Deprem
6.00 ₺

11.5 x 18 cm, 206 sayfadır.Künye sayfasında tükenmez kalem ile isim yazılıdır.Kondisyonu iyi durumdadır. RK:

Coal-resources, Properties, Utilization
40.00 ₺

Prof. Dr. Orhan Kural. İngilizce. Nadir başvuru kitabı. İthaflı, imzalı. karton ciltli, 1. Hamur. Temizdir.

Deprem
5.00 ₺

Kitap ilk günkü gibi tertemizdir, sayfalar üzerinde yazı, çizik, yırtık veya kat izi yoktur.

Başkan Bir Şehir Efsanesinin Çöküşü
36.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap Yenidir.. "İstanbul hizmetleriyle T ürkiye'ye örnek oluyor..." -Başbakan Recep Tayyip Erdoğan-, İBB Resmi Web Sitesi, 14/09/2006 "Ekibimizle birlikte Sayın Başbakanımızın başlattığı yerel yönetim anlayışı doğrultusunda hizmet veriyoruz." -Başkan Kadir Topbaş-, İBB Resmi Web Sitesi, 25/01/2007 "Kadir Topbaş yönetimi g üzel başlangıçlarımızı taçlandıran yatırımlar yapıyor!..." -Başbakan Recep Tayyip Erdoğan-, İBB Resmi Web Sitesi, 28/06/2007 "Sayın Başbakanımızın 1994'te başlattığı vizyonunu biz aynen takip ediyoruz. Yolumuza hız kesmeden devam ediyoruz." -Başkan Kadir Topbaş-, İBB Resmi Web Sitesi, 03/03/2009 S üperg üçlerin Hakimiyet Kavgası' alt başlıklı "Soğuk Savaş" adlı kitabı; Genelkurmay Başkanlığı tarafından T ürk Silahlı Kuvvetleri personeline, İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel M üd ürl üğ ü tarafından Polis Teşkilatı mensuplarına, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından da t üm öğretmenlere, tavsiye edilen Cemal Acar; son g ünlerde Kayseri B üy ükşehir Belediyesi bağlamında y ür üt ülen kısır tartışmaların atmosferinde önemi daha da artan elinizdeki kitapla, projektörleri bu kez 'T ürk siyasetinin mihver noktası' İstanbul'a çeviriyor! Basım Dili : T ürkçe Ebatı : 13,5 x 19,5 Sayfa Sayısı : 222 Barkod : 9786056150180

