselleşmecilerin bu zorlukları aşabileceklerine dair bir belirti de yoktu. Bu olgulardan bazı sonuçlar çıkarılıyordu: K üreselleşme sadece adaletsiz değil aynı zamanda s ürd ür ülemez de olabilirdi. Pek çok kişi yeni olayların k üreselleşmenin sonunu yakınlaştırdığını d üş ün ürken bazıları k üreselleşmenin aslında hiç var olmadığını öne s ür üyordu... Gerçek ne olursa olsun, k üresel adalet ve barış hareketleri, tarihin yeni bir safhasıyla karşı karşıyaydı ve kendilerini bekleyen görevlerin derin bir analizini yapmalıydılar. Kendileri de k üreselleşme karşıtı hareketler içinde yer alan bir grup yazar, bu ihtiyacı gözeterek, bug ün d ünyada neler olup bittiğini inceden inceye tahlil etmek, 'k üreselleşme' diye bir şeyin olup olmadığını, neden ve ne ölç üde başarısızlığa uğradığını, sonuçlarının neler olduğunu, bu s ürecin nereye doğru evrildiğini ve b üt ün bunların k üresel adalet arayanlar için ne gibi olanaklar ve zorluklar sunduğunu ortaya koymak üzere bu kitabı oluşturdular: Deneyimlerden beslenen özg üvenli bir değişim hareketinin sesi olmak için... K üreselleşmenin Krizi, Alan Freeman;Boris Kagarlitsky tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 2008 yılında Yordam Kitap tarafından [İstanbul] 9789944122153 ISBN kodu ile yayınlanmıştır. Satışta olan kitap, yayınevinin 1. baskısıdır. Bu baskının çevirisi İbrahim Yıldız, Bahar Kara tarafından yapılmıştır. 344 sayfadır. K üreselleşmenin Krizi adlı eser T ürkçe dilindedir. Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile K üreselleşmenin Krizi adlı eser, Kitap >> Sosyal Bilimler >> Siyaset böl üm ünde Yeni olarak satıştadır. Kondisyon: Yeni

Bm'nin Kıbrıs'ta Son Diplomatik Girişimi
66.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap yeni gibidir. İlk sayfaya Raf Denktaş'la ilgili not d üş ülm üşt ür. Kitabın temel amacı, tarafların, kendi politikalarına göre, Annan Belgesi'nden kazanımları ile kayıplarını genel hatlarıyla ortaya koymaktadır. Bu sebeple, kitapta, Kuzey Kıbrıs T ürk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Rum Kesimi'nin 11 Kasım 2002 tarihine kadar. Kıbrıs meselesine ilişkin politikaları, soruna yaklaşımları ile birlikte, izah edilmekte; Annan Belgesi'nin anayasal d üzen mal - m ülk m übadelesi, toprak d üzenlemesi, grantörl ük ve adanın askersizleştirmesi, Rum göçmenlerin kuzeye yerleştirilmesi ve Kayıp Kişiler konularına ilişkin önerileri kısaca anlatılmaktadır.

Abd Dış Politikasında Yeni Yönelimler Ve Dünya
85.00 ₺

Kitap hakkında; Kitaplar yeni gibidir. Yayıncı ümit ( 01 / 2004 ) ISBN 9799758572488 | T ürkçe | 363 Sayfa | T ürler D ünya Siyasi Tarihi D ünyanın g ündemine damgasını vuran son gelişmeler, uluslararası ilişkiler disiplinine ilişkin kimi konuları "sıradan" sohbetlere konu olacak kadar yaşamımızın içine soktu. "Sıcak" uluslararası g ündemin özelliği nedeniyle olsa gerek, bireyler artık g üncel ekonomik sorulara ya da g üncel iç politika gelişmelerine gösterdikleri ilginin daha fazlasını uluslararası ilişkiler alanında yaşanan gelişmelere göstermeye başladılar. Ancak, uluslararası ilişkilere konu olan ortam, analiz yapmayı son derece zorlaştıracak pek çok unsuru b ünyesinde taşıyor. Konuyla ilgili bilgi edinmek zor, bu bilgilerin sağlığı konusunda emin olmak zor... Bunun yanı sıra, temel aktörlerin ile tutumlarında açıklık söz konusu değil. ABD'nin çok temel konularda ne kadar kararsız olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz.

Moskova’yla İslam Arasında Orta Asya
60.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap Yenidir.. Barkod: 9799758691097 Orta Asya, özellikle 11 Eyl ül saldırısıyla başlayan uluslararası şekillenmede bug ün, her zaman olduğundan daha yoğun biçimde D ünya’nın g ündeminde. B üy ük g üçler arasında Avrasya paylaşımı m ücadelesinin y üreği sayılan ve beş T ürk Cumhuriyeti’nin bağımsızlıklarına kavuşmalarıyla petrol ve doğalgaz kaynaklarının yani g üzergahına kavuşmalarıyla petrol ve doğal gaz kaynaklarının yani g üzergahına dön üşen bölge, SSCB’nin dağılışından 11 Eyl ül s ürecine kadar nasıl şekillendi? Orta Asya’nın Jeopolitik merkez ülkesi özbekistan’da neler oluyor? Bağımsızlıklardan bu yana bu cumhuriyetlere çeşitli geziler yapan, siyasi elitlerden k ült ür adamlarına, stratejistlerden sokaktaki insana kadar değişik kesimlerle gör üşen İrfan ülk ü, T ürkiye’de kendi alanında “ilk“ sayılabilecek bu kitabında, SCCB’nin çök üş ünden g ün üm üze kadar, Moskova ile İslamcı hareket arasında, bağımsızlık kazanımlarını pekiştirme m ücadelesi veren Orta Asya T ürk Cumhuriyetlerini anlatıyor. B üy ük Oyun’un geçmiş ve gelecek perspektifleri ışığında, T ürk d ünyasının rol ün ü araştırıyor. Moskova’yla İslam Arasında Orta Asya geçmişten geleceğe çizdiği perspektifle İslamcılıkla Rusya’nın yeniden imparatorluk olma baskısı arasında kimlik ve bağımsızlıklarını koruma m ücadelesi veren genç cumhuriyetlerin d ünya sistemindeki belirleyici rollerini de tartışmaya açıyor. (Arka Kapak) Kitabın özellikleri Basım Dili T ürkçe Sayfa Sayısı 325 Kapak T ür ü Karton Kapak Kağıt T ür ü 2. Hamur Basım Tarihi Aralık 2002 Basım Yeri İstanbul En / Boy 14,00 / 21,00 cm.

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.