Kargo
Bedava
Felsefe Tarihi + Sanat Tarihi
190.00 ₺

Sanat Tarihi 652 sayfa Felsefe Tarihi ise 452 sayfa #sanat #felsefe #sanattarihi #felsefetarihi Kabalcı ne yazık ki artık kitap basmıyor. 😪 Sıfır kitaplardır ikinci el değildir. #kabalcı #ilkbaskı #bilim #nadireserler #nadirkitaplar #tarih #yeni #etiketlikitaplar #araştırma #inceleme #weber #alfredweber #din #metafizik #bilimtarihi #germainBazin #bazin #sanatınilkörnekleri #resim #heykel #müzik #edebiyat

Stresi Canlılığa Dönüştürmenin Taocu Yolları
60.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap çok iyi durumda.. 15.5x21.5 cm _ 128 Sayfa İçsel G ül ümseme ve Altı Sağaltıcı Ses MeditasyonlarıBatılı tıp doktorları son yıllarda stres dolu yaşamın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini farketmeye başlamışlardır. Ancak stresle başa çıkma konusundaki çalışmaları hen üz çok gençtir. Bu araştırmacılar, başarılı kadim Taocu öğretinin stresi canlılığa ve g üce dön üşt üren etkili yöntemleri hakkında hiçbir şey bilmemektedirler.Bu kitapta, stresi canlılığa dön üşt ürmenin Taocu yolları ayrıntılı bir biçimde anlatılmış ve resimlendirilmiştir. İçsel g ül ümseme tekniği, organlarınızla bağlantıya geçmeyi, onlara sevgi duymayı ve böylece stres ile olumsuz duyguları yaratıcılığa, öğrenme g üc üne, sağaltıcı enerjiye ve y üksek d üzeyde bir canlılığa dön üşt ürmeyi öğretmektedir.Kitapta aynı zamanda bedeninizdeki sistemleri serinletecek, tıkanmış enerjinin salınmasını sağlayacak, organları toksinlerden arındıracak ve böylece organların en iyi durumlarına ulaşmalarını sağlayacak Altı Sağaltıcı Ses yöntemi anlatılmaktadır.

Hocam Ernst Von Aster'ın Penceresinden
58.00 ₺

Hocam Ernst von Aster'in Penceresinden 16. ve 17. Y üzyıl İngiliz Felsefe D ünyasına Bakmak

Mesneviden Hikayeler - Sinan Yağmur
20.00 ₺

Mesneviden Hikayeler - Sinan Yağmur kitap ıslanmış ve kurumuş fakat okunaklı Aşkın Gözyaşları Tebrizli Şems’in Yazarından… AŞK KIBLEMDİR, SEVGİ SECCADEM… HER İBADETİ BOZMANIN KEFFARETİ VARDIR, AŞK’IN KEFFARETİDE NaRDIR… Mesnevi sadece bir kitap değildir. Mesnevi, satırlarda insanlığın ve hayatın anlamlı damlalarını okuyucuya sunan bir mana denizidir. İnsanlar; önce kendini, sonra evreni gösteren ve tanıtan bir aynadır. “Körler çarşısında ayna satılmaz” diyen Hz. Mevlana bizi bize anlatma yolunda b üy ük bir eseri hediye etmekte ve bizleri insaf, izan ve inanç ikliminde mutluluk nefesi solumaya davet etmektedir. Mesnevinin, gençliğimize ahlaki bir kişilik kazandırmadaki önemine binaen, milli ve manevi duygularla, karakterini geliştirmiş, aydınlık bir gelecek kurma d üş üncesiyle kaleme alınmış hikayele-rinden bir demet sunmayı amaçladık. Bu kitabımızda çocuğundan, yetişkinine kadar t üm insanlığın kendine bir ders çıkaracağı mutlaka bir hikaye vardır. Ayrıca her hikayenin sonunda O hikayeden çıkaracağımız dersler ile ilgili mesaj pasajı vardır. Mesneviden Hikayeler - Sinan Yağmur, Sinan Yağmur tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 2010 yılında Karatay Akademi tarafından 9786051130381 ISBN kodu ile yayınlanmıştır. Mesneviden Hikayeler - Sinan Yağmur adlı eser T ürkçe dilindedir. Ağırlığı 1 kg’dır. Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile Mesneviden Hikayeler - Sinan Yağmur adlı eser, Kitap >> Din ve Teoloji >> Teori ve Kuram böl üm ünde İkinci El olarak satıştadır. Kondisyon: Orta