Türkiye’de Dijital Gözetim: T.c. Kimlik Numarasından
150.00 ₺

Kitap Hakkında Kitap Yenidir.. T ürkiye’de Dijital Gözetim: T.C. Kimlik Numarasından E-kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi Alternatif Bilişim Derneği yeni bir kitapta bu kez dijital gözetimi tartışmaya açıyor. Ankara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstit üs ü'nde 2011 Bahar Dönemi'nde Yeni Medya Sosyolojisi adlı doktora dersinde bir araya gelen bir grup akademisyen, T ürkiye'de dijital gözetim konusuna çalıştı. Daha sonra o çalışma, s üre gelen tartışmalar ve araştırmalarla beslendi ve kolektif bir emeğin ür ün ü olarak T ürkiye’de Dijital Gözetim: T.C. Kimlik Numarasından E-kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi kitabı oldu. Kitap vatandaşını an be an izleyen ‘devlet’ ile gözetlenirken bir başkasını gözetleyen vatandaşı ve yarattığı dön üş üm ü ele alıyor. Modern devletlerin yeni iletişim teknolojileri yoluyla toplumsal yaşamı ve yurttaşları artan oranda nasıl denetlediğini ve kontrol ettiğini ortaya koyuyor. Gözetimin t üm toplumun yaşamına sirayet ettiği g ün üm üzde yurttaşların nasıl ‘kişiliklerinden soyutlanıp’ birer sayısal bedene dön üşt üğ ün ü gözler ön üne seriyor. Kitabın “Dijital Gözetim Olgusuna Kuramsal ve Kavramsal Bakış” başlıkla birinci böl üm ü, dijital gözetim olgusunun ele alınabilmesi için kavramsal bir çerçeve sunuyor. G ün üm üz ün yeniden yapılandırmacı muhafazakarlık biçimi olan neoliberal söylemin şeffaflık, yönetişim, demokrasi gibi kavramlarının ideolojik olarak nasıl kavranabileceğini detay ve örneklerle açıklıyor. “Dijital Gözetim Teknolojileri ve Uygulamaları” başlıklı ikinci böl üm ise dijital gözetim amacıyla kullanılan teknolojileri ele alıyor. Bunların başında İnternet iletişiminin takip altına alınması anlamına gelen DPI (Deep packet inspection - Derin paket sorgulama) geliyor. ABD'nin İnternet iletişimini kayıtlaması, T ürkiye'de BTK'nın "G üvenli İnternet" filtre sistemi, devletlerin g üvenlik kameraları ile t üm alanlarda kurdukları denetim, T ürkiye'de son yıllarda oluşan yargı rejiminin "delil" ve "suçlu" bulma çalışmaları, genetik bilgilerimizin bile bir denetim nesnesi olabileceği gerçeği olarak biyopolitika, işyerleri ve çalışma alanlarında yetkililerin hiç konuşmadan, gizlice s ürd ürd ükleri takipleme ve ölçme-tartma çalışmaları, Google gibi araçların bizi izleyip kişiliğimizi ölçerek yanıt dönd ürmesi, bu şirketlerde kayıtlanan kişisel bilgilerin köt üye kullanılması tehlikesi... üç ünc ü böl üm, tekrar T ürkiye'ye dön üyor ve Osmanlı'dan g ün üm üze "n üfus idaresi" ile başlayıp "MERNİS" projesi olarak devam eden yurttaşların kayıtlanması s ürecini anlatıyor. “T ürkiye’de Yurttaşların Sayısal Kayıtlanması ve Gözetlenmesi: Şecere Kayıtlarından Sayısal Bedenlenişe” başlıklı bu böl ümde ise 19. y üzyıldan MERNİS’e ve biyometrik kimlik kartlarına geçiş inceleniyor. T ürkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının t üm bilgilerinin tek bir merkezi anahtar: T.C. kimlik numarasıyla erkezileştirilmesi, bireyin doğumdan öl üme, g ündelik yaşamın her alanında devlet tarafından dijital olarak kayıtlanıp, sınıflara ayrılmasına dikkat çekiliyor. özg ürl üklerin otoritenin kontrol ün ün yanı sıra s ürekli gözetlendiğini ve kontrol edildiğini d üş ünen yurttaşlar tarafından da kısıtlandığına vurgu yapılan çalışmada bu derece bireye özel olan verilerin ise hala korunaksız olduğuna dikkat çekiliyor. Bu sorun özellikle kişisel verilerin korunması ve g üvenliği konusunda d ünyadaki ve T ürkiye’deki durumun ayrıntılı bir şekilde ele alındığı dörd ünc ü böl ümde ele alınıyor. Kitapta son olarak, T ürkiye’de yurttaşın TC. Kimlik numarası ile olsun e-kimlik kartları uygulaması ile olsun sayısal bedenlenişi konusunda genel değerlendirme yapılarak, bu konuda yurttaşı ve yurttaşın kişisel verilerinin g üvenliği ile kişisel verileri üzerinde enformasyon hakkını merkeze alan öneriler geliştiriliyor. Selma Arslantaş Toktaş, Mutlu Binark, Şafak Dikmen, Işık Barış Fidaner, G ülden G ürsoy-Ataman, Elif K üzeci, Alkım özaygen’in yazdığı kitabı Mutlu Binark yayına hazırladı. T ürkiye’de Dijital Gözetim: T.C. Kimlik Numarasından E-kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi kitabı Friedrich-Ebert-Stiftung Vakfı T ürkiye Temsilciliği-İstanbul’un katkılarıyla basıldı. Kitap Alternatif Bilişim Derneği’nin daha önce yayınladığı iki kitap gibi özg ür e-kitap olarak da derneğin sitesinden indirilebilecek. T ürkiye’de Dijital Gözetim: T.C. Kimlik Numarasından E-kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi ISBN: 978-605-62169-2-3 Mayıs 2012, 184 Sayfa Yayına hazırlayan: Mutlu Binark Kapak: Şafak Dikmen Latex Yerleşimi: Alkım özaygen Baskı: Ceylan Mat

Nükleer Enerji Masalı - Nükleer Enerjiye Neden Karşıyız
150.00 ₺

Kitap Hakkında; özg ür G ürb üz - İbrahim G ünel Heinrich Böll Stiftung Derneği ISBN 978-605-889-4-9 Boyut 16x23.5 cm. Sayfa Sayısı 253 Basım Yeri İstanbul Basım Tarihi 2011 Kapak T ür ü Karton kapak Dili T ürkçe

