Kısa süreliğine tüm kargo gönderimleri MNG kargo ile 14.99₺ yerine sadece 8.99₺
Kargo
Bedava
Televizyon Programı Yapalım Herkes İzlesin
55.00 ₺

Televizyon Programı Yapalım Herkes İzlesin Prof. Dr. Neşe Kars DERİN YAYINLARI 3. Baskı 180 sayfa sıfır kitaptır. “Televizyon Programı Yapalım, HERKES İZLESİN” adlı bu çalışma ile, program yapımcılığını meslek edinmiş, edinmekte olan ve edinmek isteyenlere, herkesin izleyebileceği yapımlar yaratmaları konusunda yardımcı olmak amaçlanmıştır. Sıradan izleyiciler ise, televizyon programlarının neden ve nasıl bir süreçten geçerek üretildikleri hakkında bilgilenecekleri için, televizyon izleyiciliğine farklı yaklaşımlar geliştirmeleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. #tv #televizyon #araştırma #inceleme #nadireserler #nadirkitaplar #sinema #senaryo #tiyatro #film #sinematekniği #yapım #radyo #drama #dramaturji

Kargo
Bedava
Film Ve Televizyonda Anlatım Teknikleri Ve Dramaturji
33.00 ₺

Sinema ve Televizyonda Anlatım Teknikleri ve Dramaturji Bob Foss TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı YAYINEVİ 1994 ilk baskı 188 sayfa birinci Hamur, hiç kullanılmamış tertemiz bir ilk baskı. Piyasada Hayalperest yayınlarından çıkan baskısı da tükenmiş. Kitabın içinde 1995te TRT'de yapılan eğitim planı da yer alıyor. #sinema #film #oyuncu #artist #aktör #Hollywood #AmerikanSineması #sanat #felsefe #sanattarihi #trt #tv #televizyon #araştırma #inceleme #drama #dramaturji #AnlatımTeknikleri #ilkbaskı #nadireserler #nadirkitaplar

Maskeli Balon - Medyatik Bir İnfazın Anatomisi
8.00 ₺

FERHAT BARIŞ MASKELİ BALON Medyatik Bir İnfazın Anatomisi Timaş Yayınları İstanbul karton kapak 3. hamur 384 sayfa roman ebatında iyi durumdadır. RK:

İletişimin Abc'si
10.00 ₺

İletişimin ABC'si Kitap Açıklaması Günümüzde görebildiğimiz, izleyebildiğimiz, öğrenebildiğimiz hayatın gerçek yüzü değil de, onun sistem açısından yapılmış kurgusal bir replikası ise, sokaklarımızdaki binaların duvarlarından tutun da, odalarımıza dek her yanımızı dolduran iletiler gerçek bir iletişimden çok bir gürültünün serpintileri ise, yaşadığımız, kabullendiğimiz bugünkü hayat tarzımızı yeniden değerlendirmemiz gerekir." İletişimin kodlarının çözümlendiği temel bir yapıt olan İletişimin ABC'si'nde aynı zamanda hayatın bütününü kucaklayan bir düşünürün iletişimin ne olduğuna ve ne olmadığına dair tespit ve öngörüleri yer alıyor. İletişim olgusunun uygarlık tarihindeki ve günlük yaşamdaki yeri anlatılırken, bir yandan da reklamdan politikaya, aşktan Türkan Şoray'a, Madonna'dan siyasal kültüre uzanan eğlenceli ve pek de "düzçizgisel" olmayan macerası ekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarıyla inceleniyor. Kısa ama dopdolu bir temel, kaynak yapıt. 'Kitapta 'sığ anlamıyla iletişim olgusunun' ele alındığı ilk bölümde bile derinliklerde yüzüyoruz."