Felsefe Ve Bilim
35.00 ₺

Kitap Hakkında, Kitap Yenidir.. Yayıncı Geniş Kitaplık ( 10 / 2012 ) ISBN 9786055236038 | 16 x 24 cm. | T ürkçe | 189Sayfa | T ürler Felsefe Tarihi Ruşen Sezai Polat, “Hesaplaşma” üstbaşlığını taşıyan dört ciltlik yapıtında, 1945’ten bu yana yaptığı felsefe okumalarının sistemli bir dök üm ün ü sunmakla kalmıyor, Doğu felsefesinden g ün üm üze felsefe tarihinin köşe taşlarını ele alarak, felsefenin ve felsefecilerin uğraştığı b üt ün temel konuları öznel ve derinlikli bir değerlendirmeden geçiriyor. “Hesaplaşma”nın üç ünc ü cildi olan Felsefe ve Bilim, felsefenin bilime yaklaşımını ele alıyor; kuantum, görecelik, kaos, rastlantı ve psikanaliz gibi konuları irdeliyor ve bunu, son y üzyılın en önemli bilim adamları ve d üş ün ürlerinden bazıları aracılığıyla yapıyor: Einstein, Schrödinger, Planck, Feyman, Heisenberg, Feyerabend, Lakatos, Freud, Jung, Adler ve Lacan.

Felsefenin Ateşi - Filozofların Tutuşturduğu Yangın
33.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap Yenidir.. Felsefi d üş ünme yolu en azından iki bin beş y üz yıl önce başlamıştır. D ünyayı yorumlamak, bilgiye ulaşmak amacıyla filozoflar bir yangın başlatmıştır. Gerçeği bulma, anlama yangınıdır bu! Felsefi olmayan d üş ünceleri yakarak, onun k üllerinden felsefi d üş ünceleri yaratma yangınıdır bu! Antikçağ filozofları felsefi yangını ilk başlatanlardır. Antikçağın b üt ün filozofları yangını tutuşturmaya katılmıştır. Ne var ki, bir kısmı yangını gerçeğin doğrultusunda kör üklemiş, diğer kısmı gerçeğin aksi yön üne doğru gör üşler taşımıştır. Antikçağ sonrası 'd üş ünme yangınına' katılan filozoflar açısından da durum farklı olmamıştır. Felsefi Yangın filozofları cephelere bölm üş, birbirleriyle gör üşler temelinde savaşır hale getirmiştir. Yangının devamı için bu savaş kaçınılmazdır. Gerçeğin ne olduğunu anlamamız, onların gör üşlerinin ne olduğunu anlamamıza, ayırmamıza bağlıdır. Gerçeğe yakın biçimde anlamak, onların gör üşlerini eleştiri s üzgecinden geçirmeyi gerektirir. ölç üt üm üz gerçeğe uzaklık veya yakınlıktır. Bu kitabın amacı, başlatılmış felsefi d üş ünme yangınının en önemli aşamalarında yer almış filozofların gör üşlerini incelemeye yöneliktir. Herakleitos'tan Descartes'a uzanan köpr ü üzerinde felsefi d üş ünme yolunda y ür ümektir. Felsefe tarihine giriş yapmaktır. Filozofların yazdıkları kitaplar üzerinden… Gerçeği aramak t ükenmez bir s üreçtir, yangın devam etmektedir. Gerçeğin peşinden koşmak isteyenler yangını izlemelidir. ç ünk ü 'gerçek' yangının içindedir.