İnfoteizm - Tanrı'nın Enformasyonu Tanrı'nın Enformasyonu
44.00 ₺

Kitap Hakkında; İnanç nedir? Din nedir? Evrenin oluşumu Tanrı tarafından mı, yoksa bilimin kurallarıyla mı belirlendi? Evrim kavramı bilimsel bilgiye dayalı bir teori midir? Yoksa materyalist d üş üncelere bağlı felsefi bir gör üş m üd ür? Atomaltı parçacıklar, kuantum fiziği ve bilimdeki son gelişmeler bize yaradılış ve Yaratıcı hakkında hangi ipuçlarını veriyor? İnfoteizm- Tanrı'nın Enformasyonu çok boyutlu varoluş bilmecesine dair s üregiden dinsel, felsefi, tarihi ve bilimsel gerçekler ve yorumlar ışığında Yaratıcı'nın kendi varoluşuna dair sorulara yanıt veriyor. Farklı dinlerin ve k ült ürlerin birlikte yaşayabilmelerini kolaylaştıracak, dinler arası diyalog ve bilimsel temellendirmeyi pekiştirecek bir çöz üm önerisiyle Şems-i Tebrizi'de ifadesini bulan nihai hakikate dikkat çekiyor: "Aranılanın son mertebesi, arayandır."

Güneş Ve Hidrojen - Geleceğin Enerjisi (ımzalı)
100.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap yazarı tarafından imzalı ve ithaflıdır..Kitap yeni gibidir.. Geleceğin Enerjisi G üneş - Hidrojen" kuru endişeleri bir yana bırakıp "Bir şeyler yapma zamanı geldi geçiyor!" diyen herkesin baş ucu kitabı olmaya aday bir çalışma... Elinizdeki eser, uzayıp giden bu sorular üzerine bir d üş ünce yoğunlaşması, bir çöz üm derlemeleri şeklinde nitelendirilebilir? Etiketler: G üneş ve Hidrojen Geleceğin Enerjisi John Om Bockirs T Nejat Veziroğlu 9789757388708 Kaynak K ült ür Yayın Grubu ömer Faruk Noyan Stok Kodu : 9789757388708 Boyut : 140-210 Sayfa Sayısı : 200 Basım Yeri : İstanbul çeviren : ömer Faruk Noyan Dili : T ürkçe

Sertifika No:000358 Greenpeace
36.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap Yenidir.. İkinci D ünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasından sadece dört yıl sonra Sovyetler Birliği'nin de artık bir bombası olmuştu. B üt ün Soğuk Savaş boyunca askeri programların yanı sıra sivil n ükleer end üstrisi de dizginsiz bir şekilde k üreye yayıldı. Beyaz Rusya'dan Annya Pesenko, "Sertifika No: 000358" diye tanınıyor. Devlet çok sayıda n ükleer mağduruna böyle kimlik numaraları vermiş. Sertifika No: 000358 çalınmış bir hayatın simgesi ve insana karşı işlenebilecek en b üy ük suçun canlı kanıtı.

Canlıların Diyalektiği Ve Yeni Evrim Teorisi
40.00 ₺

Kitap Hakkında Kitap Yenidir.. "Canlılık, gerçekleşme olasılığı sabit bir olaylar topluluğuna, bir sistemin d üzenlilik veya kararlı durum gör ünt üs üne verdiğimiz tan başka bir şey değil! Gerçekleşme olasılığı sabit olarak, a biyotik bir sistemden çıkan olay veya ür ünlerin topluluğu olan canlılık, bu olasılığını değişmesiyle, değişmeyecek mi?... Bir d üzenlilik gör ün üm ü olan canlılık, bu d üzenliliğin aksamama ölçeği değiştikçe, aksama ölçeği de değişeceğine göre, kendi özl üğ ün ü, varoluş kalitesini değiştirmiyor mu? Elbette!.. öyleyse bizim canlılık dediğimiz şey ne, özdeşletirdiğimiz şey ne?" Sayfa Sayısı: 374 Baskı Yılı: 2000 Dili: T ürkçe Yayınevi: Belge Yayınları Sayfa Sayısı : 374 İlk Baskı Yılı : 2000 Dil : T ürkçe ISBN: 9789753442220

Küresel Isınma Ve Türkiye'nin Güneş Projeleri
86.00 ₺

Kitap Hakkında; D ünya'daki yaşam, insanlığın ve t üm canlıların geleceği b üy ük bir risk altında. Fosil kaynakların ve sanayinin yarattığı çevre kirliliği b üy ük bir tehdit yarattı: K üresel Isınma...Son yıllarda hemen her g ün üzerinde konuşulan K üresel Isınma artık "var", "yok" tartışmalarının ötesine geçmiş durumda. ç ünk ü bilimsel veriler ve gözle gör ül ür gelişmeler tartışmalara son noktayı koydu: K üresel Isınma bir gerçek...Peki bu gerçek karşısında insanlık ne yapabilir? Kişisel olarak yapabileceklerimizi sıralasak buraya sığmaz, her birimiz farklı ve ilginç önlemler sıralayabiliriz. Ancak elimizde K üresel Isınmanın karşısına çıkarabileceğimiz etkin bir silahımız var; temiz, doğal ve ucuz bir enerji kaynağı olan G üneş...G üneş Enerjisi, 3000-4000 yıl önce Anadolu'da yaşayan b üt ün uygarlıklar tarafından biliniyor ve kullanılıyordu. Bug ün d ünyanın birçok ülkesi G üneş Enerjisi'nden yararlanmaya dön ük politikalar uyguluyor ve geliştiriyor. Bir G üneş ülkesi olan T ürkiye ise hen üz geç kalmış sayılmaz...Doç. Dr. çetin Göksu, bu kitapta, T ürkiye'nin G üneş Enerjisi'nden ne şekilde yararlanabileceğini ve neler yapılabileceğini somut örneklerle anlatıyor. G üneş Tatil Köy ü'nden Eko-köy'lere kadar uygulamalı örnekleri bu çalışmada bulabileceksiniz. Temiz bir çevrede, doğayla dost bir yaşam m ümk ün... Boyut Normal Boy Cilt Durumu Ciltsiz Sayfa Sayısı 192 Yayın Evi G üNCEL YAYINCILIK Yayın Tarihi 2008 Yazar çETİN GöKSU

Çevre Sorunları Ve Atlantik İttifakı
40.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap ikinci eldir.Kondisyonu çok iyi durumda.. 14 x 22.5 cm - 52 sayfa

Yeni Başlayanlar İçin Darwin
96.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap Yenidir.. Yayıncı Nokta ( 10 / 2007 ) ISBN 9789944174350 | T ürkçe | 176 Sayfa | T ürler Bilim-Teknik "Onların karikat ür biçimi ve eğlenceli dili, zor fikirleri kabul edilebilir ve eğlenceli kılmıştır." Newsday Bizi, biyolojik d üş ünce içerisindeki karışıklıklardan kurtararak T ürlerin Kökeni'ni anlamayı m ümk ün kılmıştır, yazar Jonathan Miller biyolojideki bu garip devrimi bize tanıtmıştır. Charles Darwin, o dikkat çekici, utangaç adam, hayatının çoğunu inzivada geçirmiş, yarı geçersiz bir bulmacayı ş üpheyle, teorisi hakkında tartışmaktan çekinerek belki serbest bırakmış ama sonunda Tanrısal yaratılış inancını zayıflatmıştır. Bu s üre içerisinde başka karakterlerin de b üy üleyici rolleriyle tanıştık: Darwin'in bilimsel selefleri, onun çağdaşları (Alfred Russel Wallece'ın da dahil olduğu doğal seleksiyonu sezinlemesiyle Darwin'in eserinin yayımlanmasını zorunlu kılmıştır) onun rakipleri ve destekleyicilerinin modern genetikçi çalışmaları, Darwin'in kendi çalışmaları için gerekli değişimleri sağlamışlardır. M ükemmel biçimde tasvir edilmiş, akıl dolu, n ükteci ve ziyadesiyle bilgilendirici olan bu kitap, Darwin'in hayatını ve d üş üncelerini harika bir çalışmayla ortaya koymaktadır.

Türkiye'nin Su Gündemi " Su Yönetimi Ve Ab Su Politikaları
100.00 ₺

Kitap Hakkında Kitap Yenidir.. T üRKİYE'NİN SU G üNDEMİ " Su Yönetimi ve AB Su Politikaları 14.5 x 24.5 cm - 328 sayfa 9789944627597

Dünyada Su Ve Küresel Isınma Sorunu
100.00 ₺

Kitap Hakkında kitap yenidir.. Gelecek 50 yılda d ünyada k üresel ısınma ve su sıkıntısı y üz ünden iddiaların, komplo teorilerinin yazılı basın ve kapalı kapılar ardında k üresel devlerin çalışmalar yaptıklarını duymayan kalmadı. İlgili olsun veya olmasın her konuda ahkam kesen ehil olmayan bu kişiler adeta kafaları karıştırmak ve bu konuda bilgi kirliliği yaratarak gerçekleri saptırmaya çalışmaktadır. Prof .Dr. Mehmet Tomanbay "su ve k üresel ısınmanın " D ünya genelinde gelecekte ne t ür bir sorun oluşturacağını hem bölgemiz açısından hemde D ünya ölçeğinde irdeleyerek, bilim D ünya'sına sunmak amacıyla kaleme aldığı bu beklenen çalışma pek çok soruya da,araştırmacılar için cevap verecek ,kaynak kitap olacaktır. Bilim adamı ve d üş ün ür olan, Sn Prof.Dr. Mehmet Tomanbay uzun yılarını vererek hazırladığı çalışmasını , bilim D ünyası ve T ürk okurlarıyla paylaşmış ve söz konusu çalışmayı, araştırmacılarında bilgisine sunmuştur... Mutlaka her k üt üphanede bulunması gerekli olan kitap, uzun yıllar bu konuda kaynak olarak kullanılacaktır.

Nasıl: Sihirli Sorular Yüzlerce Sorunun Cevabı Burada
85.00 ₺

Kitap Hakkında Kitap Yenidir.. Yayıncı Morpa ( 03 / 2007 ) ISBN 9799752844673 | T ürkçe | 208 Sayfa | T ürler Pop üler Bilim İnsanlar nasıl yaşlanır? Cam nasıl keşfedildi? Yıldızlar nasıl oluşmuştur? Nasıl? kitabı, test soruları oluşturabilecek, tartışma konuları yaratabilecek ve okul projelerini destekleyebilecek y üzlerce şaşırtıcı soru ve etkileyici cevaptan meydana gelmektedir. T üm aile bireylerinin ilgisini çekecek bu rehber kitap, altı konu başlığı altında toplanmıştır: Tarih ve Olaylar, Hayvanlar Alemi, Genel K ült ür, Bitki D ünyası, İnsan V ücudu, Uzay ve Teknoloji

Annemin Neden Bıyığı Var
33.00 ₺

Kitap Hakkında; Kitap Yenidir.. Annemin Neden Bıyığı Var? Mehmet U. Sakioğlu LAMİA YAYINLARI Kadınlarda da bulunan erkeklik hormonunun fazlalığı b ünyelerde t üylenmeyi arttırırken, bu artışın sonucunda en dikkat çekici yerin erkeklerin bıyık bölgesi olarak adlandırılan dudak üst ü olduğunu biliyor musunuz?İnsanın kendi dirseğini yalamasının imkansızlıklar arasında yer aldığını biliyor musunuz?İnsanların yaşamları boyunca uyku sırasında farkında olmadan yaklaşık 70 böcek ve 10 ör ümcek yediğini biliyor musunuz?Hapşırıldığı sırada gözlerin açık tutulması halinde yerlerinden fırlayabileceklerini biliyor musunuz? D ünya n üfusunun %50’ sinin hiç telefonla konuşmadığını biliyor musunuz? çakmağın kibritten önce bulunduğunu biliyor musunuz? On ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın parçalanıp yok olmasının ardından, insanların bu yok oluşu tam on yıl sonra görebileceğini biliyor musunuz? 10 Gramlık bir s üm ükl ü böceğin 1 kilogramlık y ük ü çekebildiğini biliyor musunuz? Karideslerin kalplerinin kafalarında bulunduğunu biliyor musunuz?Pi sayısının 1 milyarıncı rakamının 9 olduğunu biliyor musunuz?İnsan beyninin y üzde 80 'inin su olduğunu biliyor musunuz?İlginç hesaplamaları, şaşırtıcı sonuçları ve akıllara durgunluk verecek soruların cevaplarını bu kitapta bulacaksınız... Yayın Tarihi 2010-01-01 ISBN 9944948071 Baskı Sayısı 2. Baskı Dil T üRKçE Sayfa Sayısı 144 Cilt Tipi Karton Kapak Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı Boyut 13.5 x 21.5 cm

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.