Medya Ve Modernlik
33.60 ₺

344 s.; 13,5x19,5 cm. Kaynakça var. "Bu kitaptaki yazılar interdisipliner bir özelliğe sahip olan iletişim bilimleri alanında yazılmışlardır. Geleneksel ya da yeni medyanın modernite ile olan organik ve çok yönlü ilgisini işleyen makaleler esnek kapitalizm sürecinde insanın esnekleşen kişiliği, bir iletişim sorunu olarak artan yalnızlıklar ve yitirilen uzlet, gelişen iletişim teknolojileri ve iletişimsizlik, küresel kitle kültürü, televizyon izleyiciliği, reklam ve obezite bağı, küresel çocuk medyasında Sünger Bob, internet haberlerinde kaçak göçmenler, modernitenin ve medyanın şiddeti, Odysseus ve modern birey, Nietzsche’nin olumlamacılığı ve sanat tutkusu, popüler kültür ve gösteri konularını içermekte, Sunuş yazısında ise medya ve modernite arasındaki bağ ile yeni medyaya bakıştaki sorunsal değerlendirilmektedir..." (Arka Kapak) RK:F1702

Kişilerarası İletişim
20.00 ₺

Kişilerarasındaki iletişim, iki kişinin birbirini fark etmesi ve birbirlerinin varlığını kabul etmesi ile başlar. Bu süreç içinde kişi, tutumları, kişiliği, davranışları, yaptıkları ve yapmadıkları, söyledikleri ve söylemedikleri ile mesajlar iletmektedir. İletişim çağındayız… Hâlâ konuşuyor ama anlatamıyorsak, anlatıyor ama anlaşılmıyorsak, konuşuyor ama dinlemiyorsak, konuşuyor ama dinlenmiyorsak, konuşuyor ve dinliyor ancak yine de anlaşamıyorsak… Sözlü ve sözsüz mesajlarımız, iletişimimizi etkileyen ve engelleyen faktörler iletişimimiz sona ermeden sorgulanmalı. Anlatamadım galiba… Beni yanlış anladın… Keşke öyle söylemeseydim… Ah şu önyargılarım… Sesinin tonu kızgın gibi geldi… Öyle bir vurgulama yaptı ki… Gözlerin öyle söylemiyordu ama… Parmaklarımı kırar gibi tokalaştı… Nasıl bir duruştu o çok şeyler anlattı… Kişilerarası İletişim -Bilgiler-Etkiler-Engeller-, kişilerarası iletişim sürecinin çok çeşitli yönlerini örneklerle ele alarak değerlendirmekte. Bu anlamda kitap, hem akademik çalışmalarını sürdüren araştırmacılara hem de etkili iletişim kurmak isteyen herkese ışık tutmakta…

Televizyon Yayınlarının Milli Kültüre Tesirleri
85.00 ₺

Televizyon Yayınlarının Milli K ült üre Tesirleri Televizyon Yayınları Tarihi - D ünyadaki Gelişmeler - ülkemizdeki Televizyon Yayınları - Yayınların Ulaştırılması ve Yayın S üreleri - Yayınlar Nasıl Ulaştırılıyor? - Mevcut Yayın S üreleri - Yayın Alanları ve İzlenme Yoğunluğu - Yayın Alanları ve N üfus B üy ükl üğ ü - İzlenme S üresi, G ün ve Saatleri - İzleyici Araştırmaları - Ulusal Televizyon Kanalları ve İzleyici Profilleri - Televizyon Yayınlarının Genel Etkileri - Televizyon Yayınları ve çocuklar - Televizyon Programlarında Şiddet - Seks Dozu Y üksek Programlar - Sağlık Programları - Din ve Ahlak Programları - Haber ve Haber Programları - Siyasi Yayınlar - M üzik ve M üzik Eğlence Programları - Reklam Yayınları - Yurt Dışına Yönelik Yayınlar - Yayınlarda Sınırlamalar - Sonuç - Yararlanılan Kaynaklar - Basında çıkanlar

Televizyonda Kurgu
40.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap ikinci eldir.Kondisyonu iyi durumda.. 14.5 x 24.5 cm - 174 Sayfa Televizyonda kurgu, renkli televizyon sistemlerinin karşılaştırılması, video gör ünt üleri, bağlantıları ve diğer çeşitli uygulamaları şekilleriyle açıklayan bu yapıt, hiç kuşku yok ki bu alanda önemli bir boşluğu dolduracaktır. Yapıt, bu yön üyle sadece öğrencilerin ders gereksinimini karşılamakla kalmayıp mesleğe yeni başlayan genç yayıncılara da yardımcı olacaktır. Yapıtın ilk sayısında yer darlığı nedeniyle yer verilmeyen kimi konuların ön üm üzdeki sayılarda yer bulacağına inanıyorum. Aslında bu alanda devamlı ve hızla gelişen teknolojik yarış, kimi konularda teknik ayrıntılara girilmesine engelleyecek boyutlardadır. Her geçen g ün yeni bir gelişmenin yaşandığı bu alanda, bu yapıt, kurgunun temel yapı taşlarını ve ilkelerini sunma açısından ilgiye değerdir. 9759690911

Haber Basınından İslamcı Medyaya
65.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap Yenidir.. H üseyin Aykol AGORA KİTAPLIĞI "Biz gazeteciler arasında şöyle bir söz vardır: ‘Gazetelerin yazdığı her şey yalan olabilir, ancak birbirleri hakkında yazdıkları asla yalan değildir.’ O y üzden gazeteler ve onların çoğunun sahibi olan holdingler hakkında bazı gerçeklerden haberdar olmak isterseniz, bazen baş tacı edilen, bazen de kapıdan kovulan ‘ ünl ü’ isimlerinin yazdıklarına ve anlattıklarına bakmakta b üy ük fayda vardır. "Ben, otuz yılı aşkın bir s üredir basın-yayın sektör ünde yer alan biri olarak, bu kitabımda T ürkiye’de gazeteciliğin (ve sonra, medyanın) hangi istikamete yöneldiğini, bu yönelişte en keskin dön üş ümlerini askeri darbeler ve muhtıralarla gerçekleştirdiği ‘İslamcı’ yolculuğunu anlatmaya çalıştım. Aslında birbirlerine hasım gibi gör ünseler ve sert çatışmalar yaşasalar da iktidara ‘yerleşmiş’ İslami sermaye ile cumhuriyetin ‘sadık bekçisi’ ordunun hangi kavşakta buluştuklarını, bu buluşma sonucu da ülkenin direksiyonunu ‘medya üzerinden’ nasıl Ortadoğu’ya doğru kırdıklarını göstermek istedim. Zaten son yapılan ATV-Sabah ihalesinin sonucu da doğrudan bu tabloyu doğrulamaktadır." Yayın Tarihi 2008-01-04 ISBN 6050060072 Baskı Sayısı 1. Baskı Dil T üRKçE Sayfa Sayısı 160 Cilt Tipi Karton Kapak Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı Boyut 15 x 23 cm

Medya Barış Ve Savaş Savaş Ortamında Barış Medyasını Yaratmak
44.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap yenidir Egemen iktidar, "makbul vatandaş" olarak tanımladığı kitlelerin yardımıyla, daha doğrusu suç ortaklığıyla şiddeti g ündelik yaşam alanındaki söylem ve pratiklerde sıradanlaştırarak yeniden üretir. Bu s üreçte, toplumsal bilinçyapısı faşizan bir biçimde yapılandırılır; sıradan insan farklı d üş ünenlerden, farklı din ve etnisiteden olanlardan, farklı cinsel eğilime sahip olanlardan, kısaca "öteki"lerden korkar, nefret eder ve söylemsel, eylemsel şiddeti kullanarak iktidarın kendi varoluşunu tehdit ettiğini bilincine yerleştirdiği bu unsurardan kurtulmak ister. Toplumlar, kendilerini iktidarların baskısından kurtararak, demokratik ve özg ür bir toplum kurgusunu gerçekleştirerek barış içersinde yaşayabilirler. Toplumların özg ürleşmesi uzun bir s üreçtir, bu nedenle barışçı demokratik iletişimin yaratılması ilk wadımlardandır. Ezilen t üm toplumsal grupların kendilerini ifade edeceği demokratik iletişimin yaratılmasında alternatif medyaya ve barış medyasına b üy ük bir görev d üşer. Sonuç olarak, g üçl ü muhalif toplumsal bir örg ütlenmenin desteğindeki barış medyası toplumsal bellekte barışa, eşitliğe, kardeşliğe ilişkin imgeleri vurgulayarak, barışçı bir toplumsal k ült ür ün oluşturulmasına ve özg ür bir geleceğin yaratılmasına katkı sunabilir.

Haber Etiği
85.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap Yenidir.. çağdaş gazeteciliğin g üncel eğilimleri nelerdir ve de bunlar meslek etiğini ne ölç üde buhrana s ür üklemektedir? Bu iki temel soru üzerine d üş ünen ve yazan Enrico Morresi son yılların en ufuk açıcı incelemelerinden biriyle T ürkçe'de. Haber üretimi, haberin işlenişi ve akışının g üç ve sermaye odaklarınca kıskaca alınmış bir alımlayıcı kitlenin manip üslasyonundan öte bir erek ve işleyişe sahip olmadığı bir d ünyada hangi etik kabullerden söz edilebileceği g ünden g üne belirsiz bir hal alıyor. Hakikatin araştırılması, kişilere saygı ve yargı bağımsızlığından ibaret bir sacayağı üzerine temellendiği varsayılan gazetecilik çapraşık bir g üç şebekesinin ör ümcek ağında t üm etik kodlarını birer birer yitiriyor. Morresi'nin rakamsal veriler ve zengin alan araştırmalarıyla desteklediği savları Rawls'tan Habermas'a uzanan bi felsefi arka planın kılavuzluğunda yol alıyor ve gazetecilik etiği tartışmasını resmi kalıpların bağlayıcılığıyla sınırlı aktörel bir masumiyet perdesinin dışına taşıyor.

İletişim Ve Yabancılaşma Yazılı Kültürümüzde İlkler
60.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap ikinci eldir ve yeni gibidir. Yayıncı Sistem ( 06 / 1998 ) ISBN 9789753220637 | T ürkçe | T ürler Medya-İletişim

Medeniyetler İttifakı Açısından Gençlik Eğitim Ve Medya
85.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap Yenidir.. 14.5 x 24.5 cm - 243 sayfa Toplum&Siyaset / Medeniyetler Buluşması. Eğitim. İletişim, Medya. Teknolojik Gelişmeler. Gençlik.

Televizyon Spor Haberleri
60.00 ₺

Kitap Hakkında; T üm kitle iletişim araçları gibi televizyon da doğası ve işlevleri gereği kitlelerin yoğun ilgisini çeken spora karşı s ürekli ilgi duymuş ve yer vermiştir. özellikle, "haber" başlığı altında olayın yeniden üretimi yapılırken spor haberleri ile ilgili böyle bir kaygı d üş ün ülmeli midir, sorusu bir problem olarak durmaktadır. Bug üne kadar yapılan araştırmaların birçoğu televizyonda haber üretimi ile ilgili olarak spor konusunu çalışma evreninin dışında bırakmıştır. Oysa ki spor haberleri, televizyon yayıncılığında kaynağı, yeniden üretimi, haber değeri, sunumu, dili ve işlenişi ile incelenmesi gereken bir konudur. Bu incelemeler sonunda ortaya çıkan sonuçlar, sporun toplumsal etkilerinin televizyon ve spor birlikteliği ile nasıl bir dön üş üm geçirdiğinin de kanıtı olabilecek bir nitelik taşımaktadır. Yayıncı N üve K ült ür Merkezi ( 07 / 2007 ) T ürkçe | 462 Sayfa | T ürler Radyo-Tv

İnsan, İletişim Ve Dil
44.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap Yenidir.. İnsan ilişklerinin temeli dile dayanmaktadır. Bu sebeple b üt ün hayat deneyi ister istemez dile yansır. Sabahtan akşama kadar konuşan, b üt ün duygu ve d üş ünce ve hareketlerini dil ile ifade eden insan, dili kendi varlığına uydurur. Biz dil sayesinde bizden çok önce yaşamış unsanlarla ilişki kurabildiğimiz gibi, bizden çok uzakta yaşayan insanlarla da gör üşmeden anlaşabiliriz. Kategori Yeni Kitap T ür Dilbilgisi / Gramer Matbaa Adı Kilim Matbaacılık Kaçıncı Baskı 1 ISBN 9789944997409 Genel özellikler 3. h. orijinal karton kapağında Dil T ürkçe Cilt / Sayfa 176 s. Boyutlar 14x20 Basım Yılı 2008 Basım Yeri İstanbul Barkod 9789944997409