Şarkiyatçılık Ve İslam; Avrupalı Düşünürlerin Orta Doğu
88.00 ₺

Avrupalı D üş ün ürlerin Orta Doğu ve Hindistan'daki Oryantal Despotizm üzerine Gör üşleri Michael Curtis bu eserinde, Şark despotizmi hakkında tarihsel bir analiz sunarak Avrupa ve Doğu arasındaki karmaşık, olumlu-olumsuz etkileşimi ortaya koymaktadır. Ayrıca Doğunun Batı emperyalizminin daimi kurbanı olduğuna dayanan yanlış inancı ve Batıkların Doğu ve M üsl üman toplumlar hakkında nesnel yorumlara sahip olamayacağı gör üş ün ü de eleştirmektedir. Eser, Avrupanın Şark despotizmi hakkındaki gör üşlerini tek taraflı ve ön yargılı bir gözleme dayanarak değil, Doğuda hakim olan rejimin gerçek tutum ve yöntemleri hakkındaki bilgiye dayanarak ele almaktadır. Curtis, Şark despotizmi kavramının nasıl şekillendiğine; Batı siyaset ve d üş ünce tarihi ile Orta Doğu ve Hindistanda değişen olgular bağlamında nasıl ifade edildiğine açıklık getirmektedir. Kitapta, Batılı seyyahların M üsl üman ülkelerde yaptıkları gözlemler ve Montesquieu, Edmund Burke, Tocqueville, James ve John Stuart Mili, Kari Marx ve Max Weber gibi modern batı d üş üncesinin kurucu d üş ün ürlerinin analizleri üzerinde değerlendirme yapılmaktadır. İngilizce okuyan d ünyada ilgi ve hayranlıkla karşılanan bu kitabın T ürkçede de b üy ük bir boşluğu doldurması hedeflenmektedir. Şarkiyatçılık ve İslam; Avrupalı D üş ün ürlerin Orta Doğu ve Hindistan'daki Şark Despotizmi üzerine Gör üşleri , Michael Curtis tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 2015 yılında Matbu Kitap tarafından 9786059253062 ISBN kodu ile yayınlanmıştır. Satışta olan kitap, yayınevinin 1 . baskısıdır. Bu baskının çevirisi Mehtap çakır tarafından yapılmıştır. 500 sayfadır. Şarkiyatçılık ve İslam; Avrupalı D üş ün ürlerin Orta Doğu ve Hindistan'daki Şark Despotizmi üzerine Gör üşleri adlı eser T ürkçe dilindedir.

Gezgin İle Gölgesi
20.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap kondisyonu çok iyi durumdadır. Kitabın ön kapağında kırılmalar mevcuttur. Yeni hayatın iki prensibi. - Birinci prensip: Hayatı g üvenli ve en katlanabilir şeyler üzerine kurun; şimdiye kadar yaptığınız gibi en uzak, en belirsiz ve ufuktaki bulutlar üzerine değil. İkinci prensip: Hayatınızı kesin olarak kurup, belirli bir yön vermeden önce en yakınınızın ve yakınınızın, g üvenli olanın ve daha az g üvenli olanın sırasını belirleyin. D üş ün ür olmak. – Her g ün ün en az üçte birini tutkular, insanlar ve kitaplar olmadan geçirmiyorsa, insan nasıl d üş ün ür olabilir? Friedrich Nietzsche

Entelektüellerin Övgüsü
85.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap yenidir Sartre, "Sözc ükler"de entelekt üelin tarifini şöyle yapar: "B üt ün insanlardan oluşmuş, hepsi kadar değerli, her biri de kendi kadar önemli, koskocaman bir insan." Bu koskocaman insanlar d ünyanın her yerinde, sadece bulundukları çağın değil b üt ün insanlık tarihinin vicdani sorumluluğunu üstlendiler ve belki de sırf bu y üzden iktidarların göz ünde her durumda köt ü adam oldular. Levy şöyle diyor: "Entelekt üeller susunca ülkeleri konuşmaya çağırıyor onları. Konuşunca da susmaya." Bu kitap g ün üm üz ün önemli bir Fransız entelekt üeli tarafından kendi "sınıfı"na yapılmış gecikmiş bir övg üd ür. Yayıncı Gendaş ( 06 / 2002 ) ISBN 9789753083348 | T ürkçe | 120 Sayfa | T ürler Genel Felsefe

Nietzsche'nin Dansı
85.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap yeni gibidir, sayfaları zamana bağlı sararmıştır. Nietzsche'nin sanat, edebiyat ve felsefe üzerine yaptığı etkiler öteden beri bilinen bir olgu. G ün üm üzde ise özellikle Postmodern d üş ün ürlerin, tartışmaların ve başkaldırıların hemen hep kaynağı olarak gösterilen Nietzsche'nin, hen üz toplum teorisine yaptığı ve yapabileceği katkının modernist toplumlar, devletler ve ideolojiler karşısında yeterince hesabının verilmediğini görmekteyiz. George Stauth ve Bryan S. Turner bu yapıtlarında özellikle bu eksikliğe osaklanarak, Nietzsche'nin geçmişte Weber, Freud, Adorno, Foucault gibi d üş ün ürlere sağladığı ve g ün üm üzde pek çok toplum kuramcıya sağlayabileceği geniş olanakları g ün ışığına çıkarmaya çabalıyorlar. Yayıncı ARK-Bilim ve Sanat (2005 ) ISBN 9789757260066 | T ürkçe | 358Sayfa | T ürler Genel Felsefe

Senfonik Kişilik Beka - Doğa Rus İdesi Ve Rus İdeali
96.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap Yenidir.. Sayfa Sayısı: 324 Baskı Yılı: 2006 Dili: T ürkçe Yayınevi: Alev Yayınevi Sayfa Sayısı : 324 İlk Baskı Yılı : 2006 Dil : T ürkçe ISBN: 9789753350562

Olgunlaştırıcı Yönüyle Aşk Acısı
50.00 ₺

Olgunlaştırıcı Yön üyle Aşk Acısı Var olan bir aşkı canlı tutan bir yöntem olmadığına göre bitmiş olan bir aşkı da geriye getirecek bir yöntem bulunamamıştır. Aşk her zaman umulmayan beklenmeyen ve programlanamayan bir olaydır, aşk yaşamın bir armağanıdır. çekinmeden ve özg ürce ifade et: Seni seviyorum . Bu dışa vurum insanı özg ür ve mutlu kılar. Bu sırada başka hiçbir şey d üş ünme. Beklentisiz hissetmek ve yaşamak oldukça g üzel bir şeydir, bu insanın kendini geliştirmesi yolunda en b üy ük mutluluktur. Aşk denilen duygu mantıkla açıklanamaz, tanımlanamaz ve mantıkla oluşturulamaz. Boyut Normal Boy Cilt Durumu Ciltsiz Sayfa Sayısı 1 Yayın Evi DORUK YAYINLARI Yayın Tarihi 2000 Yazar Peter Lauster Olgunlaştırıcı Yön üyle Aşk Acısı, Peter Lauster tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 2000 yılında Doruk Yayınları tarafından 9789755530901 ISBN kodu ile yayınlanmıştır. Olgunlaştırıcı Yön üyle Aşk Acısı adlı eser T ürkçe dilindedir. Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile Olgunlaştırıcı Yön üyle Aşk Acısı adlı eser, Kitap >> Sosyal Bilimler >> Psikoloji >> Teori ve Kuram böl üm ünde Yeni olarak satıştadır. Kondisyon: Yeni

Yenilginin Diyalektiği; Batı Marksizminin Dış Hatları
60.00 ₺

Eser Bilgisi R. Jacoby'e göre, "Marksizmler arası hayati farklar teorik bir geri çekilmeyi teşvik eder. Marksizmin formları farklı örnekler ya da durumlar olarak ele alındı, ama Marksizm değerlendirmeleri için sosyolojik incelemelere razı olmak veya genel yaklaşımlara teslim olmak için oldukça erken gör ün üyor." Batı Marksizmi (ve Avrupa Marksizmi) terimi Marksist terminolojiye -Ekim Devrimi'ni izleyen g ünlerde- 1920'lerin başında girdi. Sosyoloji disiplininden oldukça derin bir biçimde etkilenen ve sosyolojiyle Marksizmi birbirine oldukça yakınlaştıran Batı Marksizmi, ilk teorik tezlerini Ekim Devrimi'ne meydan okuyan eleştirileriyle ortaya koydu. Ve 'k ült ür, sınıf bilinci ve öznellik kategorilerine özel dikkat göstererek Marx'ı yeniden okudular.' Batı Marksizminin önde gelen teorisyenleri Lukacs, Korsch ve Gramsci'ydi. Bu ünl ü teorisyenlerin Marksizmi yeniden yorumlayan tezleri Sartre'ın varoluşçuluğu ve Frankfurt Okulu teorisyenlerinin elinde neredeyse saf felsefe ve sanat eleştirilerine dön üşt ü: Marksizm bir h ümanizm ve bir k ült ür teorisi olarak tanımlandı. İnsanlığın kurtuluşu toplumun içsel-k ült ürel gelişmesi bağlamında ele alındı. L. Althusser ise, Batı Marksizminin tezlerine, 'Marksizm bir tarihselcilik olmadığı gibi anti-h ümanizmdir de' diye cevap veriyordu. Bu nedenle Batı Marksizmini, bir coğrafyalar b üt ün ünde yaşayan d üş ün ürlerin d üş üncesi olarak değil fakat genç Marx'a ve Hegel sistematiğine geri dönerek Marksist epistemolojiye yönelttiği eleştiriyle tanımlamak daha doğru olacaktır. R. Jacoby, "Marksizm, ulusal ve coğrafi sınırların ötesindedir, ulusal ve coğrafi sınırlandırmalar Marksizmin tanımlanmasında zorluklar yaratır' diyor. "Bu kitap, Marksizmin eleştirel etkisini azaltan başarı ethosuna meydan okur: O zaferi nadiren tatmış olan Batı Marksizmini kurtarmaya çabalar. Batı Marksizminin tarihi resmi bildiriler ve askeri bandolarla yankılanmaz; o Rosa Luxemburg'un katledilmesinin, Antonio Gramsci'nin mahpusluğunun, Karl Korsch'un s ürg ün edilmesinin, Frankfurt Okulunun kaçışının tarihi akıntıya karşı gelip bedelini ödeyen sayısız Marksistin kaderidir. Ve kader anlam dolu bir sözc ükt ür. Yenilgi, yenileni takdis etmez; o sadece diğer tarafın daha g üçl ü olduğunu belirtir. Yenilgi gelecekteki zaferleri içerebilir. Tam tersine, uzak zaferleri -zamanda ve uzayda- tekrarlamak için çabalar. Sadece yenilgiler geçmişini edebileştirir. "Bu yenilginin diyalektiği midir?" Yenilginin Diyalektiği; Batı Marksizminin Dış Hatları, Russell Jacoby tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 2003 yılında Doruk Yayıncılık tarafından [Ankara] 9789755533056 ISBN kodu ile yayınlanmıştır. Satışta olan kitap, yayınevinin 1. baskısıdır. Bu baskının çevirisi Ali Osman Alayoğlu, özg ür Yakupoğlu tarafından yapılmıştır. 267 sayfadır. Yenilginin Diyalektiği; Batı Marksizminin Dış Hatları adlı eser T ürkçe dilindedir. Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile Yenilginin Diyalektiği; Batı Marksizminin Dış Hatları adlı eser, Kitap >> Sosyal Bilimler >> Felsefe >> Teori ve Kuram böl üm ünde Yeni olarak satıştadır. Kondisyon: Yeni

İçimizdeki Sessizlik: Ego-özben Çatışması
50.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap ikinci eldir.Kondisyonu yeni gibidir.. Yayıncı Sabah ( 06 / 2000 ) ISBN 9789755790886 | T ürkçe | 119 Sayfa | T ürler Sosyal Psikoloji İnsan ancak kendi iç d ünyasını keşfedebildiği, o sihirli iç sessizliğini sezip, orada Tanrısal ışıltısını bulabildiğine, 'insan' olma şansını yakalayabilir. Bug ünk ü toplumsal hayatın çıkarcı, sevgisiz, anlayışsız, hoşgör üs üz ve t üm üyle bencil yanlarından arınmanın tek yolu olan her t ürl ü sesizliğe, kendini arayış çabalarına, kendi ile başbaşa kalmaya ve iç yönelişe yabancı kalmamak için Hanri Benazus, yaşadığımız d ünyadan vazgeçmeden, g ün ün belirli bir böl üm ünde ayıracağımız k üç üc ük bir zaman diliminin yeterli olacağını anlatıyor. İçimizdeki Sessizlik bu yolculukta 'Ben Kimim?', 'D ünyaya neden geldim?', 'Yaradanın bizden beklentiler, nelerdir?', 'M ükemmel değilse bile, iyi bir toplum oluştur-manın yolları nelerdir?' gibi soruların yanıtlarını arıyor. Yazar, korkular ve yarıın kuşkuları arasında boğulmuş insanoğlunun kendi varoluşunun farkına varması, g üven duygusu edinmesi, umut etmesi için, kendi iç d ünyasını ona hissettirecek buram buram bir yalnızlık arayışının altını ısrarla çiziyor. Bu arayış, 'saf ve p ür üzs üz kendi'ni bulma ve tanıma şansına ulaşana kadar s ürmeli ki, Yaradanın görmek istediği 'ideal insan'a bir nebze olsun yaklaşabilsin. Ama esas önemli olan, bu arayış arzusunu duymak ve işe girişmektir. Gerisi kendi kendine olağan üst ü bir akış içinde insana sunulacaktır. Elinizdeki kitap bu arayışa nereden ve nasıl başlamalı sorularına öneriler sunuyor. öylesine içten ve sade ki bu öneriler, daha okurken insanın içi huzurla doluyor ve son satır biterken insan kendiyle barışmazlık edemiyor.

Muhayyile Dayalı Düşünmek
36.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap yenidir. D üş ünmeye Davetlisiniz! " Muhayyile d üş üncesinin insan varoluşundaki merkeziliği nedir? " Muhayyileye dayalı d üş ünme (imajinatif d üş ünce) ne demektir? " Muhayyileye dayalı d üş ünme (imajinatif d üş ünce), felsefe ve bilim ilişkisi nasıl kurulur? " Mantıksal ve Muhayyileye dayalı d üş ünme (imajinatif d üş ünce) arasındaki diyalektik ilişki nasıl gelişmektedir? Bu kitap, öncelikli olarak, hayatta karşılaşılan problemlerde psikolojik yardım alma ihtiyacı duyan kişilerle ilgilenen psikologlar, psikiyatrlar ve terapistler için kaleme alınmıştır. Bu kişiler için yazarın yazdıkları b üt ün üyle yeni gelmeyebilir; fakat bu kitap, onlar için de, onların daha önceki araştırmalarında ve çalışmalarında dikkatlerinden kaçan bazı önemli konularda dikkate değer m ülahazalar sunuyor. Dahası, bu kitap, hayatın b üt ünleştirilmesi konusunda gösterilen çağımızdaki çabaları zenginleştirecek yeni bir insan kişiliği anlayışının geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Eğer böyle bir noktaya gelinirse, bu kitap, insan sağlığıyla ilgili alanlarda çalışan kişiler için son derece değerli yardımcı bir el kitabı işlevi görebilir. Şimdiye kadar bu konular etrafında yazılan çalışmalarda, yazarın burada derinlemesine incelediği bazı meselelerin çoklukla teğet geçildiğini gözlemliyoruz. Artık bu meselelere daha doğrudan ve derinden yaklaşmanın zamanıdır ve fenomenolojik yaklaşımı benimseyen böyle bir çalışmanın bazı hayati konuları doyurucu şekillerde izah etmesi beklenmektedir. Ayrıca, önceden resmen psikolojik işlerde çalışmayan veya psikolojik alanlarda eğitim almayan ama halihazırda insani problemlerle yakından ilgilenen papazlar, hahamlar, [imamlar?], insan kaynakları yöneticileri ve spirit üel danışmanlar burada geliştirilen fikirleri ve yaklaşımları kendileri açısından bir hayli değerli bulabilirler. Sayfa Sayısı: 400 Baskı Yılı: 2008 Dili: T ürkçe Yayınevi: Açılım Kitap ISBN: 9789944105071

Seve Seve Öss
30.00 ₺

Kitap hakkında; Kitap kondisyonu çok iyi durumdadır. Satır aralarına notlar alınmış ve fosforlu kalemle çizilmiştir. ISBN: 9789944290036 Yazar Adı:Adil Maviş Yayıncı:Sıradışı Yayınları Dil:T ürkçe Sayfa Sayısı; 168 İnsanın kendi hayatı için, kendisinden başka kurtarıcısı yok. Destek olanlar, yol gösterenler var, dostlar var; ama bir kurtarıcı yok. Bug üne kadar elinden tutan herkes seni ancak sınav kapısına kadar göt ürebiliyor ve ondan sonra iş Sen'de bitiyor. Biliyorum bazen içindeki ses kulağına fısıldıyor" Bunu yapabilirsin, bu sorunu da aşabilirsin" diyor. Bazen de başka tanıdık bir ses "Bu kafayla nasıl yapacaksın bırak ne olursa olsun" diyor. Bu sesler arasında kafan karışıyor ve yılların emeklerinin karşılığını bulamayabileceğinden endişe ediyor olabilirsin işte tam bu noktada Seve Seve öSS senin en yakın dostun, sınav koçun, rehberin ve bilinçaltını yeniden programlayan terapistin olacak. Kitap ile birlikte verilen Hipnoterapi Cd'si inanılmazı başarmanı sağlayacak geriye sana sadece hak ettiğin sonucun keyfini çıkarmak kalacak. Cd ile ilgili Bu CD sınava hazırlanan öğrenciler için hazırlanmıştır. önerildiği şekilde dinlemeniz halinde hazırlık s ürecinin verimliliğini arttıracağı gibi sınav sırasındaki performansınızı da maksimum derecede etkileyecektir. Dinlemek için kulaklık kullanmanız önerilmektedir. G ünde en az bir defa, tercihen iki kez dinlemeniz daha etkili olacaktır. Dinlemek için en uygun zaman yatmadan önceki zamandır. Birinci böl üm telkinler içerirken, ikincisinde sadece bilinçaltınızı etkileyen m üzik ve efektler yerleştirilmiştir. G ün içinde birden fazla dinleme şansınız olursa dön üş üml ü olarak dinlemeniz ve bunu en az 21 g ün s ürd ürmeniz olumlu etkilerin kalıcı olmasını sağlayacaktır. Not: Genellikle ilk 10 dakikadan sonra uyuyakalabilirsiniz ancak bilinçaltınızın algıları açık olacaktır.

Bilinmeyen Mevlana Burhan Yılmaz Kozmik Kitaplar 2005
44.00 ₺

Bilinmeyen Mevlana Mevlana''da Karma ve Tekam ül olgusu... Reenkarnasyon, Hologram, Telepati olayları... Mevlana''nın Kıyamet ve Birlik üzerine d üş ünceleri... Ergenekon''un sırrı... Burhan Yılmaz, Mevlana öğretisi üzerinden yola çıkarak T ürkler''in k ült ür kökenlerinin izini s ür üyor. Gön ül eğitimcisi ve hayatın anlamını aşk üzerine kurmuş bir arif olan Mevlana''nın, daha önce hiçbir yerde okumadığınız bilinmeyen yönlerini bu kitapta bulacaksınız. T ürkler''in göksel ve yeraltı uygarlıklarıyla olan ilişkilerini, Mevlana''nın yaşamı ve sözleri üzerinden kurulan bağlantılarla ve ezoterik bir yaklaşımla okuyacaksınız. Sayfa Sayısı 192 Yayın Evi KOZMİK KİTAPLAR Yayın Tarihi 2005 Bilinmeyen Mevlana, Burhan Yılmaz tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 2005 yılında Kozmik Kitaplar tarafından 9799758973162 ISBN kodu ile yayınlanmıştır. Bilinmeyen Mevlana adlı eser T ürkçe dilindedir. Kitap KARTON KAPAKLI cilt bilgisi ile Bilinmeyen Mevlana adlı eser, Kitap >> Din ve Teoloji >> Teori ve Kuram böl üm ünde Yeni olarak satıştadır. Kondisyon: Yeni

Gıyabında : Yerineler
85.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap Yenidir.. Dışarı'ya penceresinden bakan Felsefe'nin evi: Mağara, Camera obscura.Felsefe'nin bir ''el''inin olduğu kadar bir de ''ev''inin olduğunu iddia edeceğiz. Platon, bir ''mağarası''nın olduğunu daha önceden haber vermişti; bu anlamda daha Platon ya da felsefe buı g ünl ük inançların (opinions communs) ya da mağaranın dışına çıkmıştı. Mağara'yı bir mağara, bir Kapanma (cloture) olarak ancak onun dışına çıkmış biri betimleyebilirdi. Ama çıkış (exode) bir başka mağaraya, Felsefe'nin ''camera obscura''sına kapanma (çokluk d ünyasını idealar kuramına, bir modele bağımlı kılma; ''dışarı''nın tersine dönm üş imgesi) (cloture de la metaphysique) adına mı gerçekleşmişti? Deleuze'e göre, bilindiği gibi, daha Platon, platonculuktan çıkışın gör üngelerini veriyordu. Demek çıkış, bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilebilecek cinsten değil. Mağara içinde mağara. Felsefe tarihi, belki bir evden çıkışlar, kaçışlar silsilesi; ama bir o kadar da eve dön üşler... silsilesi. ''Eve dönmek istemiyorum'' modern söylencesi de çoğu kez bir ''kendi benliğimi-daha iyi-bulmak istiyorum''un, bir cogito'nun itirafına dön üşebilir. Demek bir ''içeri d üş ünce'' ile bir ''dışarı d üş ünce sakince birbiriyle karşılaştırılamaz. Göçebe d üş ünce, alıp başını giden bir d üş ünce olmaktan çok, bir konaklama-göçme ikiliğinin, bir t ür ''sınırda yaşama''nın (bilinçlik durumuna da indirgenemeyen) deneyimlemesi. Peki, o halde, eğer sınır geçirebilen, ardı arkası gör ülebilen, tanımlanabilen bir şey ise (burada, Felsefe'nin marj'ı veya marjları, sınırları, kenarları) -ki bunda kuşkuluyuz- niye ondan basitçe kurtulmak m ümk ün olmuyor? Niye hala dışarı/içeri var? Yayıncı Paradigma ( 04 / 2004 ) ISBN 9799759218255 | B üy ük boy | T ürkçe | 254 Sayfa | T ürler Genel Felsefe

Doğru Yazılar
30.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap ikinci eldir..Kondisyonu çok iyi durumda.. Bu coğrafyanın diliyle yazan şairin ön ünde beliren en önemli açmazlardan birisidir kuramsal donanım eksikliği. Cumhuriyet sonrası T ürk şiirinin temelleri üzerinee yazılmış böl ük pörç ük bir kaç makale ve bir iki kitap dışında anlamlı bir b üt ün ün varlığından söz etmek yeni milenyumun eşiğinde dahi m ümk ün gör ünm üyor. özellikle son yirmi yıldır her şey daha da karışık bir hal almış durumda: Dergi sayfalarını gereksiz yere işgal eden d üzeysiz polemikler, ahpap-çavuş ilişkisine dayalı çıkar odakları arasında olan yine şiire oluyor... Ali G ünvar, b üt ün bu rant ilişkilerinin ve uyduruk polemik ortamının dışında durmaya özen göstermiş bir isim. Şiirleri ve yazılarıyla ötekilerden hemen ayrılıyor. 1980'li yılların şiiri olarak anılan bir dönemin kuramsal açıdan temellendirilmesi ve şiirin dil, felsefe, din gibi disiplinlerle ilişkisi üzerine yazdığı bir çok yazısı dergi sayfalarında kalmıştı. Bu yazıların şiire ve şaire doğru bakarken ortaya koyduğu özg ün yaklaşımın toplu bir halde yayımlanmasının anlamlı olacağını d üş ünd ük. üzerindeki tartışmaların hala s ürd üğ ü bir kuşağın eksik kalmış kuramsal b üt ünl üğ ün ü oluşturacak yeni kitapların artması dileğiyle...(Sunuş'tan) Sayfa Sayısı: 160 Baskı Yılı: 1999 Dili: T ürkçe Yayınevi: Kakn üs Yayınları Kapak Tasarımı : Mustafa Saldamlı Sayfa Sayısı : 160 İlk Baskı Yılı : 1999 Dil : T ürkçe

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.