Elveda Batı(k) Avrupa
10.00 ₺

Kitap ilk günkü gibi tertemizdir, sayfalar üzerinde yazı, çizik, yırtık veya kat izi yoktur.

Euro Türkler : Avrupa'da Türk Varlığı Ve Geleceği
66.00 ₺

Kitap hakkında, Kitap yenidir. Yayıncı G ünizi Kitaplığı ( 04 / 2007 ) ISBN 9789788731795 | T ürkçe | 181 Sayfa | T ürler Avrupa Birliği Prof. Dr. Faruk Şen bu çalışmasında T ürkiye'den ayrılarak yurtdışına yerleşmiş T ürkleri rakamlarla, sosyolojik boyutlarıyla, yaşadıkları ülkelere getirdikleri ekonomik katkılar ve elde ettikleri kazanılmış haklarıyla, ve ayrıca k ült ürel altyapılarıyla derinlemesine inceliyor. Ardından da genel bir analizle geleceğe bakışını sunuyor.

Türkiye Ab İlişkilerinde Dış Etkenler
85.00 ₺

Kitap hakkında, Kitap yeni gibidir. Yayıncı ümit ( 12 / 2004 ) ISBN 9799758572662 | T ürkçe | 214Sayfa | T ürler Avrupa Birliği Bu kitapta Kopenhag Zirvesi'nden bu yana olan gelişmeler; özellikle Irak Savaşı'nın T ürkiye AB ilişkilerine etkileri; AB'de sayıları 3 milyon 800 bini bulan ve neredeyse bug ünk ü Avusturya'nın yarısından fazla bir kitle haline gelen T ürklerin ekonomik g üc ün ü irdeleyeceksiniz. Ayrıca, AB'de T ürkiye'nin tam üyeliği söz konusu olduğunda hep öne s ür ülen 'M üsl üman bir ülkenin AB'de yer alamayacağı' gör üş ü ve yine AB'de tartışmaya açılan Euro-İslam konusu da yer alıyor. Son böl ümde de, T ürkiye AB ilişkilerinde hep bir kavşak noktası durumunda olan Kıbrıs sorunu ele alınıyor. T ürkiye'nin t üm dayatmalarına, Londra ve Z ürih anlaşmalarının getirdiği kararlara rağmen, T ürkiye, G üney Kıbrıs'ın AB'ye tam üyeliğini engelleyemedi. Annan Planı'na evet diyen fakat AB'nin dışında kalan Kıbrıslı T ürklerin konumu ve AB'nin yaklaşımı da bu kitapta gözler ön üne seriliyor. Prof. Dr. Faruk Şen tarafından 1985 yılında Bonn'da kurulan T ürkiye Araştırmalar Merkezi (TAM) 1991'den beri Essen/Duisburg üniversitesi'ne bağlı bir enstit üs ü olarak faaliyetlerini s ürd ür üyor. 2001 yılında vakıf stat üs üne kavuşan kurum, aynı yıl Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ECOSOC tarafından danışmanlık stat üs ünde NGO (Sivil Toplum örg üt ü) olarak tanındı. TAM, T ürkiye-AB ilişkileri ve göçmenler konusundaki araştırma verilerini bu şekilde uluslararası platformlara taşıyarak, göçmenler ve göçmenleri barındıran toplumlar arasında dengeyi sağlayan bir uyum politikasının şekillenmesi doğrultusunda çalışmalar yapıyor. Uzun bir s üreç içindeki olayları derleyen ve g ün ün koşullarına göre değerlendiren kitap, T ürkiye AB ilişkilerine geniş bir perspektifte ışık tutmayı amaçlıyor.

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız.