Küreselleşme - Toplumsal Sonuçları
10.00 ₺

Küreselleşme - Toplumsal Sonuçları Kitap Açıklaması Tabloda her şeyin bulanık göründüğü zamanlarda, hayatlarını kesinlik ve berraklığa adamış sosyal bilimciler genellikle susar ve taşların yerine oturmasını bekler. Zygmunt Bauman gibi kalburüstü düşünürler ise cesaretle belirsizliğe dalar ve bulduklarını, gördüklerini, hissettiklerini ortaya döker. İşte Küreselleşme böyle bir cüretin ürünü. XX. yüzyılın sonlarında, artık ne süper güçler ne de bu güçlerin, dünyayı bölüp her köşesine bir anlam vererek yarattıkları bütünsellik kalmamışken ve pusulaların gösterebileceği bir kuzey yokken yazılmış; ancak doğru yöne işaret ettiği her geçen gün daha açık hale gelen bir eser. Bauman'a göre, küreselleşen güçler saltanat günlerini yaşıyor, bunun bedelini de yerelliğe çakılıp kalmış zavallılar ödüyor. Hayat toprağa, yerele bağlı olmayı sürdürüyor; oysa güç artık yurtsuz ve ne emekçilere, gençlere, muhtaçlara ne de gelecek nesillere karşı sorumluluk duyuyor. Küreselleşme bu dengesizlik üzerinde duruyor. Yereller dağarlarında ırk, millet, etnik köken, sınıf gibi ne varsa kullanarak yeni bir "biz" duygusu yaratmaya çalışırken, artık yoksullara ihtiyaç duymayan küreseller onların içlerine kapanmalarını körüklüyor. Batı, bir zamanlar dünyayı aydınlatmak ve kendisine benzetmek için harcadığı çabayı şimdi herkesin olduğu yerde ve olduğu gibi kalması için harcıyor. Küreselleşme kitabında Bauman, küreselleşmenin getirdiği ahlâki ikilemlere çarpıcı örnekler vererek değiniyor. Yiyeceğin bol olduğu yere gitmek isteyen açlar, büyük paralar ödeyerek sonunda kendilerini "çatık kaşlar"ın beklediği yolculuklarına çürük teknelerle, kimliksiz çıkarken; zenginler uçakların birinci mevkilerinde şampanyalarını yudumlayarak küreselliğin tadını çıkarıyor, üstelik daha ucuza. Suç ve ceza anlayışındaki değişim üzerinde de duruyor yazar; artık hapishanenin istihdamın bir alternatifi haline geldiğini, ihtiyaç duyulmayan yığınla insandan kurtulmanın ve yatırımcıların güven duyacakları bir ortam yaratmanın yeni bir yolu olduğunu söylüyor. Gelecek hakkında ilginç olduğu kadar korkutucu öngörülerde bulunan Bauman'a göre yereller yerellikleri etrafına kalın duvarlar örerken, küreseller yerellikleri toplama kamplarına dönüştürme peşinde. Küreselleşme ve onun ikiz kardeşi yerelleşme, aynı amaca hizmet ediyor: parçalanma ve yabancılaşma. Küreselleşme, yerelleşmenin de küreselleşmenin de ağırlıklarını fazlasıyla hissettirdiği günümüz Türkiyesi'ni anlamak için vazgeçilmez bir kaynak niteliği taşıyor. (Tanıtım Bülteninden)

Batı'yı Anlamak
85.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap yenidir Yayıncı Aralık ( 05 / 2005 ) ISBN 9789759804701 | T ürkçe | 254Sayfa | T ürler K üreselleşme özg ürl ük talebi, tarih boyunca totalitarizme, baskıya ve her t ür iktidara karşı verilen m ücadelede en temel politik erdemdir. Fakat öte yandan, toplum bireye mutlak özg ür yaşama olanağı tanımaz. Bireysel özg ürl üklere sınırlar koyar. Bir arada yaşamanın kurallarını dayatır. Bireysel özg ürl ükleri `sınırsız eğlenme hakkı'ndan ya da m ülkiyet hakkından ibaret gören bireyler için bu çekilmez bir durumdur. 'Toplum' onlar için her durumda despotiktir. Yaşadığı toplumla, k ült ürle bir t ürl ü barışamayan özg ürl ük talepleri böyle bir hoşnutsuzlukla y ükl üd ür: `disiplinden nefret ederler' fakat öte yandan, mallar ve `anlatı'larla disipline edilirler... Bir başka t ür birey de baskı ve zulme karşı çıkarken kendisine bir disiplin uygular. D üş ünsel ve ahlaki bir disiplin. Bu onun `birey oluş'unu inşa eder. `Batı'yı anlamak', d üş ünsel ve ahlaki bir disiplini kendine buyuran ve kendi buyruğunu uygulayan bireylerin özg ürl ük ve eşitlik taleplerini felsefe ve politika kulvarında irdeleyen bir çaba. `Batı'yı kanaatin değil eleştirinin nesnesi kılan, sadece 'hak dili' içinde kalındığı, 'ortak dil' yaratılmadığı s ürece anlaşma zemini bulunamayacağını savunan bir çaba. Kanaat ve itaate değil `d üş ünmeye ve eleştiriye' değer veren herkese bu kitabı öneriyoruz.

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.