Maskeli Balon - Medyatik Bir İnfazın Anatomisi
66.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap Yeni gibidir.. En 'deli' olanımız: 'Hala anlamıyorsunuz, gittiler sanıyorsunuz. Oysa oradalar. Yine gelecekler!' diye var g üc üyle bağırdı...” (5 Temmuz 1999 Zaman gazetesi Ferhat Barış) "…'Yine geldik' dediler, y üzlerindeki maskeyi çamurlu sokakların ortasına vurarak!” (10 Mayıs 2008 Ferhat Barış) Maskeli Balon’un yazarı Ferhat Barış, 28 Şubat s ürecinde yaşanan gelişmeleri kaleme alırken, ülkemizde belirli peryotlarla gerçekleşen olayların aktörlerinin aslında gitmediklerini, sadece karanlığı üzerlerine bir yorgan gibi örtt üklerini söylemişti. Bir kehanetten ziyade, sosyal doku tipine aşina bir gözlemdi bu! Ve 2008' de yaşanan olaylar tekrar gösterdi ki; yine geldiler! Haziran 1999’da yapılan yargısız infazın üzerinden yıllar geçti. Gör ünen o ki artık içine kapanmış bir T ürkiye’yi kendi haline bırakacak uluslararası mekanizma yok. Bu nedenle T ürkiye üzerinde oyun oynama iştahı hiç azalmayan kitlenin işi oldukça zor! Eskisi gibi, bir fırtına dalgası oluşturup, sonra o dalganın üzerine çıkıp bir ülke kurgulamaları m ümk ün göz ükm üyor. Maskeli Balon, 1999 yılında başlayan ve yaklaşık 45 g ün yoğunluklu olarak uygulanan bir infaz s ürecinin anatomisi üzerine ortaya çıkmıştı. Bir vicdani borcun sonucunda, böyle bir eserle tarihe not d üş üld üğ ün ü belirten Ferhat Barış, kitabın genişletilmiş baskısında ilk yayın tarihinin üzerinden geçen zamanla birlikte dönemin aktif isimlerinin bug ün hangi pozisyonda bulunduğunu, rollerini kimlere devrettiklerini en önemlisi ise yargısız infazların devam ettiği tespitini yapıyor. "Toplumsal hafızası zayıf bir milletiz. Belki de yaşananların unutturulmasına izin veriyoruz. Eminiz ki, bu toplumsal linçleri tertip edip tetikçiliğini yapanlar, kısa s üre sonra yine 'bir bilen' kost ümlerine b ür ünerek salına salına kamuoyu karşısına çıkacaklardır. Dili : T ürkçe Cilt : Karton Kapak Hamur : 2. Hamur Sayfa : 376 Baskı : 1999 Ebat : 13,5 X 21 cm Isbn : 9799753625066

İkinci Mevkide Yolculuk
50.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap kondisyonu çok iyi durumdadır. Yayıncı Mediacat ( 06 / 2003 ) ISBN 9789758378920 | T ürkçe | 125Sayfa | T ürler Reklamcılık - Halkla İlişkiler "Pazarlama ve iletişim aleminin her yön ün ü başarıyla gezdiren bir rehber, Haberdar eden, duyarlılığa davet eden, üslubuyla mest eden..." - Ali Reis (Marka Stratejisti) "Fuat'ı yıllardır tanırım. Karanlık odalara el feneriyle dalmayı sever. Tabii o sırada peşi sıra okuyucuları... İkinci Mevki'nin internet ortamında kalmamasını, bir kitap haline gelmesini ne zamandır istiyordum. Ama l ütfen kimse bu kitabı benim kalbimin temizliğine yormasın..."- Vamberto Echo (Göstergebilimci-Yazar)

5n-1k Televizyon Haberciliği
35.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap ikinci eldir. Kondisyonu y üksektir. Taner Dileklen denildiğinde aklıma hemen, d ünya televizyonlarında bir ilk olan "canlı r üşvet yayını" gelir.Canlı yayında r üşvetin belgelendiği o unutulmaz haber, çok b üy ük bir gazetecilik başarısı olmasına karşın, bildiğim karadıyla Taner'e pek prim getirmemiş hatta başına dertler de açmıştı. Habere konu olan kişilerin y ükl ü tazminat davalarından yakasını kurtarabildi mi, bilemiyorum! Bu kitabın yazarı işte böylesine cesur ve yaratıcı birtelevizyon habercisi... Uğur D ündar ... (Arka Kapak'tan) Stok Kodu : 9789758513635 Boyut : 14.0x21.0 Sayfa Sayısı : 112 Basım Tarihi : 2005 Kapak T ür ü : Karton kapak Kağıt T ür ü : 2. Hamur Dili : T ürkçe

Avrupa Birliği Ve Türkiye'de İletişim Politikaları
85.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap yenidir Yayıncı ümit ( 10 / 2003 ) ISBN 9789758572441 | T ürkçe | 286 Sayfa | T ürler Medya-İletişim K üreselleşme, İletişim End üstrileri ve Kimlikler, Avrupa Birliği ve T ürkiye’de İletişim Politikaları başlıklı kitap, iletişim politikalarını, içinde bulunulan ulus-devletin ötesindeki gelişmelerle ilişki kurarak karşılaştırma ve analiz etme amacını taşır. T ürkiye için temel alınan ‘ulus-devlet ötesi’ ise üyelik s ürecinin hızla devam ettiği Avrupa Birliği’dir. T ürkiye’de iletişimin çeşitli sektörlerini AB ile karşılaştırarak mevzuat açısından uyumlaştırmayı hedeflemekten çok öteye geçen kitap, tarihsel gelişimi, k ült ürel ve ekonomik-politik dinamikleri hesaba katan sosyolojik bir odak çerçevesinde AB’yi bir ideal ya da nihai hedef olarak görmeden, hem AB, hem de T ürkiye’deki iletişim politikalarını eleştirel bir biçimde analiz etmektedir. Umulan odur ki; kitap iletişim çalışmaları, sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi çeşitli disiplinlerden / çalışma alanlarından ve Avrupa Birliği üzerine etkinlik gösteren araştırma enstit ülerinden öğrenci, akademisyen ve araştırmacıların yanı sıra, medya profesyonelleri, medyanın d üzenlenmesi ile görevli b ürokrasi çalışanlarını da kapsayacak şekilde çok geniş bir yelpazeyi oluşturan ‘hedef kitle’nin çalışmalarına katkıda bulunabilir.

Düşük Yoğunluklu Haber Güncesi Ekrem Sunar
44.00 ₺

Eser Bilgisi Genişçe bir harita üzerinde bir fotoğraf makinesi bir kalem ve k üç ük bir not defteriyle 39 yıl boyunca haber peşinde koşan gazeteci tanıklıklarının yanına bir de başına gelen trajikomik hikayeleri koyuyor. 1971 yılındaki Bingöl Depremi gibi doğal afetlerden Kahramanmaraş'ta meydana gelen politik toplu cinayetlere; Diyarbakır Devlet G üvenlik Mahkemeleri'nde s üren 12 Eyl ül duruşmalarının gözden kaçmış ayrıntılarına; koruculuk sisteminin yerleştirilmesi için kendilerine görev verilen aşiret ağalarına oradan da Talabani ve Barzani ile yapılmış gör üşmelere kadar geniş bir dosya sunuyor ön üm üze. Bu sunumu yaparken de başına gelen olayları hicvetmeyi elden bırakmıyor. ''Haber şuydu: 'DİYARBAKIR'DA ET'E 2.5 LİRA ZAM YAPILDI.' Altında ise sıkıyönetim komutanlığının bilmem kaç nolu bildirisi: 'DİYARBAKIR'DA ET'E ZAM YOK.' Yani sıkı yönetim komutanlığı 'zam yok' diyor ben 'zam var' diyordum. İster istemez 'Evet ben yazdım komutanım. Ama belediye erc ümeni kararı var.' Bir anda kendimi ünl ü Kurtoğlu Kışlası'nın tutukevinde buldum... çantadan saç kesme makinesi makas çıkarıldı çalışır vaziyete getirildi. Tutukevi komutanı 'Burada yönetmelik filan sökmez benim kanunların söker.' diyerek tehdit savurdu. Kellemi ve bıyıklarımı berber askerin eline teslim ettim. Tutukevi Komutanı beni bir g üzel temizlemiş t üy ü yolunmuş kuşa çevirmişti!'' D üş ük Yoğunluklu Haber G üncesi, Ekrem Sunar tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 2003 yılında Elma Yayınları tarafından 9789758794027 ISBN kodu ile yayınlanmıştır. 134 sayfadır. D üş ük Yoğunluklu Haber G üncesi adlı eser T ürkçe dilindedir. Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile D üş ük Yoğunluklu Haber G üncesi adlı eser, Kitap >> Sosyal Bilimler >> İletişim ve Medya böl üm ünde Yeni olarak satıştadır. Kondisyon: Yeni

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.